Hlavní obsah

Na pád letadla v ČR je speciální plán

16. 8. 2005, 19:49
Novinky, Časopis 112

Bezpečnost letecké dopravy v posledním době přitahuje velkou pozornost. Co by se dělo, kdyby na území ČR havarovalo letadlo? Stát má pro tyto případy propracovaný záchranný plán.

Článek

"I přes jednoznačné výsledky statistik představuje pro mnoho lidí cestování leteckou dopravou psychologický problém. Přesto, že k nehodám dochází zřídka, mají velice rozsáhlé následky... je proto nutné hledat způsoby, jak vzniklou situaci řešit," uvádí ke vzniku záchranného plánu Josef Fajgar z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.

Jestliže letadlo ve vzdušném prostoru České republiky havaruje nebo se ocitá v situaci, kdy velitel letadla vysílá tísňový signál, pak Záchranné a koordinační středisko vysílá do oblasti letecké nehody vrtulník vybavený speciálními prostředky k pátrání a záchraně lidí. Současně oznamuje leteckou nehodu operačnímu a informačnímu středisku generálního ředitelství hasičů.

Do místa nehody jsou vyslány všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS), tedy hasiči, zdravotníci, policie. Operační středisko IZS vyhlásí podle velikosti nehody stupeň poplachu 1 až 3. Zvláštní stupeň je vyhrazen pro letadla, která havarovala do obydlené zóny a způsobila ohrožení více než 1000 osob nebo ohrozila území celé obce či plochu území nad 1 km čtvereční.

Podle potřeby mohou vyrazit také další síly jako Armáda ČR, Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Horská služba ČR, Záchranná brigáda kynologů, atd. V místě letecké nehody začne pracovat také Komise pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod a pokud je letadlo vojenské, tak i Komise Ministerstva obrany.

Velitel vytyčí zóny a spolupracuje s místními

Velitel zásahu vytvoří štáb, ve kterém by měli být zástupci všech záchranných složek, ale i zástupce místní samosprávy. 

Na místě nehody se pak musí vytyčit "nebezpečná zóna" a "vnější zóna". Nebezpečná zóna vymezuje prostor, kde je bezprostředně ohrožen život zasahujících, ve vnější zóně se mohou shromáždit zachránění cestující a také tudy přijíždějí různé záchranné jednotky. Tento nástupní prostor složek IZS se zřizuje na návětrné straně od místa havárie kvůli nebezpečí výbuchu.

Pokud už na místě nejsou žádné zraněné osoby a nehrozí další škody na zdraví, majetku či životním prostředí, hlavní úkol IZS končí. Někdy ale mohou při další práci pomáhat.

Reklama

Související témata:

Výběr článků