Hlavní obsah

Z čeho se skládá cena elektřiny a plynu?

19. 6. 2017, 14:13
Komerční článekE.ON Energie, a.s.

Pokud se podrobněji podíváte na fakturu od svého dodavatele elektřiny a plynu, zjistíte, že součástí ceny energií je celá řada různých položek a cena samotné elektrické energie tvoří jen část celkové platby. Co všechno v ceně elektřiny a plynu platíte?

Z čeho se skládá cena elektřiny a plynu?

Článek

Cenu elektřiny, kterou najdete na vyúčtování, tvoří celá řada různých položek a poplatků. Je to dáno tím, že na celém procesu dodání elektřiny z elektrárny až k vám do zásuvky se podílí celá řada různých subjektů. Ty zajišťují, aby vše v energetické soustavě dobře fungovalo.

Částku, kterou nakonec zaplatíte, lze rozdělit na regulovanou a neregulovanou složku. Státem regulovanou část ceny energií tvoří různé poplatky a dodavatel ji nemůže nijak ovlivnit. Naopak neregulovaná složka obsahuje cenu za spotřebovanou energii v megawatthodinách, kterou máte s dodavatelem dohodnutou ve smlouvě, a případné další poplatky.

Důležité je vědět, že státem regulovanou část ceny energií zaplatíte vždy, teprve neregulovatelná složka ceny energie, tedy samotná cena za dodávku, poskytuje prostor pro jednání s dodavatelem o ceně.

Z čeho se skládá cena elektřiny

Celkově dnes za jednu megawatthodinu elektřiny zaplatíte zhruba 4800 Kč. Více než polovinu této ceny tvoří zmíněná státem regulovaná složka, kterou tvoří různé poplatky spojené s dodáním elektřiny z elektrárny až k vám do zásuvky. Součástí neregulovatelné složky je také poplatek na obnovitelné zdroje energie. Co všechno tedy tato část ceny elektřiny obsahuje?

Distribuční poplatky – největší část neregulovatelné složky tvoří poplatky distributorům elektřiny. Distributora elektřiny si nemůžete vybrat, v každé části ČR působí jiný distributor – jedná se o společnosti E.ON Distribuce, ČEZ Distribuce a PRE Distribuce. Distribuční poplatky mohou být podle oblastí a distributorů různé a jsou jednou z příčin, proč se cena elektřiny v různých regionech mírně odlišuje.

Poplatek za rezervovaný příkon – v rozvodné elektrické síti je pro vaše odběrné místo rezervované určité množství energie, za což musíte platit, a to i v případě, kdy žádnou energii nespotřebujete. Měsíční poplatek za rezervovaný příkon závisí na velikosti hlavního jističe. Obecně platí, že početnější a náročnější spotřebiče vyžadují větší jištění, a úměrně tomu stoupá také cena elektřiny.

Příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů energie – z těchto příspěvků, které zaplatí každý spotřebitel elektřiny, se dotuje výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Po distribučních poplatcích jde o největší část regulované složky ceny elektřiny.

Poplatek za systémové služby – z těchto poplatků se financuje provoz České přenosové soustavy (ČEPS). Zjednodušeně řečeno jde o vedení velmi vysokého napětí a s ním spojené technologie. Tyto poplatky tvoří asi 3 % z celkové ceny elektřiny.

Poplatek operátorovi trhu – malý poplatek pro státem vlastněnou akciovou společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE), která se mimo jiné stará o administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie a formality spojené s přechodem zákazníků k jinému dodavateli.

Elektřina samotná pak tvoří neregulovanou složku a jde asi o 44 % z celkové ceny. V případě dvoutarifní sazby ji samozřejmě tvoří spotřeba levné elektřiny v nízkém i dražší elektřiny vysokém tarifu. Jedině tuto cenu může případně ovlivnit dodavatel energie.

Cena plynu – větší prostor pro dodavatele

Také cena plynu obsahuje dvě složky – regulovanou a neregulovanou. Podobně jako u elektřiny obsahuje neregulovaná složka samotnou cenu plynu a drobné poplatky. Státem regulovanou složku ceny tvoří poplatky za distribuci plynu a poplatek operátorovi trhu. Ve srovnání s elektřinou mají ceny plynu nižší podíl regulované složky – až 19 %. Dodavatelé tak mají větší prostor k úpravám cen.

Změna dodavatele je snadná a pomůže vám ušetřit

Při výběru dodavatele energií jistě zvažujeme různé faktory, cena bude ale u většiny z nás jedním z hlavních. I proto by vás mohlo potěšit, že při přechodu k dodávkám od společnosti E.ON Energie můžete ušetřit až 22 % na ceně plynu a elektřiny, což může znamenat i několik tisíc korun ročně. A to nejlepší nakonec. Změna dodavatele je jednodušší, než si myslíte. Většinu potřebných kroků totiž zařídí nový dodavatel a zákazník v praxi pouze začne platit faktury za energie novému subjektu. Společnost E.ON nabízí v tomto směru komplexní servis, který vám ušetří čas s papírováním.

Výběr článků