Hlavní obsah

Co pro rok 2021 předpověděl Nostradamus? Dobré zprávy nečekejte. Anebo ano

Rok 2020 se blíží ke svému konci. O tom, že byl naprosto jedinečný, není pochyb. Pokud byste si ale mysleli, že následující rok přinese trochu víc klidu a život se vrátí do normálních kolejí, jste možná na omylu. Alespoň, pokud budeme vycházet z předpovědí věštce Nostradama.

Foto: Profimedia.cz

Michel de Nostredame řečený Nostradamus

Článek

Francouzský lékař Michel de Nostredame, který je známý spíš pod jménem Nostradamus, žil v 16. století. Už tehdy ale vytvořil řadu zajímavých proroctví, která ukrýval do svých veršů. Ačkoliv je z nich poměrně dost nejednoznačných a za stovky let prošly verše mnoha úpravami, vyplnit se mělo kupříkladu proroctví o smrti Jindřicha II. či atentát na papeže Jana Pavla II., jenž se odehrál v roce 1981.

A co nás tedy podle Nostradama čeká v roce 2021? Údajně nemoci, krvavé konflikty a přírodní katastrofy apokalyptických rozměrů. Koneckonců, proroctví slibující, že se nestane nic moc extra, se příliš dobře neprodávají.

Astrologové a jiní ezoteričtí vykladači se každým rokem předhánějí ve výkladech Nostradamových čtyřverší, takzvaných quatrainů, které francouzský učenec seřadil po stovkách do takzvaných centurií. Podle těchto vykladačů Nostradamus na příští rok předpověděl toto:

Po velkém problému pro lidstvo, větší je připraven.

Po velkém problému pro lidstvo, větší je připraven. Velký hybatel obnoví věky:

Po velkém problému pro lidstvo, větší je připraven. Velký hybatel obnoví věky: Déšť, krev, mléko, hlad, železo a mor.

Uzřen nebeský oheň padající v mohutných jiskrách.

Další quatrain se má vztahovat také na příští rok:

Pár mladých lidí: Napůl mrtvý to započne.

Pár mladých lidí: Napůl mrtvý to započne. I přes zášť způsobí mrtvý, že ostatní zazáří

Pár mladých lidí: Napůl mrtvý to započne. I přes zášť způsobí mrtvý, že ostatní zazáří A na vznešeném místě

Objeví se mocná zla

Podle zvěstovatelů apokalypsy to značí, že lidstvo čeká hladomor, rozličné konflikty a zkáza přicházející z nebes (asteroidy nebo rakety?). V případě druhého čtyřverší střízlivější usuzují na vzestup některé z ideologií (podle vlastního přesvědčení si můžete vybrat neonacismus či neomarxismus), ti s větší fantazií pak vsázejí na příchod zombie.

Nerozluštitelná směs jazyků

V tom ale spočívá krása Nostradamových proroctví. Rozluštit je je totiž prakticky nemožné. Nostradamus, potomek konvertovaných židů, patřil k nejvzdělanějším lidem své doby. Svá proroctví zapsal směsicí francouzštiny, latiny, staré řečtiny a okcitánštiny (románský jazyk používaný na jihu Francie). Aby toho nebylo málo, některá slova si Nostradamus upravoval podle svého.

Quatrainy navíc nejsou řazeny chronologicky. Někteří se domnívají, že jsou čtyřverší seřazena alespoň po stoletích. To proto, že se jednotlivé bloky quatrainů nazývají centurie (centuries). Ve skutečnosti jde však o to, že jeho Předpovědi vyšly v blocích po stovce.

Na příští týden si nic nechystejte. Tedy věříte-li další naivní předpovědi apokalypsy

Koktejl

První vydání obsahovalo tři celé centurie a 53 quatrainů v roce 1555. Další vydání obsahovala i další čtyřverší a dnes známe celkem 965 quatrainů rozdělených do 12 centurií, byť některé neobsahují stovku čtyřverší. Kromě toho se Nostradamovi připisuje 48 šestiverší a 141 samostatných proroctví.

Za zmínku stojí i jedno čtyřverší psané v latině a opatřené nadpisem „Slovo pro vás, bláhoví kritici“. „Vy kdož čtete tyto verše, nehledejte v nich nic nepřirozeného. Prostému a nevzdělanému lidu nechť nejsou předkládány. Nechť je zdaleka obcházejí astrologové, omezenci a barbaři. Ten, kdo se jim bude patřičně věnovat, nechť se těší náležité úctě,“ zní překlad čtyřverší.

Smrt Jindřicha II.

