Hlavní obsah

Opakovaně porušoval podmínku, přesto zůstal na svobodě

19. 4. 2018, 9:04
Právo, Patrik Biskup

Od roku 2013 byl Josef H. pětkrát odsouzen za různorodou trestnou činnost. Od krádeží přes ohrožování mravní výchovy mládeže až po nebezpečné vyhrožování. Pokaždé spáchal kriminální čin v době, kdy byl v podmínce za předchozí delikt. Přesto zůstal na svobodě.

Foto: Novinky/Právo

Ilustrační foto

Článek

Obecné soudy reagovaly vždy jen prodloužením zkušební doby. Jejich postup naštval ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) natolik, že po posledním rozhodnutí Okresního soudu ve Strakonicích loni v lednu podal stížnost pro porušení zákona v neprospěch recidivisty a Nejvyšší soud v Brně (NS) mu dal za pravdu.

„V daném případě neexistují žádné okolnosti, které by postup okresního soudu odůvodňovaly,“ píše se v rozhodnutí Nejvyššího soudu, se kterým se Právo seznámilo.

Podle NS sice trestní zákoník nevylučuje opakované uložení podmíněného trestu, ale musí jít o zcela výjimečnou situaci. „Je třeba se zabývat zejména otázkou, zda podmíněné odsouzení stále plní svoji výchovnou funkci a jak odsouzený naložil s opakovaně mu poskytnutou důvěrou a možností, aby bez izolace od společnosti svým chováním ve zkušební době odčinil spáchaný trestný čin,“ stojí v odůvodnění verdiktu Nejvyššího soudu.

Žádná náhoda

Tento postup mohou obecné soudy uplatnit pouze v případě, kdy se odsouzený ve zkušební době dopustil jen takového poklesku, který lze považovat spíše za projev nahodilosti. A to podle názoru NS u Josefa H. rozhodně neplatí. „Jedná se o speciálního recidivistu,“ konstatoval Nejvyšší soud.

„Muž se i přes opakovanou výstrahu v podobě podmíněného odsouzení a prodloužení zkušební doby dopouští obdobné trestné činnosti, za kterou byl původně podmíněně odsouzen. Nejedná se tudíž o žádné drobné poklesky, u nichž by mělo místo zmírňování trestní represe,“ pokračoval Nejvyšší soud.

Obviněný zákonnou podmínku pro osvědčení se ve zkušební době podmíněného odsouzení porušil tím, že se opakovaně dopustil trestného činu
stanovisko Nejvyššího soudu

Zdůraznil také, že předchozí podmíněná odsouzení a prodloužení zkušební doby evidentně na Josefa H. nezapůsobila výchovně v tom směru, že by pozitivně změnil dosavadní přístup k životu. „Uloženého podmíněného trestu si dostatečně nevážil. Čas pro nápravu nijak nevyužil, naopak pokračoval dál v páchání trestné činnosti,“ upozornil NS.

Závěr o tom, že obviněný vedl řádný život, lze podle názoru Nejvyššího soudu učinit zejména tehdy, pokud dodržoval právní řád, plnil své povinnosti vůči státu a společnosti či nenarušoval občanské soužití.

„Obviněný Josef H. zákonnou podmínku pro osvědčení se ve zkušební době podmíněného odsouzení porušil tím, že se opakovaně dopustil trestného činu. Jako osoba pachatele rozhodně nemohl zavdat příčinu k mimořádně shovívavému postupu soudu,“ uzavřel Nejvyšší soud s tím, že celou věc už nelze napravit. „Jelikož zrušit nezákonné rozhodnutí je možno pouze v případě, dojde-li k porušení zákona v neprospěch obviněného,“ konstatoval NS.

Reklama

Související témata:

Výběr článků