Hlavní obsah

Nové obory Univerzity J. A. Komenského Praha: Studujte pro Vaši budoucnost!

3. 9. 2010, 14:42
Komerční článekVŠ J.A. Komenského

Dali jste si na Nový rok předsevzetí, že si rozšíříte vzdělání? Nebo se vaše středoškolské ratolesti právě poohlížejí, kde pokračovat ve studiu? Pak právě vám jsou určeny následující řádky.

Článek

Atraktivní obor napříč disciplínami

Univerzita Jana Amose Komenského Praha totiž v letošním roce otevírá nový studijní obor: bezpečnostní studia. Jeho studenti si osvojí hluboké znalosti v mnoha vědních disciplínách: od teorie práva, přes psychologii, sociologii, politologii, etiku a zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie až po problematiku extremismu, prevence kriminality nebo například krizové komunikace. Absolventi tak získají vynikající předpoklady pro působení v mezinárodních i tuzemských politických nebo ekonomických institucích.

Bezpečnostní studia však nejsou jediným novým oborem Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Nový je i obor pojišťovnictví, který absolventům díky ovládnutí manažerských dovedností a finančních produktů poskytne velmi široké možnosti uplatnění.

První v Česku

Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) jako první soukromá vysoká škola v České republice poskytla svým studentům ucelený systém univerzitního vzdělání: tedy možnost získání všech typů univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D. a profesní manažerský titul MBA – Master of Business Administration). Toto plně strukturované studium, sestavené podle evropských modelů, se zejména díky moderním, efektivním formám výuky vyznačuje vysokou prostupností a širokými možnostmi uplatnění absolventů.

Dále škola nabízí studium širokého spektra humanitních oborů. Pilíři studia jsou speciální pedagogika, vzdělávání dospělých, andragogika, evropská hospodářská studia, sociální a masová komunikace, management cestovního ruchu, právo v podnikání, manažerská studia, audiovizuální komunikace a tvorba, scénická a mediální studia a pro velký zájem byl otevřen i obor pojišťovnictví.

Mezinárodní spolupráce a výzkumné projekty

Jednou ze specialit univerzity je třísemestrální studijní program nazvaný Řízení lidských zdrojů a Evropská unie (Human Resources Management and the European Union). Ten je akreditován u prestižní organizace Foundation for International Business Administration Accreditation ( www.fibaa.org) se sídlem v německém Bonnu a švýcarském Curychu. Všichni vyučující v programu MBA jsou předními odborníky z akademického světa i z obchodní, případně výrobní praxe.

Kvalitní škola zpravidla klade důraz na výzkum. Nejinak je tomu v případě Univerzity Jana Amose Komenského. Studenti se mohou zapojit do vědeckých projektů nebo navrhnout vlastní výzkum, neboť škola se podílí na Národním programu výzkumu a za těmito účely čerpá finance i z programů Grantové agentury ČR a Evropské komise.

Více informací naleznete na www.ujak.cz

Výběr článků