Hlavní obsah

Česká nanočistička vzduchu, s účinností proti virům, přináší revoluci v technologii i formě čištění vzduchu

28. 9. 2020, 0:01
Komerční článekNanoFlow s.r.o.

Technologie čističky vzduchu NanoFlow prošla jako jediná na českém trhu testováním účinnosti potvrzujícím likvidaci virů včetně koronaviru. Jedná se o unikátní nanočističku, která vznikla ve spolupráci s firmou Retap a akademickou obcí v čele s VŠCHT v Praze a TU v Liberci.

Foto: Vojtěch Prade

Nanočističky vzduchu NanoFlow prokazatelně rozkládají viry včetně koronaviru.

Článek

Alternativní technologie čištění vzduchu

Česká nanočistička vzduchu NanoFlow představuje alternativní přístup k čištění vzduchu, kdy nečistoty nezachycuje pomocí různých filtrů, ale naopak je rovnou rozkládá. Díky tomu se jedná o bezúdržbovou čističku s nulovými provozními náklady. Absence filtrů přináší i další výhodu v podobě minimální hlučnosti a téměř nekonečné životnosti.

Foto: Vojtěch Prade

Závěsná verze čističky vzduchu NanoFlow instalovaná v hotelovém pokoji v Tančícím domě

Největší předností je však zmíněná funkčnost, vedle virů nanočistička rozkládá i bakterie, plísně, alergeny, karcinogenní VOC a další patogeny. Testování proběhlo v celé řadě nezávislých laboratoří, např. ve zdravotních ústavech, UK v Hradci Králové, na katedře nanotechnologie na TU v Liberci, v Certech Seneffe v Bruselu apod.

České know-how

Nanočistička je založena na principu fotokatalýzy, fyzikálním jevu, který je přítomen všude v přírodě. Jedná se o rozklad látek za působení světla v přítomnosti katalyzátoru v podobě nanočástic TiO₂. Tyto částice TiO₂ jsou nanášeny na kovové lamely pomocí českého know-how nanotechnologií.

“V současné chvíli nedokáže tento výrobní proces zkopírovat žádný jiný výrobce na světě,” říká Lukáš Prade, jednatel firmy NanoFlow.

Foto: Vojtěch Prade

Proces fotokatalýzy zajišťuje rozklad virů, bakterií a dalších patogenů ze vzduchu

Unikátní forma čištění vzduchu

Čističky vzduchu jsou na trhu již několik desítek let. Jedná se převážně o plastové spotřebiče, které jsou určeny do interiéru k postavení na zem či na stůl. Nabídka firmy NanoFlow posouvá tuto tradiční podobu na další úroveň. Vedle závěsných čističek na zeď to jsou především přenosné verze, které budí velký zájem.

“Přenosné čističky vzduchu jsme dostali jako zadání od českých sportovců, kteří si je s sebou budou brát na zahraniční výpravy,” prozrazuje Lukáš Prade.

“Další naší inovací je integrace technologie čištění vzduchu do konferenčních stolů, které budou brzy k dispozici nejenom do jednacích místností,” doplňuje Prade.

Foto: Vojtěch Prade

Mobilní verze nanočističky vzduchu, která bude chránit české sportovce na jejich výpravách

Čištění vzduchu v kontextu koronaviru

Koronavirus se podle posledních informací nepřenáší jen velkými kapénkami, ale i malými částicemi, které zůstávají ve vzduchu. Na těchto aerosolech se virus dokáže vznášet i více než 30 minut. To ostatně potvrzují i poslední zprávy od Světové zdravotnické organizace, která těmto poznatkům přizpůsobuje svou rétoriku.

Prof. Christian Drosten, německý virolog a nejcitovanější odborník na koronavirus, dokonce tvrdí, že přenos viru vzduchem je častější než přenos kapénkami. Z hlediska prevence šíření covid-19 tak Drosten nadřazuje důležitost čistoty vzduchu v uzavřených místnostech dokonce nad mytí rukou.

Více informací na www.nanocistickaviru.cz

Výběr článků