Hlavní obsah

Výsledky zpětného odběru pneumatik kolektivního systému Eltma

19. 7. 2021, 0:01
Komerční článekEltma.cz

Kolektivní systém Eltma vydal Výroční shrnutí za rok 2020. Zajímá Vás, jak se nám vedlo v roce 2020 ve zpětném odběru navzdory pandemii? Jako každý rok, kolektivní systém Eltma vydává Výroční shrnutí, kde informuje veřejnost o výsledcích své činnosti, obzvláště o výsledcích zpětného odběru pneumatik.

Foto: Eltma.cz

Ilustrační foto

Článek

I přes to, že rok 2020 byl znatelně ovlivněn pandemií COVID-19, nezisková společnost Eltma nadále plnila povinnosti výrobců dané Zákonem o odpadech.

V roce 2020 vysbírala pomocí sítě více než 3 200 míst zpětného odběru téměř 50 tis. tun opotřebovaných pneumatik – pro představu množství pneumatik, potřebných pro provoz téměř 1 800 000 osobních automobilů.

Stanovená minimální hranice 65 % byla výrobci a dovozci, kteří jsou součástí kolektivního systému, významně překročena a úroveň sběru přesáhla 89 %.

I zde je vliv pandemie patrný, neboť v roce 2019 kolektivní systém Eltma vysbíral 96 % všech pneumatik uvedených jím zastoupenými výrobci na trh. Děkujeme všem, kteří se podílejí na tomto úspěšném výsledku i přes nepříznivé období.

Rok 2021 je ve znamení zrychlené implementace změn, které vycházejí z nově přijaté legislativy, tj. Zákona o výrobcích s ukončenou životností. Věříme, že se vše zdárně podaří, a i nadále budeme společně vytvářet lepší svět.

Foto: Eltma.cz

Ilustrační foto

Výroční shrnutí za rok 2020 najdete na stránkách www.eltma.cz. Zde najdete více informací o sběru a zpracování pneumatiky, stejně jako místa zpětného odběru, která jsou našimi smluvními partnery. Zpětný odběr je bezplatný, je prováděn od konečných uživatelů bez ohledu na nákup zboží či poskytnutí služby.

Není tedy důvod pneumatiky odvážet do přírody či na opuštěná místa, kde se z nich stane odpad bez dalšího využití. Z odevzdaných pneumatik v rámci zpětného odběru se mohou vyrobit podlahy, protiskluzové podložky, protihlukové bariéry a další užitečné výrobky.

Jsme nezisková společnost s ručením omezeným ELT management Company Czech Republic, s.r.o. („Eltma“). V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14. dubna 2016 od Ministerstva životního prostředí České republiky provozujeme kolektivní systém, který výrobcům a dovozcům pneumatik umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice.

Výběr článků