Hlavní obsah

Noví důchodci už musí o výchovné žádat

28. 1. 2023, 8:32

Důchody se od ledna v rámci pravidelné valorizace zvýšily v průměru o zhruba 860 korun. Průměrná starobní penze tak stoupla na více než 19 500 korun včetně nově zavedeného výchovného 500 korun za každé dítě.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

U žen, které už loni v penzi byly, se má výchovné přiznat automaticky od letošní lednové splátky důchodu. Od Nového roku však všichni noví penzisté už musí o výchovné žádat.

Výchovné náleží tomu z rodičů, který zajišťoval výchovu konkrétního dítěte v největším rozsahu. V drtivé většině se jedná o ženy.

Výchovné náleží k řádnému a předčasnému starobnímu důchodu, nikoliv k invalidnímu či pozůstalostnímu

Muži, pokud o dítě primárně pečovali oni, si o výchovné musí požádat všichni, protože úřady u nich dosud neevidují žádné informace o výchově potomků. Ti, kdo byli v důchodu už loni, mohou žádosti podávat od loňského září do 31. prosince 2024, jinak jim nárok na výchovné zanikne.

Jak žádost podat

Pro starobní důchody přiznané od letoška musí všechny důchodkyně, případně důchodci, o výchovné požádat vždy, a to současně při podání žádosti o starobní penzi, jinak Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) výchovné vyplácet nebude. Předepsaný tiskopis pro podání žádosti o výchovné a čestného prohlášení, které slouží k prokázání výchovy, je k dispozici na ePortálu ČSSZ. K tomu jsou potřeba technické prostředky k prokázání totožnosti (občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem nebo bankovní identita).

Důchody se od ledna zvýší v průměru o 860 korun

Finance

Jinak lze žádost o výchovné podat osobně u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze u pražské správy, v Brně u městské).

Rodný list dítěte bude nutné doložit, pokud si to okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) nebude schopna ověřit z registrů veřejné správy. Podmínky pro uznání dítěte za vychované jsou podobné těm, které platí dosud pro účely snížení důchodového věku žen. Bude se tedy vyžadovat, aby osoba před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. S tím, že pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti.

Za osobu, která výchovu zajišťovala ve větším rozsahu, bude považována ta z pečujících osob, v jejíž kariéře se v největší míře projevovaly složky výchovy, které mohly negativně ovlivnit délku doby zaměstnání a výdělky pečující osoby, tj. kdy péče musela být zajišťována „na úkor“ možné pracovní aktivity.

Mimořádná valorizace bude nejspíš v létě
Při letošní lednové valorizaci dochází ke zvýšení základní výměry důchodu o 140 Kč z 3900 Kč na 4040 Kč a ke zvýšení procentní výměry důchodu o 5,1 procenta.
Další růst penzí, v průměru o 700 až 1000 Kč, se očekává kvůli vysoké inflaci v létě – v červnu, nebo červenci.
Stejně jako dvakrát loni by šlo o mimořádnou valorizaci ze zákona, jakmile ceny za sledované období vzrostou o více než pět procent.
Mimořádná valorizace pak nastane pátý měsíc po měsíci, kdy k překročení došlo. Upravuje se u zásluhová část penze, tzv. procentní výměra. Zvedá se o tolik procent, o kolik od posledního sledování za účelem předchozí valorizace vzrostly ceny.
Nyní se sledují meziměsíční přírůstky inflace od loňského července. Do prosince činil růst 2,3 % u indexu obecné inflace a 2,7 % u indexu životních nákladů důchodců.
V lednu zřejmě inflace výrazně stoupne a mohlo by dojít na prolomení hranice 5 % v meziměsíčních součtech.

Případný spor o uznání výchovy bude řešit OSSZ ve speciálním správním řízení. Jako důkazy využije například listiny nebo výslechy svědků.

Výchovné náleží pouze k řádnému a předčasnému starobnímu důchodu, nikoliv k invalidnímu či pozůstalostnímu důchodu. Nárok na výchovné ale může vzniknout i pěstounovi, pokud o dítě pečoval v největším rozsahu po předepsanou dobu.

Tisíce žen čekají

U minimálně 42 tisíc žen, které v 65 letech přešly z invalidního do starobního důchodu a rovněž mají na výchovné nárok, se ale lednová penze o něj nezvýšila a musí si počkat až na doplatek. Automaticky by se jim pak měly důchody o výchovné navýšit až od dalšího měsíce.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) se hájí, že za situaci může změna legislativy koncem loňska, která nárok bývalým invalidním důchodkyním přisoudila.

„Výchovné bude těmto ženám zpočátku vyplaceno formou samostatného doplatku na konci ledna. O zvýšení procentní výměry starobního důchodu o výchovné budou informovány samostatným oznámením, které bude také rozesíláno koncem ledna,“ doplnila pro Právo mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Výchovné za dítě pomůže hlavně ženám

Finance

Reklama

Výběr článků