Hlavní obsah

Mezi žáky přibývá kyberšikany a závislosti na internetu

19. 2. 2021, 8:50 – Praha

Mezi žáky přibývá případů rizikového chování, které souvisí s bezpečností na internetu. Nejčastějším problémem, který metodici prevence ve školách za poslední dva roky ve škole řešili, je kyberšikana. Minimálně jedním takovým případem se zabývalo 80 procent metodiků. Vzrostl i výskyt on-line závislostí u žáků nebo komunikace se sexuálním podtextem.

Na internetu číhají na děti on-line predátořiVideo: Policie ČR

 
Článek

Vyplývá to z výsledků průzkumu, který udělal vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Průzkum se konal v listopadu, zúčastnilo se ho zhruba 800 školních metodiků prevence v základních a středních školách v ČR.

Na tom, že za posledních pět let vzrostla četnost výskytu on-line závislostí, se v průzkumu shodlo 64 procent metodiků. Podle pětiny narostl tento problém výrazně. Metodici se sice při primární prevenci ve školách věnovali nejčastěji kyberšikaně, a to průměrně tři vyučovací hodiny za rok, přesto také patří mezi nejčastější problémy. Kolem 46 procent metodiků za poslední dva roky řešilo tři a více případů kyberšikany a čtyři pětiny minimálně jeden.

Mezi metodiky převažuje rovněž názor, že se čím dál víc vyskytuje takzvaný sexting, což je rozesílání zpráv, videí a fotek se sexuálním obsahem. Alespoň jeden případ sextingu řešilo za poslední dva roky 41 procent škol. Narůst případů deklarovalo 29 procent oslovených, podle čtyř procent jich ubývá. Zbytek uvedl, že se výskyt sextingu nemění nebo že neví.

Sexting, šikana či kyberstalking. Děti jsou na internetu lovná zvěř

Bezpečnost

„Stačí říct ne“

Na problematiku pornografie na síti upozornila před časem policie v rámci celoevropské kampaně proti zneužívání dětí on-line a zveřejnila video, které můžete zhlédnout v úvodu článku.

Odstrašující ukázka odhaluje případy dvou dětí – chlapce a dívky. Ti se pod různými záminkami nechali přemluvit k tomu, aby poslali neznámým lidem na druhé straně obrazovky své obnažené snímky. A následky na sebe nenechaly dlouhou čekat…

Foto: Profimedia.cz

Internet používají děti již ve velmi raném věku.

„Existují převážně dva hlavní motivy pachatelů k této trestné činnosti. Předmětem jejich zájmu je buď získání materiálu – fotografií, případně videa zobrazujícího dítě –, či osobní setkání se sexuálním podtextem, nebo jsou to zájmy ekonomické, kdy je cílem finanční prospěch z následného vydírání,“ komentovala již dříve snahy predátorů na síti Růžena Randáková z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Přesně to se stalo také aktérům videoukázky výše, přitom oběma stačilo už na začátku rozhovoru s neznámou osobou říci „ne“.

Kyberstalking na vzestupu

Na pozoru by se lidé měli mít také před kyberstalkingem. Tento termín označuje systematické, dlouhodobé, opakované a stále se stupňující jednání, které může mít velké množství podob.

Oběťmi nebezpečného pronásledování se mohou stát lidé prakticky všech věkových kategorií, nemusí jít tedy nutně o děti a mladistvé.

Útočník si většinou vyhlédne objekt svého zájmu na základě určitého povahového rysu či sympatií, zjistí si o něm z internetu detailní informace a začne jej sledovat. Nejčastějšími oběťmi kyberstalkingu jsou známé osobnosti a idoly, v nemalé míře jde ale také o bývalé partnery.

Kyberstalking se vyskytuje častěji než dříve podle 28 procent dotázaných. Pět procent se domnívá, že ho je nyní méně. Podobné rozdělení názorů je také v případě takzvaného kybergroomingu, což je snaha dospělých o navázání důvěrného vztahu s dítětem a jeho manipulace k osobnímu setkání.

Tento jev se začal mezi žáky objevovat v posledních pěti letech častěji podle 23 procent metodiků školní prevence. Tři procenta se domnívají, že jeho výskyt poklesl. Naproti tomu například rasismu a extremismu mezi žáky podle 15 procent přibylo a podle 14 procent ubylo.

Většinou ženy

Dvě třetiny metodiček prevence ve školách jsou ženy starší 40 let. Mužů je pětina. Zhruba dvě třetiny jsou zároveň třídními učiteli, pětina ale žádnou další funkci ve škole nezastává. Průměrná délka praxe na této pozici je podle průzkumu osm let.

Asi 80 procent metodiků dostalo tuto činnost za úkol od vedení školy, jen pětina se na svou pozici přihlásila sama. Specializační studium pro výkon funkce metodika v minimálním rozsahu 250 hodin absolvovala polovina dotázaných. Důvodem malé motivace k dalšímu vzdělávání je podle 77 procent časová náročnost studia a neadekvátní ohodnocení práce.

Výkon funkce zabere metodikům podle průzkumu v průměru 80 minut týdně. Nejvíc času věnují koordinaci aktivit pro primární prevenci, nejméně vzdělávání kolegů. Metodici na prvním stupni základních škol se průměrně starají až o 200 žáků. Nejvyšší počet studentů se na ně může obracet na gymnáziích, a to v průměru 420.

Kyberšikana může být nebezpečnější než ta klasická

Děti

Desatero bezpečného internetu pro mladistvé

  • Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
  • Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii, a už vůbec ne intimní.
  • Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
  • Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
  • Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
  • Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
  • Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
  • Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
  • Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
  • Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Reklama

Související témata:

Související články

Jak chránit děti před predátory na internetu

12. 11. 2019, 9:03

Na internetu číhá celá hromada hrozeb. Pokud pomineme nejrůznější viry a škodlivé kódy, velké riziko představují především on-line predátoři – nejohroženější...

Výběr článků