Hlavní obsah

Zdravotní a sociální pojištění se od ledna platí dříve

12. 12. 2009, 8:31
Právo, Vladimír Čechlovský

Plátce zdravotního a sociálního pojištění - lidi i firmy - čeká od ledna velmi významná změna ovlivňující včasné splnění jejich platební povinnosti.

Článek

Jde o to, že za den platby pojistného se už nebude považovat den, kdy došlo k odepsání peněz z účtu plátce pojistného, ale den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné pojišťovny nebo okresní správy sociálního zabezpečení. Fakticky tak dojde ke zkrácení lhůty pro platbu pojistného.

Zaplacení tedy už není možné nechat na poslední den splatnosti pojistného, protože by platba nedošla včas. Kdo má například nastaven trvalý příkaz v bance, měl by vše zkontrolovat a případně včas zajistit dřívější zaslání peněz. Nový termín se vyplatí stanovit s určitou rezervou.

Je nutno počítat i s tím, že soboty, neděle a svátky prodlužují platby. Například splatnost záloh pojistného na důchodové a nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Zatímco dosud stačilo, aby banka odepsala peníze z účtu 20. dne, nebo aby nejpozději v ten den byla podána poštovní poukázka na poště, nyní by to už bylo pozdě.

Při platbě v hotovosti se nic nemění. Dnem platby nadále zůstává den převzetí hotovosti.

Obzvlášť pozor by si měli dát na tuto novinku OSVČ a tzv.osoby bez zdanitelných příjmů. Například i ženy v domácnosti nepečující o malé děti a studenti starší 26 let platí zdravotní pojistné.

Za zpoždění sankce

Včasné nezaplacení může mít vážné důsledky. Česká správa sociálního zabezpečení například upozorňuje, že pokud by platba pojistného OSVČ na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc byla připsána na účet správy sociálního zabezpečení po 20. dni následujícího kalendářního měsíce, došlo by k zániku účasti OSVČ na nemocenském pojištění, a to prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo pojistné zaplaceno.

Nevznikne-li nárok na případnou dávku nemocenského pojištění z ochranné lhůty, nebude moci být přiznána dávka z důvodu zániku účasti na nemocenském pojištění.

Termín splatnosti pojistného se až na výjimky nemění. K těm patří, že splatnost pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnavatelů už není v den, který je určen pro výplatu mezd, ale vždy v období od prvního do dvacátého dne kalendářního měsíce.

Například už pojistné za prosinec 2009 bude splatné v období od 1. do 20. ledna 2010. Stejná změna jako u pojistného už nastala u všech daní, a to od 1. listopadu 2009.

Reklama

Související témata:

Výběr článků