Hlavní obsah

Prémiový vkladový list - úrok 5% p.a.

16. 9. 2004, 14:56
Komerční článekwww.fio-zalozna.cz

Tento vkladový produkt je určen dlouhodobým a velmi konzervativním investorům. Přináší však úrokový výnos, který je na trhu běžně dosažitelný jen investováním do finančních produktů, jejichž tržní hodnota může v čase poklesnout a způsobit tak místo očekávaného zisku ztrátu. Přitom je vklad ze zákona pojištěn, takže investor získává jedinečný poměr výše výnosu oproti velmi nízkému riziku. Svou minimální výší vkladu je přístupný široké veřejnosti.

Foto: Barbora Janečková

Stěhování zoologické expozice

Článek

Svou minimální výší vkladu je přístupný široké veřejnosti.

  • Úpis Prémiových vkladových listů je možný kdykoliv na všech pobočkách Fio, družstevní záložny
  • Aktuální výše vyhlašované úrokové sazby je 5,00% p.a.
  • Prémiový vkladový list je dostupný pouze v Kč

JAK TO FUNGUJE?

Prostředky vkládá klient na zvláštní účet ve Fio, družstevní záložně, a to vkladem v hotovosti, převodem z jiného účtu v rámci Finanční skupiny Fio nebo standardním bankovním převodem. Účet je zřízený výhradně za účelem evidence tohoto vkladu. Na vklad se vztahuje zákonné pojištění Zajišťovacím fondem družstevních záložen s výší náhrady 90% vkladu, max. 700.000,- Kč. Úroky se na účet připisují jednorázově k datu ukončení vkladu. Uplatňuje se složené úročení s ročním skládáním úroků, tedy např. druhým rokem se úročí vedle vkladu i úroky za první rok vkladu.

PODMÍNKY A SJEDNÁNÍ PRÉMIOVÉHO VKLADOVÉHO LISTU

Výše vkladu je v celých desítkách tisíc korun a minimální vklad činí 50.000 Kč.

Prémiový vkladový list se sjednává zvláštní smlouvou o vkladovém účtu, stejně jako ostatní vkladové produkty Fio, družstevní záložny. Klient má právo vklad předčasně ukončit, čímž však zaniká jeho právo na jakékoliv úroky a navíc platí storno poplatek 5% z výše vkladu.

K datu ukončení vkladu po třech letech je vklad včetně úroků klientovi k dispozici v souladu s Obchodními podmínkami pro zakládání a vedení účtů pro osobní výběr na pobočce Fio, převod na jiný účet v rámci Finanční skupiny Fio nebo převod na jakýkoliv jiný bankovní účet v ČR.

Fio, družstevní záložna

Senovážné náměstí 24

116 47 Praha 1

info linka 800 100 339

Výběr článků