Za jeden z největších důkazů Nostradamovy jasnozřivosti je považováno předpovězení smrti Jindřicha II, ke které došlo ještě za Nostradamova života. Francouzský učenec měl v jednom z quatrainů napsat toto:

Mladý lev přemůže staršího

Mladý lev přemůže staršího na bojovém poli v boji muže proti muži.

Mladý lev přemůže staršího na bojovém poli v boji muže proti muži. Vypíchne mu oči v zlaté kleci,

dvě zranění jednou ranou způsobí ukrutnou smrt.

Francouzský král Jindřich II. se v roce 1559 zúčastnil rytířského turnaje. Proti němu stanul kapitán skotské gardy Gabriel de Lorges hrabě Montgomery. Při třetím z nájezdů se dřevce obou soupeřů srazily tak nešťastně, že se ten Montgomeryho roztříštil.

Foto: Profimedia.cz

Turnaj, na kterém byl smrtelně zraněn Jindřich II. francouzský.

Jedna část dřevce prorazila králi krk, druhá pronikla hledím pozlacené Jindřichovy přílby a prorazila mu oko. Král devastující zranění nepřežil. K dovršení proroctví oba muže zdobil na turnaji na prsou znak lva.

Proroctví už nemohlo být přesnější, chtělo by se říci. Jenže problémem zůstává fakt, že tento Nostradamův quatrain se objevil až ve vydání v roce 1614, tedy dávno poté, co se nešťastný turnaj odehrál.

Forerův efekt 

Řada dalších údajně potvrzených proroctví je méně konkrétní a ti, co se domnívají, že jejich význam rozluštili, často podléhají takzvanému Forerovu (nebo též Barnumovu) efektu. Jde o jev, kdy má člověk tendenci akceptovat vágní a neurčité popisy osobnosti, jako kdyby byly určené přímo jemu. Na tomto jevu jsou postaveny například horoskopy, využívají je okultisté při rozhovorech „s mrtvými“ a další šarlatáni.

Následující quatrain (17. quatrain, 9. centurie) má předpovídat Adolfa Hitlera:

První třetí bude horší než Nero

První třetí bude horší než Nero Kolik statečné lidské krve bude prolito.

První třetí bude horší než Nero Kolik statečné lidské krve bude prolito. Způsobí, že pece budou znovu postaveny.

Zlatý věk skončí, nový Král, velký skandál.

Na první pohled se to zdá jasné. První muž třetí říše, hrozivé pece koncentračních táborů, ve kterých byli likvidováni Židé. Jenže stačí se přesunout do doby před Hitlerem a celé proroctví může vyznívat jinak.

Může jít o Napoleona III., prezidenta i císaře Francie. Muže, který válčil uvnitř Francie i s cizími státy a v roce 1870 rozpoutal francouzsko-pruskou válku, která pro Francii skončila katastrofou. A muže, který mimo jiné vynalezl nový typ pece, která byla energeticky úspornější a využití našla v průmyslové výrobě. Ve 2. polovině 19. století navíc vrcholil zlatý věk charakterizovaný rozvojem vědy a industrializace.

Studovat Nostradama se vyplatí

Původní smysl quatrainů je rovněž zastřen nestejnou typografií raného novověku, která způsobila, že slova byla v různých vydáních otiskována různě. Výraz „par le cinquiessme“ (skrz pátý) se tak například po několika vydáních změnil na Carle cinquiesme (Karel pátý).

Jakoukoliv shodu s konkrétními událostmi lze tedy považovat maximálně za šťastnou náhodu. Přesto však má studium Nostradamova díla smysl. Jak podotýkají mnozí autoři, kteří se na jeho dílo dívali kritickým okem, kdo chce proniknout do tajů Nostradamových proroctví, musí Nostradama studovat v originále.

Dávné proroctví ožívá, Čína vyhlásila maximální nebezpečí

Koktejl

A to předpokládá znalost staré francouzštiny, latiny, staré řečtiny, obsáhlé historické znalosti astronomie. Takový člověk možná nebude o nic blíže znalosti budoucnosti, ale zcela jistě se stane vysoce vzdělaným polyglotem. I proto uvádíme jedno z Nostradamových proroctví v původní verzi:

Au chef du monde le grand Chyren sera,

Au chef du monde le grand Chyren sera, Plus outre apres ayme, criant, redout:

Au chef du monde le grand Chyren sera, Plus outre apres ayme, criant, redout: Son bruit & los les cieux surpassera,

Et du seul tiltre victeur fort content.

Na rozdíl od řady jiných, toto patří k těm, které zvěstují lepší zítřky.

Reklama

Související témata:

Výběr článků