Hlavní obsah

Očima Saši Mitrofanova: Jak je důležité míti…

28. 11. 2022, 8:21

Ve veřejném prostoru se opakovaně vznáší námitka, že Petr Pavel nemůže být v současné době prezidentem České republiky, protože byl svého času členem KSČ. Při respektu k nositelům tohoto názoru chci vysvětlit, proč si myslím, že tento fakt je naopak výhodou pro Českou republiku. Nikomu svůj pohled nevnucuji, ale také se nebudu pouštět do nekonečných debat, které mají údajně stanovit jedinou pravdu.

Foto: Milan Malíček, Právo

Alexandr Mitrofanov

Článek

Všichni znají výrok Václava Havla, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Je to ale tak trochu mýtus. Havlův blízký spolupracovník Michael Žantovský řekl: „Havel byl realista, on si uvědomoval, že pravda a láska nezvítězí nad lží a nenávistí samy od sebe, že je k tomu zapotřebí osobní přínos každého z nás, přínos individuální zodpovědnosti. Ale v té zkratce na demonstraci to působilo takhle. A že si z toho někdo dělá legraci? On sám si z toho někdy dělal legraci.“

Moje chápání tohoto výroku je následující: homo sapiens je jedinec, který vzešel ze zvířecí podoby. Člověkem, tedy bytostí, která potřebuje pravdu a lásku, se stává, až když překoná přírodou vnucený odkaz lži a nenávisti.

Co na to moudří lidé? Autor Bible má toto: „I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Řekl: ‚Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.‘“ Noe ho ale obměkčil.

Jeden z největších myslitelů minulého a současného století Boris Strugackij napsal: „Chlupatá opice, která sedí uvnitř nás, vždy bude nakloněna vraždění, kradení, smilnění. Lze vůbec naplnit život podle přikázání? Teoreticky bezpochyby. Prakticky je to ďábelsky složité a nejspíše také nebezpečné.“

Nebezpečné proto, že nosiči chlupatých opic neodpouštějí a budou člověka, který v sobě přestal pěstovat lidoopa, všemožně napadat. Takže zpátky do Česka. Země je minimálně z poloviny obydlena občany s komunistickým myšlením (neplést s členy KSČM). Země je zároveň v dlouhodobé válce vyhlášené státem vedeném lidmi s komunistickým myšlením. Nejlepší výbava pro hlavu České republiky je prokazatelně překonané komunistické myšlení plus válečná průprava.

Na okraj: Andrej Babiš byl také členem KSČ. Neexistuje ovšem jediný důkaz, že se zbavil chlupaté opice ve svém nitru. Naopak jsme ji nejednou viděli vykukovat a šklebit se. Babiše tedy nebrat. Je důležité míti Pavla. Vím, že si nad tím mnozí zoufají. Ale jiná společnost tady pro ně není.

Reklama

Výběr článků