Hlavní obsah

Zimní malty Heluz fungují i v nižších teplotách

17. 10. 2022, 0:00

Nové technologie si dnes dokážou poradit s nástrahami počasí a prodloužit stavební sezonu i do období nižších teplot. To platí třeba pro zimní malty Heluz, se kterými mohou stavbaři zdít i při teplotě vzduchu až -5°C.

Foto: HELUZ cihlářský průmysl

Zimní malty Heluz

Článek

Se snižující se teplotou dochází ke zpomalení tvrdnutí malty, proto jsou do zimních malt přidávány přísady zrychlující proces tvrdnutí a tuhnutí malty, aby malty měly rychlejší nárůst pevností. Právě díky přidání přísad lze malty použít i v zimním období. Navíc při velmi nízkých teplotách je potřeba předehřívat záměsovou vodu, která pomáhá udržet vyšší teplotu čerstvé směsi a zajišťuje rychlejší průběh tvrdnutí malty.

Foto: HELUZ cihlářský průmysl

Zimní malty Heluz

Malty Heluz se zimní úpravou jsou baleny ve stejných pytlích jako běžné malty, pouze na čelní straně najdete dva různé piktogramy - sněhovou vločku s popisem ZIMNÍ VARIANTA a teploměr znázorňujíc použití do -5 °C. Do sortimentu zimních malt Heluz patří Heluz SB malta pro tenkou spáru, Heluz SB C malta pro celoplošnou tenkou spáruHeluz TREND tepelněizolační zdicí a zakládací malta a nová Heluz TREND PLUS.

V zimním období je dále možné zdít i se systémovou zdicí pěnou Heluz, jejíž aplikační teplota je uváděna dokonce -10 °C. PUR pěna na rozdíl od klasických vápenocementových malt neobsahuje vodu, takže při jejím využití nedochází k přenášení vlhkosti z pěny do cihel.

Hlídání počasí provází stavbu v zimě nejen při samotném zdění, ale už od okamžiku přivezení materiálu na stavbu. Chránit se musí proti nepříznivému počasí (déšť, sníh…) a rozbalené palety cihel a pytle s maltou musejí být uskladněny v suchu za teploty nad -5 °C, tzn. v krytých skladech. Zdicí pěna Heluz se musí skladovat alespoň v temperované stavební buňce, neboť teplota samotné dózy s pěnou musí být vyšší než +10°C. Samozřejmostí je, že při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu a ani nesmějí být zaprášené či jinak znečištěné, veškerý zdicí materiál musí být suchý a při zdění v zimě se cihly nenamáčejí.

„Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy nepromokavou fólií a teplota vzduchu, nejen při zpracování a tuhnutí malty, ale i během následujících 14 dní po vyzdění nesmí klesnout pod -5°C. Pokud pod ochrannou folii naskládáte kolem celé zdi polystyrén v min. tl. 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na -10°C“ radí Ing. Zuzana Hejlová, hlavní statička společnosti Heluz.

I s Heluz SIDI lze zdít v zimním období

S předem připravenou tekutou maltou Heluz SIDI lze v zimním období také pracovat. Ale je třeba respektovat podstatu samotné malty, která je založena na vodní disperzi. Malta nesmí při skladování přemrznout a je nutné ji skladovat na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5 až + 35 °C. Ani během zdění nemohou být teploty pod bodem mrazu.

Výběr článků