Hlavní obsah

Karcinom prostaty zachycený včas se dá vyléčit. Důležité je mít dostatek informací o léčbě

26. 7. 2021, 0:01
Komerční článek

I když nemocné někdy spojuje stejná diagnóza, každý pacient má svůj příběh. Proto je v Protonovém centru kladen důraz na lidský přístup s velkou dávkou trpělivosti a pokory k životu. Rakovina prostaty je u mužů nejčastějším nádorovým onemocněním, jehož riziko navíc roste s věkem. Většinu mužů však lze vyléčit.

Proton Therapy Center Czech

Článek

Jaké jsou úspěchy protonové léčby v léčbě karcinomu prostaty odpovídá doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., ředitel zdravotního úseku Protonového centra.

Pane primáři, jak funguje protonová léčba a jaké diagnózy se dají protonovou léčbou léčit?

Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou léčbou dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se o nádory prsu, hlavy a krku, dětské nádory, maligní lymfomy, nádory plic a centrální nervové soustavy, sarkomy a nádory zažívacího traktu. Od počátku provozu Protonového centra léčíme, a velmi úspěšně, také muže s karcinomem prostaty.

Protonová léčba, kromě vysoké šance na vyléčení, také umožňuje, na rozdíl od jiných druhů léčby, minimalizovat vedlejší účinky léčby. Největším benefitem je to, že protonový paprsek umí zacílit konkrétní oblast a významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů, tím se výrazně snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků léčby.

Jaké konkrétní výsledky máte v léčbě karcinomu prostaty?

V letošním roce se nám podařilo v renomovaném zahraničním odborném časopise publikovat data ze studie rozsáhlého souboru pacientů, kteří v našem Centru absolvovali léčbu probíhající v 5 ozařovacích dnech, kdy se na léčbu chodí ob den. Veškerá americká a japonská protonová centra používají dlouhé léčebné režimy v řádu 7 – 8 týdnů, to znamená mezi 30 – 40 ozařovacími dny. My jsme však dobu léčby dokázali zkrátit na těch zmiňovaných 5 dní, a to bez snížení účinnosti léčebného efektu. Dle výsledků můžeme říci, že dokážeme úspěšně vyléčit až 97 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90 % pacientů se středně rizikovými nádory prostaty. Pacienti mají po léčbě vysokou kvalitu života a riziko impotence, které je např. po chirurgické léčbě vysoké, je velmi nízké. Inkontinence, tedy únik moči, se po protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia téměř nevyskytuje a riziko jejího vzniku je menší než 1 %.

Foto: Proton Therapy Center Czech

doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

V čem byly závěry studie výjimečné?

Data ze studie prokázala, že procento nežádoucích účinků během protonové léčby karcinomu prostaty bylo skutečně minimální, okolo 1 % v případě inkontinence. Nespornou výhodou protonové léčby je také podstatně nižší časová náročnost pro pacienty. Protonová léčba je ambulantní a pacientům umožňuje žít normální život a pracovat i v průběhu léčby bez omezení.

A hradí protonovou léčbu zdravotní pojišťovny?

Ano, léčba je ze zákona hrazená zdravotními pojišťovnami po splnění legislativních podmínek, je tak dostupná všem občanům z České republiky. PTC má uzavřenou smlouvu se všemi českými pojišťovnami.

Protonová léčba

• Vyšetření i léčba v Protonovém centru (PTC) jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

• Vyšetření i léčba v Protonovém centru (PTC) jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. • Kontaktovat Protonové centrum může kdokoli a ze všech krajů ČR.

• Nejnovější informace najdete na webových stránkách www.ptc.cz a na Facebooku Centrum protonové léčby. Také je pro více informací možné zavolat na +420 222 999 000.

Foto: Proton Therapy Center Czech

Protonové centrum - recepce

Výběr článků