Hlavní obsah

Škola není holubník aneb Strategické řízení se ukazuje pro školy jako východisko z krize

29. 6. 2020, 0:01
Komerční článekNárodní pedagogický institut ČR

Dokázat plánovat, stanovit si dosažitelné cíle a flexibilně reagovat na vzniklé situace. To se - také díky nouzovému stavu během pandemie koronaviru - ukazuje jako klíčová kompetence, kterou by měl každý ředitel či vedoucí pracovník ovládat.

Foto: Národní pedagogický institut ČR

projekt SRP

Článek

Důležitou úlohu ovšem sehrává mimo krizový stav. Ten potvrdil nezbytnost strategického řízení, které vede k zásadnímu cíli, jímž je kvalitní škola 21. století.

Školství se během nouzového stavu ukázalo jednou z klíčových oblastí naší společnosti. Lidé v produktivním věku, kteří pečují o děti školou povinné, se den ze dne ocitli v situaci, na kterou byl jen málo kdo připraven. Stejně tak učitelé a ředitelé škol a školek. Nyní je čas se podívat na to jakou zkušenost si odnášíme a jak s ní naložíme.

Odpovědnost a synergie na krajské úrovni

Mnohé diskuze a články poukázaly na to, jak rozdílně ředitelé a pedagogové přistoupili k nové situaci ve vzdělávání. Pro všechny ale platilo, že aktuální situace spojená s pandemií Covid-19 na ně kladla enormní nároky. A že volba vhodné strategie a naplánování konkrétních činností se během krize ukázaly jako nezbytné, podobně jako vůdčí schopnosti ředitele školy a spolupráce s partnery. Času bylo málo, působila řada proměnných a dopad rozhodnutí byl vidět téměř okamžitě. Vítanou pomocí se stala krajská centra podpory Národní pedagogický institut ČR, ve kterých působí projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), spolupráce s tvůrci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v obcích i metodická doporučení MŠMT.

Škola není holubník, ale umí strategicky plánovat?

Je třeba rozlišovat mezi vzdělávací politikou a řízením školy. Na bedrech vedení školy spočívá, kromě samotného vzdělávání dětí, klíčová kompetence dokázat nejen školu neustále rozvíjet a inovovat, ale také zapojovat do celého procesu zaměstnance školy a další partnery (zpracovatele místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, zřizovatele, neziskové organizace a další). Absence strategie může výrazným způsobem ovlivňovat kvalitu školy, a tedy prohlubovat rozdíly mezi školami. Plánování ve školách, bez přehánění, má nezanedbatelný dopad na rodiny a na budoucnost dětí. Uzavření škol v nouzovém stavu tuto provázanost ukázalo.

Kde a jak mají ředitelé tyto dovednosti získat?

Podpora pro vedení škol přichází v podobě projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích). Od roku 2016 se odborníci a experti věnují intenzivní podpoře třiadevadesáti MŠ, ZŠ a SŠ, které vedení projektu oslovilo na základě tipů ze strany České školní inspekce (ČŠI). Do třetí fáze projektu, která právě probíhá, už se hlásily školy samy. Ředitelům a vedení škol se dostává pomoci na míru a přitom se učí, jak má takové strategické plánování probíhat.

Dalším pozitivem projektu je také to, že i pro školy, které nejsou přímo zapojené, má projekt co nabídnout: vedení škol se může účastnit seminářů či workshopů, projekt sdílí své výstupy, metodické a podpůrné materiály – všechny jsou on-line a veřejně dostupné.

Příklad dobré praxe – Jak ředitelka školy Jahodová pracovala v nouzovém stavu se sociálně znevýhodněnými dětmi

Marie Plevová v rámci projektu SRP intenzivně konzultuje s  Renatou Jahodovou, ředitelkou ZŠ Václavské nám. ve Znojmě, která se v rámci projektu SRP vzdělává od roku 2018. Stejně jako všichni ředitelé se i ona během nouzového stavu ocitla v náročné situaci, neboť část žáků její ZŠ tvoří také děti z dětského domova a azylového domu. Konzultantka projektu SRP pomáhala ředitelce se sestavením strategie, společně řešily, jak nejlépe v mimořádné situaci zrealizovat distanční výuku.

Jak jste komunikovali s vašimi žáky z dětského domova a azylového domu?

„Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí jsme tiskli výukové materiály, které si mohli pravidelně vyzvedávat ve škole, popř. jim zasílali poštou. Mezi školou a dětským domovem vznikla intenzivní spolupráce, učitelé byli v kontaktu nejen se žáky, ale zejména s vychovateli dětského domova a paní ředitelkou. Vše probíhalo k oboustranné spokojenosti.“

Co vám udělalo největší radost (během nouzového stavu)?

„Největší radost mi udělalo zjištění, že nenastaly výrazné potíže. Mezi kolegy se prohloubila spolupráce, situaci zvládali s nadhledem a profesionalitou. Velmi mě také potěšila kladná odezva od rodičů dětí.“

Jak byste shrnula užitečnost projektu SRP?  

„Všichni se ve školství potýkáme s tlakem na inovace, projekty a celkové zlepšování kvality výuky. Myslím, že řadu situací lze zvládnout intuitivně a správně, ale toto není trvale udržitelné bez naplánování konkrétní dlouhodobé strategie, a tento proces je nutné si osvojit. Díky podpoře ze strany odborníků z projektu SRP se ve škole učíme systematizovat postupy a efektivně si volit cíle a nástroje k nim směřující. To vede k lepší spolupráci mezi pedagogy. A to se podařilo i během zatěžkávací situace způsobenou zavřením škol.“

Foto: Projekt SRP, Národní pedagogický institut ČR

Autorka: Vendula Ježková

Výběr článků