Hlavní obsah

V podmínce jezdil s auty po dílně, skončil za mřížemi

10. 3. 2017, 13:44 – Brno
Právo, Patrik Biskup

Jen popojížděl s auty, která ve své dílně opravoval. Porušil tím ale uložený zákaz řízení motorových vozidel, a protože byl v podmínce za jízdu v opilosti, skončil na osm měsíců ve vězení.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Ilustrační foto

Článek

Pražský automechanik se snažil zvrátit rozsudek u Nejvyššího soudu v Brně (NS) s obhajobou, že s vozidly manipuloval v uzavřeném areálu firmy a pouze při výkonu své profese, kterou neměl zakázanou. Neuspěl.

Z rozhodnutí NS, které má Právo k dispozici, vyplývá, že přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí se obviněný dopustí i tím, že přes udělený zákaz řídí motorová vozidla jen v krátkých časových úsecích a v areálu, do něhož je dopravními značkami vjezd jiných vozidel zakázán.

„Trest zákazu řízení motorových vozidel není omezen na určité druhy komunikací či určitá místa,“ upozornil Nejvyšší soud.

V obžalobě se píše, že obviněný muž během téměř tří měsíců řídil v celkem 28 případech různá motorová vozidla, ačkoliv věděl, že má uložen zákaz činnosti v trvání 18 měsíců.

Policie mu to načítala podle videozáznamu ze skryté kamery, kterou mu do dílny umístila na základě soudem povoleného sledování kvůli podezření z přečinů podílnictví, legalizace výnosů z trestné činnosti a pojistného podvodu. Nic z toho se nakonec nepotvrdilo.

Trest zákazu řízení není omezen na určité druhy komunikací či určitá místa
Nejvyšší soud

„Jediné podezření, které se podařilo prokázat, bylo maření výkonu úředního rozhodnutí jako jakýsi zbytkový produkt předchozích snah o mé usvědčení z trestné činnosti,“ upozornil opravář.

Podle názoru Nejvyššího soudu je v tomto případě vyvození trestní odpovědnosti pachatele namístě. „Stupeň společenské škodlivosti je zvýrazněn tím, že obviněný v rozporu s uloženým zákazem neoprávněně řídil motorová vozidla v řadě případů po dobu přibližně dvou a půl měsíce,“ uvádí NS v odůvodnění rozhodnutí, kterým zamítl dovolání odsouzeného muže.

„Navíc se jedná o neukázněného řidiče, který má v evidenční kartě řadu záznamů pro přestupky v dopravě. Kromě toho byl v minulosti dvakrát soudně postižen za řízení pod vlivem alkoholu,“ konstatuje dále odůvodnění NS.

Není vyloučeno ohrožení na životě

Nejvyšší soud se také neztotožnil s námitkou dovolatele, že manipuloval pouze s vozidly, jež opravoval ve své autodílně, a to pouze v rámci výkonu svého povolání, které neměl zakázané.

„K tomu je třeba uvést, že i v případech, kdy trest zákazu činnosti odsouzenému znemož­ňuje výkon určitého povolání, typicky například povolání řidiče, je třeba jej bez výjimek respektovat,“ konstatoval NS.

I když obviněný muž řídil pouze krátce a v uzavřeném areálu, není podle Nejvyššího soudu ani v těchto případech vyloučeno ohrožení na životě a zdraví jiných osob, které se tam mohou pohybovat.

Je trestně odpovědný

„Skutečnost, že pachatel řídil vozidlo na účelové komunikaci s minimálním výskytem jiných osob, není důvodem k vyloučení trestní odpovědnosti například za ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uzavřel NS.

Reklama

Výběr článků