Hlavní obsah

Třetině starších lidí se stýská po komunismu, ukázal průzkum

22. 10. 2019, 11:20
Novinky, jas

S tvrzením, že za socialismu bylo lépe, souhlasí podle průzkumu společnosti NMS Market Research pro Paměť národa 38 procent lidí nad 40 let, naopak bezvýhradně pozitivně naopak hodnotí sametovou revoluci v roce 1989 třicet šest procent lidí v této věkové skupině. Stesk po předlistopadových dobách výrazně častěji prezentují lidé s nižším vzděláním, oproti tomu u vysokoškoláků je sentiment po době vlády jedné strany přítomen výrazně méně.

Foto: Novinky

Jak Češi nad 40 let hodnotí sametovou revoluci

Článek

Podle čtvrtiny lidí (27 procent) neměla sametová revoluce na jejich život žádný vliv a 17 procent uvedlo, že změnila jejich život k horšímu. Dalších 19 procent nedokázalo odpovědět.

„Kladně sametovou revoluci hodnotí třetina Čechů ve věku nad 40 let. Pozitivněji ji vidí vysokoškoláci (57 procent) než Češi s nejnižším vzděláním (22 procent). Pro čtvrtinu Čechů (27 procent) neměla sametová revoluce na jejich život žádný vliv. Téměř pětina (17 procent) si myslí, že jejich život změnila k horšímu,” uvedla agentura k průzkumu, v němž bylo dotázáno 1000 respondentů, přičemž 55 procent z nich bylo ve věku nad 40 let, zatímco zbývající byli mladší.

Lépe se za socialismu žilo 38 procentům lidí. Opačný názor vyjádřilo 45 procent lidí a 16 procent nedokázalo odpovědět. Názor, že se před rokem 1989 žilo lépe, nejčastěji zastávají lidé se základním vzděláním a vyučení (52 procent), naopak s rostoucím vzděláním jejich podíl klesá. U středoškoláků souhlasilo s tímto tvrzením 31 procent lidí a v případě vysokoškolsky vzdělaných to bylo pouze 16 procent lidí.

Jako důvod lepšího života za minulého režimu lidé nejčastěji uváděli všeobecnou pracovní povinnost, větší sociální jistoty a tehdejší lidskou ohleduplnost.

Mladší by KSČM zakázali

Na druhou stranu jsou lidé přesvědčení, že se ekonomická situace ČR ve srovnání s rokem 1989 zlepšila (59 procent). Zlepšení své životní úrovně vnímá i většina respondentů (53 procent). Skeptičtější jsou lidé naopak v hodnocení justice a nezávislosti médií. S tvrzením, že ČR má justici srovnatelnou se západními státy, souhlasí pouze 38 procent lidí, média považuje za nezávislá třetina respondentů.

Nejednoznačně se společnost staví k otázce zákazu KSČM. „KSČM by zakázaly dvě pětiny Čechů. Důraznější v tom, zakázat KSČM jsou Češi ve věku do 39 let (51 procent) a vysokoškoláci (49 procent). Naopak více než polovina (54 procent) Čechů starších 40 let by KSČM nezakázala,” připomněla agentura.

Před 70 lety se ze Zlína stal Gottwaldov, sám prezident zprvu váhal

Reklama

Související témata:

Výběr článků