Hlavní obsah

Rodinná nadace manželů Kellnerových věnovala v roce 2019 do rozvoje vzdělávání 89,5 milionu korun

13. 7. 2020, 1:00
Komerční článekNadace The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila svoji výroční zprávu za rok 2019. Vloni nadace rozdělila na darech celkem 89,5 milionu korun, v součtu od jejího založení to je už rovných 800 mil.

Foto: Výroční zpráva Nadace The Kellner Family Foundation 2019

Osmileté gymnázium Open Gate v Babicích nedaleko Prahy nabízí bydlení na studentské koleji i štědrá stipendia

Článek

Nadace se zasazuje o to, aby přístup ke kvalitnímu vzdělání mělo co nejvíce dětí a mladých lidí, proto výrazně podporuje projekty ve veřejném i soukromém školství. Prospěch z darů Nadace The Kellner Family Foundation získali v roce 2019:

  • 97 studentů gymnázia Open Gate | sociální stipendia ve výši 41 mil. Kč,
  • 61 studentů univerzit | finanční granty ve výši 10,5 mil. Kč,
  • 860 pedagogů a jejich prostřednictvím 9 500 žáků ve 23 veřejných základních školách | 31 mil. Kč pro projekt Pomáháme školám k úspěchu.

Právě české školství se letos na jaře kvůli nouzovému stavu výrazně proměnilo, kdy prezenční vzdělávání ze dne na den nahradila online výuka. „Jsem přesvědčena, že z tohoto období nám zůstane i mnoho dobrého a systematickou a dlouhodobou péčí se budeme podílet na dalším rozvoji našich studentů i školství v České republice,“ reaguje na aktuální situaci v úvodním slově k Výroční zprávě Nadace The Kellner Family Foundation její předsedkyně a zakladatelka Renáta Kellnerová.

 Stipendia pro studenty Open Gate

Na gymnáziu Open Gate, jednom z nejlépe hodnocených gymnázií v Česku, studovalo v právě skončeném školním roce díky sociálním stipendiím 97 studentů. Ve finančním vyjádření to je 41 mil. Kč. Od založení gymnázia poskytly rodinné nadace manželů Kellnerových jeho studentům už celkem 1 548 ročních stipendií. Šanci studovat na Open Gate tak od roku 2005 využilo také 53 dětí z dětských domovů, pěstounských rodin nebo Klokánku.

Foto: Výroční zpráva Nadace The Kellner Family Foundation 2019

Gymnázium Open Gate: Potkávají se zde děti, jimž hradí školné rodiče, spolu se studenty přicházejícími např. z dětských domovů, neúplných rodin nebo z rodin s nízkými příjmy. Rozdíl mezi nimi ale není – všechny splnily podmínky stejného přijímacího řízení

 Pomáháme školám k úspěchu: dlouhodobý projekt pro veřejné základní školy

Desátým rokem pokračoval ve veřejných základních školách projekt Pomáháme školám k úspěchu, jehož vznik nadace v roce 2010 iniciovala a po celou dobu ho také štědře financuje. Pro veřejné ZŠ vyčlenila už 293 mil. Kč. Tento projekt pomáhá měnit prostředí ve školách tak, aby přálo opravdovému vzdělávání žáků i profesnímu rozvoji pedagogů. V roce 2019 získalo prospěch ze 31 milionů korun ve 23 zapojených ZŠ více než 860 učitelů a jejich prostřednictvím také 9 500 žáků. Ve druhé polovině roku 2019 získal jasné obrysy plán, jak rozšířit záběr projektu na celkem stovku ZŠ.

Foto: Výroční zpráva Nadace The Kellner Family Foundation 2019

Projekt Pomáháme školám k úspěchu zlepšuje kvalitu vzdělávání ve veřejném základním školství

 Finanční granty pro studenty univerzit

Také desátým rokem poskytuje nadace finanční granty nadaným a motivovaným studentům bakalářských oborů. V akademickém roce 2019/2020 rozdělila nadace z projektu Univerzity mezi 61 stipendistů celkem 10,5 milionu korun. Díky příspěvku na úhradu školného a životních nákladů studovalo nebo studuje převážně na zahraničních univerzitách v úhrnu již 177 mladých lidí.

Foto: Výroční zpráva Nadace The Kellner Family Foundation 2019

Finanční granty českým studentům bakalářských oborů na zahraničních univerzitách

 Nadace The Kellner Family Foundation

Věříme, že cesta k úspěchu vede přes kvalitní vzdělání. Proto si rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových vybrala podporu vzdělávání jako téma svých hlavních aktivit.

Ročně nadace poskytne na dobročinné účely okolo 90 mil. Kč. Největší část finančních prostředků rozděluje na sociální stipendia pro studenty gymnázia Open Gate, na finanční granty pro studenty vysokých škol a univerzit a na podporu veřejných základních škol prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Výběr článků