Hlavní obsah

KOMENTÁŘ: Stabilita v Sahelu: společná odpovědnost - Alexis Dutertre

14. 7. 2021, 18:29
Novinky, Alexis Dutertre

U příležitosti tradiční vojenské přehlídky na Champs-Élysées v Paříži konané na státní svátek 14. července by Francie ráda vyjádřila, jak dalece si váží evropských spojenců, kteří se spolu s námi účastní boje proti terorismu v Sahelu v rámci Task Force Takuba.

Foto: ČTK

Alexis Dutertre

Článek

Jedním ze spojenců je také Česká republika, jejíhož zapojení v Sahelu si Francie velmi cení, ať už jde o operaci Takuba, či o velení evropské výcvikové mise EUTM Mali, které Česká republika vykonávala v loňském roce a jehož se s naší podporou opět ujme na konci roku 2022, nádavkem k českému předsednictví v Radě EU.

Toto vše posílilo naše operační vazby, rozšířilo náš strategický dialog a upevnilo skutečnost sdílenou našimi dvěma národy, že právě tam se nachází jedna z hlavních výzev pro bezpečnostní zájmy Evropy, kde musí mít Evropané možnost ukázat, že se ujímají své odpovědnosti suverénním a autonomním způsobem. Rámec evropského a mezinárodního zapojení byl nedávno posílen: během Evropské rady dne 24. června, kdy došlo k evropskému závazku podílet se na vojenské výcvikové misi EUTM, připojením nových evropských spojenců k misi Task Force Takuba, obnovením mandátu MINUSMA dne 29. června.

Po summitu v Pau na začátku roku 2020 a summitu N’Djamena, konaném v letošním roce s partnery ze skupiny G5 Sahel a z mezinárodní Koalice pro Sahel, Francie oznámila restrukturalizaci své přítomnosti v Sahelu (dnes 5100 vojáků) a zachování značného vojenského působení v součinnosti se svými spojenci. O co se jedná?

Zaprvé Francie reaguje na žádost států dotčeného regionu, jež znovu jasně zazněla na summitech v Pau a N’Djamena. Posláním Francie není zůstat v Sahelu navždy, ale dokud bude žádána, aby pomáhala čelit terorismu, Francie zachová a přizpůsobí svou vojenskou činnost, jež je odpovědí na globální hrozbu v podobě al-Kajdá a Islámského státu, hrozbu, jež přesahuje africký kontinent, ale jejíž cíle a hlavní oběti se nacházejí v současné době v Sahelu.

V Mali působíme od roku 2013 a spolu s našimi partnery ze skupiny G5 Sahel pokračujeme v boji proti terorismu, ale s nutností přizpůsobit se, zvolit regionálnější přístup, soustředit se na zónu tzv. tří hranic, posílit civilní pilíř a zavést takovou formu spolupráce, jež zjednoduší zapojení dalších partnerů. Sahelizace a internacionalizace je rámcem pro vývoj našeho působení. Pro ilustraci: počet našich operací vedených společně s našimi sahelskými partnery dnes značně převyšuje počet autonomních operací.

Proměna našeho zapojení reaguje na taktické úspěchy, kterých bylo dosaženo v terénu a které zabránily ozbrojeným teroristickým skupinám zřídit území, jež by měly plně pod kontrolou. Díky vojenskému vzepětí a díky lepší koordinaci se sahelskými partnery bylo možné převzít zpět kontrolu nad těmito územími.

Od summitu v N’Djamena je cílem podporovat zejména civilní vzepětí tak, aby byly v dotčených zónách znovu obnoveny v co největší možné míře základní služby pro obyvatele (bezpečnost, zdravotnictví, vzdělání atd.).

Dále proměna a přizpůsobení našeho zapojení reaguje na samotný vývoj hrozby, neboť ozbrojené teroristické skupiny zanechaly svých územních ambic a pustily se namísto toho do projektu zasévání hrozby nejen v Sahelu, ale v rámci celé Západní Afriky.

Naše vojenská přítomnost v Sahelu tak bude od nynějška vystavěna kolem dvou následujících misí: pokračování v neutralizaci a dezorganizaci vysokého velení dvou nepřátelských teroristických organizací (zachování Task Force Sabre a posílení Task Force Takuba za výrazného přispění Francie za podpory evropských spojenců, včetně České republiky); podpora posilování místních armád regionu, tzn. posílení misí spolupráce mající za cíl vzdělat, vycvičit, vyzbrojit partnerské sahelské armády a poskytovat jim rady (posílení mise EUTM, bilaterální spolupráce s národy skupiny G5 Sahel).

Konečně Francie bude nadále vytvářet pojistku (pozemní, leteckou) v Čadu, Nigeru a v Mali (s hlavními kapacitami: zdravotnictví, aeromobilita, jednotky rychlé reakce). Aby se vyvážilo zavření základen na Severu (Tessalit, Kidal, Tombuktu), jež proběhne do roku 2022, ponechá Francie v regionu ve střednědobém horizontu na 2500 až 3000 vojáků. Poté, co dojde ke zmíněné proměně, bude operace Barkhane ukončena.

Proměna reaguje na nutnost přizpůsobit se novému postoji teroristických skupin, podpořit převzetí odpovědnosti státy regionu a přenastavit rámec a cíle našeho působení v Sahelu.

Jde o to, zabránit Islámskému státu a al-Kajdá udělat si ze Sahelu a Západní Afriky nové území, kam by mohly expandovat a kde by mohly zakořenit, ale také o to, nezastupovat odpovědnost a svrchovanost států regionu a nepřebírat jejich úlohy v zajištění bezpečnosti a služeb obyvatelstvu.

Účast evropských spojenců v obou oblastech, tedy v boji proti ozbrojeným teroristickým skupinám (Takuba) a ve výcviku armád regionu (EUTM), představuje důležitý rozměr potvrzující evropskou odpovědnost za bezpečnost v oblasti, která se stala velkou jižní hranicí Evropy.

S ohledem na blížící se francouzské a následné české předsednictví v Radě EU v roce 2022 si Francie přeje, spolu s Českou republikou, i nadále poukazovat na to, že Evropa musí kolektivně potvrzovat svůj zájem o stabilitu a bezpečnost v Sahelu.

Autor je velvyslanec Francie v České republice

Reklama

Související témata:

Výběr článků