Hlavní obsah

Pronajímáte byt? Nezapomeňte na pojištění

8. 5. 2018, 4:30
Novinky, bab

Každému pronajímateli může hrozit v souvislosti s pronajímáním svého bytu nespočet rizik. Například nájemce přestane platit, poškodí vybavení či samotný byt nebo způsobí škodu sousedům, kteří budou požadovat náhradu po majiteli. Následky těchto nebezpečí je možné vyřešit vhodně nastaveným pojištěním.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Pronajímatel by měl mít především sjednané pojištění nemovitosti. Než si ho uzavřete, je vhodné si ověřit, jak je byt pojištěn v rámci pojištění celého bytového domu.

„Z pojištění nemovitosti by pronajímateli byly hrazeny i některé škody způsobené nájemníkem, například pokud by v bytě způsobil požár,” uvedl Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust.

Pojištění kryje i ušlý nájem

Pojistka, kterou zvolíte, by měla také krýt riziko vandalismu či ušlý nájem. Pojistné plnění za ušlý nájem by vám náleželo v případě, že by byl byt následkem pojistné události (například vytopení sousedem) neobyvatelný a nájemce by se musel odstěhovat.

„Aby pojišťovna plnila, musí pronajímatel často doložit nejen nájemní smlouvu, ale i výpis z daňové evidence či výkaz zisku a ztrát, který dokládá výši škody. Pojišťovny také zpravidla požadují doklad o tom, že nájemné bylo již nějakou dobu placeno,” doplnil Šídlo.

Podobná pojištění najdete například u České pojišťovny, Kooperativy, České podnikatelské pojišťovny či pojišťovny Direct.

Pojištění odpovědnosti

Dalším důležitým pojištěním, které je vhodné si sjednat, je pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Je možné ho připojistit v rámci pojištění nemovitosti, také je velmi často součástí pojištění v běžném občanském životě. „Výhodou této varianty je, že kryje například i škody, které způsobí pronajímatel chybnou montáží elektrospotřebiče,” upozornil Šídlo.

Z tohoto pojištění by byly hrazeny i škody způsobené vodou z prasklého potrubí ve zdi či požárem z důvodu zkratu v elektrických rozvodech. Je ale třeba si ohlídat, aby pojišťovna plnila i v případě, kdy není byt trvale obýván pojištěným majitelem – některé pojišťovny mají tuto variantu uvedenou ve výlukách. Některé pojišťovny umožňují sjednání pojištění i nájemci.

Pojištění domácnosti

Pokud byt pronajímáte plně zařízený, vyplatí se uvažovat i o pojištění domácnosti.

Některé vybavení však může být jako tzv. stavební součást již pojištěna v rámci pojištění nemovitosti.

Kromě standardních parametrů je vhodné, aby daná pojišťovna nabízela rychlé asistenční služby, například pro případ různých krizových situací včetně poruchy spotřebičů.

Pojištění odpovědnosti nájemce bez konkrétního určení

Některé pojišťovny nabízejí jako součást pojištění odpovědnosti pronajímatelů také pojištění odpovědnosti nájemce bez toho, aniž by byl daný nájemce konkrétně určen. To se vyplatí především v situacích, kdy se nájemci v bytě střídají.

„Na odpovědnost za škody způsobené na úkor pronajímatele (například vybavení bytu) se však toto pojištění nemusí vztahovat nebo se vztahuje jen v případě odpovědnosti za škody z titulu požáru, výbuchu a vodovodní škody,” upozornil Šídlo.

Podmínkou zpravidla je, že pronajímatel nemá příjem z pronájmu vyšší než 500 tisíc korun ročně. Ostatní případy se již řeší produkty podnikatelského pojištění. Obdobné pojištění lze najít například u UNIQA pojišťovny či České pojišťovny.

Pojištění jako povinnost ve smlouvě

Nájemce by měl mít sjednáno pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Někdy bývá povinnost uzavřít toto pojištění daná přímo do nájemní smlouvy. To však nezaručuje, že bude mít pronajímatel pojištění pod kontrolou.

„Někteří pronajímatelé proto toto pojištění sjednávají nájemníkům, kdy pronajímatel je pojistník, který platí pojistné, a nájemník je pojištěný. Z tohoto pojištění by byly hrazeny škody, které by nájemník způsobil svým nedbalostním jednáním sousedům či pronajímateli,” uvedl Šídlo.

Je však třeba si ohlídat některé výluky. Základem je krytí i škod, které nájemník způsobí na pronajaté nemovitosti. Dobré je, pokud nejsou vyloučeny ani škody na převzatých movitých věcech. Při zřizování tohoto pojištění dávejte pozor, zda pojišťovny uvádějí do výluk tzv. hrubou nedbalost. Při uplatnění této výluky by pojišťovna plnění krátila, nebo vůbec nevyplatila. 

Reklama

Související články

Výběr článků