Hlavní obsah

Zvyšuje se 3,5 milionu důchodů, ČSSZ to provede automaticky

28. 12. 2019, 21:01

Již první lednová splátka všech vyplácených důchodů bude valorizována. Zvýší se jak základní, tak procentní výměra. Zvýšení vyplácených důchodů Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) provede automaticky, není potřeba o ně žádat.

Foto: Profimedia.cz

Od ledna 2020 budou všechny vyplácené důchody vyšší.

Článek

ČSSZ všem příjemcům důchodů zasílá poštou na jejich adresu písemné oznámení ve formě běžné listovní zásilky, ve kterém je o zvýšení jejich důchodu informuje.

O kolik se důchody zvýší

Valorizace se dotkne všech vyplácených druhů důchodů (starobních, včetně předčasných starobních důchodů, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích), které byly přiznány před 1. lednem 2020, a to od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2019.

Základní výměra důchodu, která je stejná pro všechny druhy důchodů, se zvýší o 220 korun z 3270 korun na 3490 korun. Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech (výdělcích), vzroste o 5,2 procenta. Navíc se ještě zvýší o 151 korun.

Příklad valorizace tzv. sólo vypláceného důchodu

  • Průměrná výše sólo starobního důchodu ke konci září 2019 byla 13 436 korun. Základní výměra je 3270 korun a procentní výměra pak 10 166 korun.
  • Od lednové splátky důchodu v roce 2020 se základní výměra zvýší o 220 korun na 3490 korun, procentní výměra se zvýší o 5,2 procenta, tedy. o 529 korun, dále pak ještě o 151 korun.
  • Od lednové splátky bude výše důchodu činit 14 336 korun měsíčně. Důchod se tak celkově zvýší o 900 korun.

Zdroj: ČSSZ

Jak se dotkne zvýšení souběhu důchodů

V případě souběhu přímých a pozůstalostních důchodů se zvyšuje procentní výměra každého důchodu o 5,2 procenta své hodnoty.

Dodatečná částka zvýšení ve výši 151 Kč patří jen k důchodu, jehož procentní výměra se vyplácí v plné výši. Pouze jednou náleží i základní výměra důchodu.

Pokud se jedná o souběh dvou sirotčích důchodů (oboustranní sirotci) náleží dodatečná částka zvýšení k důchodu, ke kterému se vyplácí základní výměra.

Příklad souběhu výplaty důchodu starobního a vdovského
v prosinci 2019 se vyplácí ve výši:od lednové splátky 2020 se zvýší takto:
důchod starobníprocentní výměra 12 500 Kčdůchod starobníprocentní výměra na 13 301 Kč (12 500 + 5,2 % tj. 650 + 151)
základní výměra 3270 Kčzákladní výměra na 3490 Kč (3 270 + 220)
důchod vdovskýprocentní výměra 2400 Kčdůchod vdovskýprocentní výměra na 2525 Kč (2 400 + 5, 2 % tj. 125)
CELKEM18 170 KčCELKEM19 316 Kč
Zdroj: ČSSZ

Jak se valorizují dílčí důchody

Od ledna 2020 dojde ke zvýšení i tzv. dílčích důchodů přiznaných podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

Zvýšení základní výměry se stanoví v dílčí výši. Ta se tedy zvýší o poměrnou část z 220 korun, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Procentní výměra důchodu bude vyšší o 5,2 procenta své hodnoty, která náleží ke dni zvýšení, a dále o dodatečnou částku. Dodatečná částka k dílčímu důchodu činí poměrnou část ze 151 korun odpovídající stejnému poměru dob, ve kterém se stanoví zvýšení základní výměry.

Příklady valorizace
Výše vypláceného důchodu v roce 2019 (v Kč)Výše důchodu po valorizaci od lednové splátky 2020 (v Kč)Zvýšení důchodu od lednové splátky 2020 v KčZvýšení důchodu od lednové splátky 2020 v %
600065135138,55
700075655658,07
800086176177,71
900096696697,43
10 00010 7217217,21
11 00011 7737737,03
12 00012 8258256,88
13 00013 8778776,75
14 00014 9299296,64
15 00015 9819816,54
16 00017 03310336,46
17 00018 08510856,38
18 00019 13711376,32
19 00020 18911896,26
20 00021 24112416,20
22 00023 34513456,11
24 00025 44914496,04
25 00026 50115016,00
30 00031 76117615,87
35 00037 02120215,77
Zdroj: ČSSZ

Vyšší budou i příplatky k důchodům

Také u vyplácených příplatků k důchodu (přiznaných podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich) dojde od lednové splátky ke zvýšení.

Zvýší se o 5,2 procenta částky příplatku náležející ke dni zvýšení a dále o dodatečnou částku 151 korun.

Jak ale ČSSZ upozornila, od ledna 2020 se nezvyšuje zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Reklama

Související články

Kdo má nárok na předčasný důchod

7. 3. 2019, 6:02

Odejít do důchodu ještě několik let předtím, než dosáhnete důchodového věku, možné je. Musíte ale splnit zákonem dané podmínky. Zároveň počítejte s tím, že...

Výběr článků