Hlavní obsah

Servis plynového kotle se nevyplatí odkládat

11. 10. 2021, 15:49
Komerční článekInnogy

Letošní léto už je definitivně za námi a přichází čas podzimních plískanic a dlouhých zimních mrazivých večerů. Právě před zahájením topné sezony nastává vhodná doba si nechat zkontrolovat plynový kotel a provést jeho servis.

Foto: Innogy

Servis plynové kotle se nevyplatí odkládat.

Článek

Pravidelná roční údržba plynového kotle autorizovaným servisním technikem je u nových spotřebičů podmínkou zachování záruky. Pravidelný servis se však vyplatí vždy a správně udržovaný kotel se uživatelům kromě bezpečného provozu odmění tišším chodem, delší životností bez rizika velkých poruch a také nižší spotřebou plynu.

Česká legislativa přímo nestanovuje domácnostem, jak často se musí kotel servisovat. Ukládá však za povinnost provozovat kotel bezpečně, což znamená v souladu s doporučeními a postupy uvedenými výrobci. Ti většinou nabádají, a to i kvůli zachování záruky, kotel servisovat pravidelně každý rok.

Servisní prohlídku plynového kotle by měl vždy provádět technik, který se specializuje na vaši značku kotle a který je držitelem všech potřebných oprávnění. Základním vodítkem, že byla servisní prohlídka provedená správně, je její délka. Pokud při ní servisní technik stráví jen „pár minut“, měli byste zpozornět. Servisní prohlídka kotle by měla trvat minimálně hodinu, ale výjimkou není ani delší doba.

V první řadě jde o vizuální kontrolu odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu, na ni navazuje kontrola hořáku. Pokud by technik objevil závady, měl by ho demontovat, vyčistit a opět namontovat. Následuje čištění spalovací komory a výměníku, kontrola stavu elektrod, tepelných izolací a těsnění hořáku, stejně jako spalovací komory. Součástí je případně také kontrola a doplnění tlaku v expanzní nádobě, seřízení tlaku topného systému, kontrola a vyčištění odtoku kondenzátu a čištění sifonu. Na závěr by měl technik provést zkoušku všech bezpečnostních funkcí, včetně pojistek a termostatu. Musí rovněž ověřit těsnost připojení k plynovému rozvodu při provozním tlaku a měření teploty spalin.

Nejtypičtější závadou bývají nadměrně zanesené tepelné výměníky kotlů. Důvodů může být víc, například nízký tah komínu, vysoká prašnost v místnosti, nedostatečný přísun vzduchu či porucha ventilátoru pro odtah spalin, případně právě dlouhodobě zanedbávaný servis.

Energetická skupina innogy zajišťuje servis kotlů dvanácti největších výrobců, servis provádějí zkušení technici se všemi potřebnými oprávněními. Více informací najdete na webu bezpecnykotel.cz.

V innogy za vás pohlídají termín příští prohlídky, na servis kotle tak už nemusíte myslet. Navíc pro vás archivují také veškerou servisní historii. Po každém provedení údržby zasílají protokol, který garantuje stoprocentní kvalitu servisu a je důležitý pro zachování záruky i uplatnění nároku na pojistné plnění. Cenu servisu si zákazník navíc může předplatit v rámci měsíčních záloh, takže při kontrole už nic neplatí.

Výběr článků