Hlavní obsah

Kajínek se nedočkal, proces obnoven nebude

23. 9. 2004, 10:10 – PLZEŇ
Právo, Novinky, Svatava Hernandezová

Plzeňský krajský soud ve čtvrtek s konečnou platností rozhodl, že nebude obnoven proces s Jiřím Kajínkem, odsouzeným v roce 1998 k doživotí za dvojnásobnou vraždu. Prostřednictvím svého obhájce Kolji Kubíčka si Kajínek na místě podal proti tomuto rozhodnutí stížnost k Vrchnímu soudu. Obhájce zároveň vznesl námitku pro podjatost na předsedu senátu.

Foto: Vratislav Konečný

Rozhledna na Blatenském vrchu dostává nový kabát

Článek

"Zdejší soud nepřezkoumával původní rozsudek, ani nesuploval jakékoli jiné řízení. Obnova řízení je mimořádným opravným prostředkem, který musí být podepřen skutečně pádnými důkazy. Soud se zabýval jen tím, zda se objevily takovém nové skutečnosti, které by mohly zvrátit původní rozhodnutí," zahájil asi hodinové odůvodnění předseda senátu Tomáš Bouček.

Svědci nepřesvědčili

Jak uvedl, nejzávažnějším novým důkazem byla výpověď svědka Orose, který viděl z oken borské věznice střelce a jeho únik z místa činu. "Nejenže soud zhodnotil tento důkaz jako takový, ale konfrontoval ho s dalšími důkazy. Svědka ve světle tohoto pak hodnotí jako pochybného a nevěrohodného," pokračoval soudce.

"Vypovídá zcela nelogicky. Je jako 21krát trestaný určitě zběhlý v tom, aby věděl, že to, co viděl, může oznámit vězeňské službě. Proč se bál 11 let a nyní nikoliv? Navíc jeho svědectví zpochybňují další důkazy, především úřední zápisy psovoda a výjezdové policejní skupiny. Z nich naprosto jasně vyplývá, že pes nesledoval stopu přes silnici, jak uvádí Oros, že viděl unikat vraha, ale zkratkou přes serpentiny," vysvětlil Bouček.

"Vyplývá z toho, že nejen Oros, ale i další svědci - policisté Felcman či Kolena - nevypovídali pravdu. Úřední záznamy jsou v tomto směru nezpochybnitelné. Soud není ochoten přistoupit na další spekulace o válce policistů, jak tady několikrát zaznělo," dodal v odůvodnění svého zamítavého rozhodnutí.

Reportéři TV NOVA prý znají vraha

V případě výpovědí redaktorů Novy Kroupy a Klímy se Bouček pozastavil nad tím, že přestože naznačovali, že znají jména, která by mohla dovést ke skutečnému vrahovi, soudu je nesdělili.

"Ujišťuji, že soud, dozvěděl-li by se je, byla by tato skutečnost velmi pádnou," dodal Bouček. Když vše shrnul, dospěl k závěru, že žádný z předložených důkazů nebyl tak závažný a pádný, aby zvrátil původní rozsudek a mohla být obnova povolena.

"Dovedeme si představit, že kauza se odehrává v očích veřejnosti jako spiknutí všech proti Kajínkovi. Soud se ale řídí jen zákonem a je přesvědčen, že rozhodl správně a důkazy nepostačují k tak závažnému opravnému prostředku, jakým je obnova řízení. Když se najdou osoby označované za ty, které by k vrahovy dovedly, mělo by to jinou váhu," připomněl Bouček znovu.

Je to prohra justice

Výsledek soudního řízení označil Kolja Kubíček nikoli za prohru Kajínkovu, ale za prohru justice. "Dnes to všechno nekončí, cesty mého klienta na svobodu stále existují a jsou různé. Jestliže bude jeho stížnost Vrchním soudem zamítnuta, může podat ústavní stížnost, nebo dát nový návrh na obnovu, objeví-li se další nové skutečnosti," uvedl.

Na dotaz, jak dospěl k tomu, že předseda senátu je podjatý, dodal: "Podle toho, jak své rozhodnutí odůvodnil a jak rozhodl. Teprve v tuto chvíli jsem se dozvěděl o způsobu jeho uvažování, a proto jsem přesvědčen o jeho podjatosti v této konkrétní kauze," uvedl Kubíček.

Reklama

Související témata:

Výběr článků