Hlavní obsah

Pozor na výluky u cestovního pojištění

6. 9. 2021, 8:23

Každý, kdo vyjede do zahraničí bez sjednaného cestovního pojištění, riskuje, že v případě zdravotních či jiných komplikací ho čekají nemalé výdaje. Rok od roku si tuto skutečnost uvědomuje více lidí a na cesty se pojistí. Je třeba ale myslet na to, že pojištění slouží pro nahodilé události kryté ve smlouvě, nikoli pro takové, na jejichž vzniku se klient vědomě podílí, případně jdou nad rámec běžného sjednaného krytí.

Foto: Profimedia.cz

Adrenalinové a rizikové sporty je třeba si připojistit.

Článek

Ve spolupráci s odborníky z pojišťovny Uniqa přinášíme přehled výluk z pojištění, které mají vliv na výplatu pojistného plnění.

Alkohol a návykové látky

Pokud se prokáže, že se pojistná událost stala pod vlivem požití alkoholu či návykových látek, počítejte s tím, že může dojít k podstatnému snížení či zamítnutí výplaty pojistného plnění.

V takovém případě jde totiž ze strany klienta k porušení základní preventivní povinnosti klienta stanovené v pojistných podmínkách. Pojišťovna pak postupuje v souladu s doloženými fakty, jedná se například o lékařské zprávy, policejní záznam o události apod.

Dovolenou v cizině si dobře pojistěte

Finance

„Bohužel jsme zažili řadu nepříjemných situací, kdy jsme byli nuceni odmítnout výplatu pojistného plnění. Stalo se tak například v souvislosti s utonutím klienta v moři během nočního večírku na pláži po velké konzumaci alkoholu, anebo s pádem turisty z výšky v době, kdy byl pod vlivem omamných látek v zemi, kde jsou běžně dostupné,“ uvedla Eva Trajboldová z Uniqa pojišťovny.

Aktivity s vysokou mírou rizika

Běžný rekreační sport je v rámci cestovního pojištění krytý, stejně tak různé zážitkové aktivity, které si fakultativně zakoupíte v dovolenkové destinaci u odborné certifikované firmy (například jízda na banánu nebo vodním skútru či vodní lyže).

Pokud se ale vydáte na cesty, kde budou hlavní náplní různé adrenalinové a rizikové sporty, je třeba se na ně připojistit, tedy sjednat si speciální připojištění se specifikací konkrétní činnosti. Patří k nim například výpravy do hor s nadmořskou výškou nad tři tisíce metrů, těžší trasy via ferrata, rafting na obtížně sjízdných řekách, přístrojové potápění, zaoceánský jachting, jeskyňářství, dálkové plavání, canyoning, paragliding apod.

Z pojistné ochrany jsou vždy vyloučeny soutěže, závody a tréninková příprava na ně.

Chronické nemoci, těhotenství

Pokud trpíte trvalejšími nebo dlouhodobými potížemi, musíte tento fakt při sjednání pojištění uvést. Pojišťovna pak zváží, zda ho může pojistit a za jakých podmínek.

Pokud dojde k pojistné události, pojišťovna obvykle zjišťuje, jaký byl zdravotní stav klienta před cestou. Zjistí-li, že uvedené obtíže již měl, popř. trpěl chronickými problémy, aniž by o tom při uzavírání pojištění informoval, má právo své pojistné plnění přiměřeně krátit.

Češi se při cestování covidu nebojí, ale pojišťují se nejvíc ze všech Evropanů

Finance

Také těhotné ženy musí počítat s různými omezeními při sjednání cestovní pojistky. Obecně ji lze sjednat jen do 26. týdne těhotenství. Současně platí, že plnění z pojištění se nevztahuje na chronická rizika s těhotenstvím spojená nebo související, jež byla známa už před odjezdem do ciziny.

Odpovědnost za škodu na půjčeném autě nebo jachtě

Pokud se rozhodnete si na dovolené půjčit auto, skútr či třeba plachetnici, zajímejte se i o to, zda součástí půjčovného je i pojištění na škody a újmu na zdraví způsobené těmito prostředky třetím osobám (pojištění odpovědnosti za provoz vozidla/plavidla). Toto krytí totiž není součástí pojištění odpovědnosti v rámci komplexního cestovního pojištění.

Pokud půjčovna nabízí pojištění v rámci ceny, je užitečné si zjistit spoluúčast a vymezení tras/komunikací, kde se lze pohybovat, stejně tak to, zda se mohou řidiči střídat a za jakých podmínek.

Cestovní pojištění také nekryje škody, které na zapůjčených vozidlech či plavidlech způsobíte. V případě potřeby je proto nutné sjednat speciální pojištění (například pojištění kauce).

Cestování s mazlíčkem

Z běžného cestovního pojištění pro turisty nelze nárokovat úhrady uskutečněné kvůli spolucestujícím psům či kočkám, a to ani z rodinného tarifu. Pokud s vámi na dovolenou vyrazí i domácí mazlíček, je třeba ho na cestu pojistit zvlášť.

Připojištění storna

K cestovnímu pojištění lze sjednat připojištění storna cesty. Vztahuje se jak na dovolenou se zájezdem, tak individuální. Podmínkou však je, že musí být uzavřeno nejpozději do 24 hodin po zakoupení cestovních služeb nebo zájezdu, jinak je neplatné. Pokud dojde k pojistné události, budete muset tuto skutečnost doložit.

„Pojistné podmínky přitom taxativně vymezují, na jaké situace se připojištění storna vztahuje. Základními událostmi jsou onemocnění, úraz, úmrtí v rodině, neodkladná péče o děti, domácí zvíře či mazlíčka, kvůli nimž se neočekávaně nemůžeme vzdálit. Dále kryje připojištění například neočekávané předvolání před soud, pohřeb blízké osoby apod.,“ doplnila Trajboldová.

Oficiálně „nedoporučené“ země k cestování

Ministerstvo zahraničních věcí na svém webu pravidelně aktualizuje přehled všech států světa a požadavků kladených na osoby, které tam chtějí cestovat. Současně je tam uvedeno, do kterých vláda ČR oficiálně důrazně nedoporučuje cestovat – ať už kvůli ozbrojenému konfliktu či přírodní kalamitě. Cestovní pojištění respektuje tato pravidla a v „nedoporučených“ vysoce rizikových zemích neposkytuje pojistnou ochranu. Seznam tzv. černých zemí s extrémním rizikem nákazy, kam vláda důrazně nedoporučovala cestovat kvůli epidemii, byl už zrušen.

Reklama

Výběr článků