Hlavní obsah

Co nového u operátorů: Více čísel na jeden účet

21. 5. 2003, 13:59 – PRAHA
Novinky, Vojtěch Horna, vojtech.horna@seznam.cz

Minulý týden Oskar představil novou službu Moje rodina, která umožní až čtyřem osobám volat si navzájem za 1,58 Kč. Nová nabídka reaguje na absenci tarifu, který konkurence Českého Mobilu nabízí pod názvy T-Mobile Partner a Eurotel Tandem. Moje rodina není špatným produktem, ale dosti komplikovaným.

Foto: Jan Kaše

Mikuláš a anděl uvnitř trolejbusu

Článek

T-Mobile přišel jako první se svou nabídkou více čísel na jednom účtu. Podle toho, jaký využíváte paušál, můžete mít jednu až tři další SIM karty. Dodatečné karty mají jiná čísla, neobsahují žádné volné minuty a vztahuje se na ně zvláštní tarifikace. Provolané minuty ze všech čísel se připisují na jediný účet plátce faktury. Aktivace probíhá zdarma a na Partner karty se nevztahují žádné měsíční poplatky.

Obdobu Partnera od T-Mobile nabídl jako druhý operátor Eurotel pod názvem Tandem. Jde v podstatě o identickou službu s jediným rozdílem. Osoby vlastnící Tandem karty a majitel účtu s "mateřskou kartou" si navzájem mohou volat s 25 procentní slevou.

Minulý týden představil Oskar tarif blízký výše představeným. Jak už je u Českého Mobilu rozhodl se jít vlastní cestou. Zda to přispělo k atraktivitě služby zvažte sami. Stejně jako u konkurence může jediný majitel mít na svém účtu vedeny až čtyři telefonní čísla. U všech však Oskar vyžaduje paušál. U prvních dvou se musí jednat o jeden z Tarifů nové generace (Řekni mi, Povídej, Nezavěšuj). Další dva budou tarifikovány dle speciálního programu Junior, jehož měsíční paušál je 50 Kč bez DPH a který neobsahuje žádné volné minuty.

Přestože se nabídky operátorů v mnohém liší, pokusili jsme se porovnat nabídky Eurotelu, T-Mobilu a Oskara. Protože Eurotel a T-Mobile nabízí několik různých tarifů pro dodatečné karty, porovnávali jsme vždy ceny u doplňkových karty, které lze získat i k nejlevnějšímu z cenových programů. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Junior (Oskar)Partner III (T-Mobile)Tandem I (Eurotel)
minuta v síti ve špičce4,204,947,25
minuta do jiné m. sítě5,255,8810,40
volání v rámci skupiny1,58-5,44
SMS1,052,102,10
SMS v rámci skupiny--1,58
Paušál52,5000
Aktivace10500

Samozřejmě Oskar umožňuje mít i pouze jednu či dvě karty k mateřskému účtu. Vlastník s některým s Tarifů nové generace si může pořídit až dvě další čísla s Juniore, chce-li však čtvrté, musí sáhnout po některém ze tří měsíčních programů.

Stejně jako Eurotel, i Oskar nabídl zvýhodnění umožňující volání v rámci skupiny vlastnící karty k jednomu účtu - mohou si volat za 1,50 Kč za minutu, přičemž provolané minuty v rámci skupiny se jim nezapočítávají do volných minut. Ti, kteří stěží provolají volné minuty, budou tímto faktem ovlivněni spíše negativně (budou platit více než pouze paušál); naopak ti, kteří telefonují nad rámec volných minut tuto politiku mohou pouze přivítat.

Je třeba zmínit poněkud zavádějící fakt názvu nabídky Oskara Moje rodina. Tarifní zvýhodnění platí nejen domácnosti, ale i pro přátelé. Produkt je zaměřen především na rodiny, nikoliv však pouze na ně. Moje rodina se vyplatí v rodinách či skupinách přátel, kde dvě osoby provolají spíše menší částky. V případě, že všichni utrácí vyšší částky, vyjde výhodněji, když každý bude mít vlastní paušál. Doplňkové karty s tarify Junior dovedou zvýhodnit především ty, kteří by jinak používali Oskartu.

Moje rodina se může, za jistých okolností, vyplatit i těm, kteří dříve zvažovali službu Moje jednička, která nabízí taktéž volání za 1,50 Kč, ale vyžaduje od obou osob využívajících Moje jednička užívání paušálu. V případě využití Moje rodina musí mít paušál pouze jedna osoba.

Jak využít Moje rodina bez změny čísla

Drobné problémy s Oskarovou službou mohou nastat v případě, využíváte-li již Oskara nyní a chcete pouze současná, již existující čísla, převést na Moje rodina. V takovém případě se totiž Český Mobil musí vypořádat s tím, že čtyři čísla pravděpodobně existují jako čtyři účty vedené na čtyři různá jména. Oskar musí pro aktivaci tarifu vést všechna čísla na jednom účtu. Po zavolání na infolinku můžete o tento převod požádat a Oskar ho pro vás učiní za účelem aktivace Moje rodina zdarma. Jinak stojí převedení jednoho čísla 1000 Kč. Zároveň však musí mít všechny karty aktivovaný paušální tarif. Je-li u vás Oskarta, musíte ji nejprve nabít nad limit 1000 Kč, nechat ji převést na paušál, zavolat na infolinku, nechat převést tarif na nového majitele (na toho kdo bude platit volání za všechny hovory v rámci všech karet), ten zažádá o aktivaci Moje rodina a původní Oskarta bude nově tarifikována jako Junior. Toto vše musíte provést, chcete-li si zachovat číslo, které používáte doposavad. U konkurence bude tento proces o něco snazší, stačí přijít na značkovou prodejnu, kde provedou změnu tarifu na Tandem, případně Partner.

Dobrá a špatná zpráva na závěr

Na závěr máme jednu dobrou a jednu špatnou zprávu pro ty, kteří aktivaci Moje rodina zvažují. Nejprve tedy ta špatná. Aktivace za každé číslo přidané do skupiny Moje rodina je 100 Kč. A dobrá zpráva na konec. V prvních dvou měsících Oskar nabízí speciální zaváděcí bonus: tarify Junior mají dočasně 50 volných minut měsíčně a do 30. 6. se neplatí žádné aktivační poplatky.

Reklama

Související články

Výběr článků