Hlavní obsah

Očima Saši Mitrofanova: Ježíš v politice netáhne. To spíš Ukřižuj ho!

25. 3. 2021, 13:44

Končí projekt Lidé PRO, za kterým stál především Mikuláš Minář. Měl ideu, dal si podmínky, za kterých ji chce uskutečnit. Když se ukázalo, že je idea dobrá, ale nereálná, oznámil, že se to nepovedlo. Je to fér.

Foto: Milan Malíček

Alexandr Mitrofanov

Článek

Příčiny, které Lidé PRO uvedli, lze přijmout, nebo s nimi lze polemizovat. Má ale smysl se zamyslet, jakou roli v neúspěchu projektu sehrála neživotnost myšlenky, kterou si dal do vínku.

Ke stanovisku Mikuláše Mináře je připojeno disentní stanovisko dalších tváří hnutí: Mariany Čapkové, Martina Hausenblase, Davida Ondráčky, Aleny Švejnohové, které obsahuje tuto větu: „Od začátku jsme se chtěli stát hlasem lidí, na které se kašle. Věříme, že je nutné vrátit do České republiky soudržnost namísto současného sobectví.“ Dále píšou o „přehlížených a odstrkovaných“ či o „přehlížených a opomíjených“.

Kdo to přesně jsou, to se z textu nedozvíme. Minář dříve hodně mluvil o podchycení voličů ANO. Ti ale rozhodně přehlížení ani opomíjení nejsou. Stará se o ně Andrej Babiš. Totéž se dá říct o klientele dalších stran, které jsou v nabídce. Lidé PRO zmiňovali jako cíl svého snažení také občany, kteří se o politiku nezajímají a k volbám nechodí. Nic ve zlém, ale toto jsou právě ti lidé, na které platí rčení Když se nezajímáš o politiku, začne se politika zajímat o tebe. Nebo jinak: občan, který se o veřejný život nezajímal, byl ve starém Řecku idiōtēs. Kdo je dnes, odvozte si sami.

Byl vzorem pro Lidi PRO a zvláště pro Mikuláše Mináře Ježíš? „Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl: Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království.“ (Lukáš 6:20 B21). „Ježíš odpověděl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ (Matouš 19:21 B21).

Lze samozřejmě pojmout Ježíše jako toho, kdo přišel, aby se stal hlasem lidí, na které se kašle. I těch, kteří předtím žili jen frustrací a agresí z toho, že se jim coby přehlíženým a opomíjeným nedaří a jiní se mají líp. I když Ježíš zároveň děl: „Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí.“ (Matouš 6:2 B21).

Jenže masa chudých, opomíjených, frustrovaných a agresivních lidí má tu vlastnost, že na hezká slova o soudržnosti neslyší. Když nedostane okamžité zadostiučinění, ráda si zakřičí: „Ukřižuj ho!“ Tento zfilmovaný úryvek z knihy, která mimo jiné popisuje neměnnou podstatu politiky, je výmluvný.

Reklama

Výběr článků