Hlavní obsah

Na co si dát pozor při sjednání pojistky „na blbost”

24. 10. 2017, 8:40
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Pojištění odpovědnosti za škodu, lidově zvané „pojistka na blbost“ mají v současné době ve standardní nabídce prakticky všechny pojišťovny. Jednotlivé produkty se však mezi sebou často liší. Na co si dát pozor i co si při sjednávání pojištění ohlídat přinášíme ve spolupráci s předními odborníky na danou problematiku.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Smyslem pojištění odpovědnosti za škody je krytí veškerých škod, které způsobíte vy či třeba vaše děti, ale i domácí mazlíčci, v běžném životě. Například kvůli prasklé hadičce přívodu vody k pračce vytopíte sousedy, vaše dítě rozbije míčem cizí okno či váš pes skočí na souseda a zašpiní mu kabát. Způsobenou škodu pak z pojistky uhradíte.

Pojišťovna s klientkou vyběhla

S tím počítala i paní Irena, která si pojistku sjednala. Proto, když její pětiletý syn nedopatřením polil kakaem mobil její kamarádky, která u nich byla na návštěvě, předpokládala, že vzniklou škodu zaplatí pojišťovna. Ovšem ta škodu uhradit odmítla. Jejím hlavním argumentem bylo, že podle občanského zákoníku neodpovídá matka za škody způsobené svým nezletilým dítětem, nezanedbá-li nad ním náležitý dohled. Podle tohoto výkladu pojišťovny tedy nevznikla žádná odpovědnost za škodu, a není tudíž důvod vyplácet pojistné plnění.

Pokud by ale paní Irena dohled nad synem zanedbala, pojišťovna by se mohla chytit pojistných podmínek, v nichž stojí, že pokud pojištěný poruší povinnost předcházet vzniku škody, nemusí mu plnění vyplatit.

Škody třetím osobám můžeme způsobit úmyslně, včetně svévole či škodolibosti, či pod vlivem alkoholu
Dušan Šídlo, analytik Broker Trust

„Přistoupí-li pojišťovna k podobně absurdnímu výkladu pojistných podmínek, stane se z celého pojištění odpovědnosti prázdný produkt, který nelze využít v žádné životní situaci,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Pozor na výluky

Ohlídat byste si měli i výluky, jejichž seznam je poměrně rozsáhlý. Pojišťovny zpravidla nevyplácí pojistné plnění za škody způsobené příbuznými a pojištění nekryje ani odpovědnost, kterou na sebe vezmete nad rámec právních předpisů, upozornil dTest.

Pokud tedy například máte v úschově cizí majetek, který nedopatřením poškodíte, pojistného plnění se nedočkáte. Co se týče pojištění odpovědnosti za dítě, obvykle se nevztahuje na situace, kdy vaše dítě rozbije váš vlastní majetek.

„Škody třetím osobám můžeme způsobit úmyslně, včetně svévole či škodolibosti, či pod vlivem alkoholu. V těchto případech nám pojištění odpovědnosti nepomůže, protože tyto příčiny jsou ve výlukách z pojistného plnění,” upozornil pojistný analytik Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust.

Nejčastějším důvodem vzniklých škod je právě nedbalost, což je určitá míra neopatrnosti. Nejvážnější forma nedbalosti je takzvaná hrubá nedbalost, kterou některé pojišťovny vylučují.

Ve smlouvě můžete mít sjednanou i spoluúčast, o niž se pojistné plnění vždy snižuje
Lukáš Zelený, dTest

„Tady by měl každý zbystřit. Hranice mezi běžnou a hrubou nedbalostí je totiž relativně tenká a často závisí až na rozhodnutí soudu. Pojišťovny mají navíc tento pojem definovány ve svých pojistných podmínkách nejednotně a za hrubou nedbalost může pojišťovna označit i méně nebezpečnou formu nedbalosti. Rozumné doporučení proto zní: pojistkám s touto výlukou se vyhněte,” dodal Šídlo.

Nemajetková újma

Škodu někomu jinému můžete způsobit na majetku (movitém i nemovitém), pak se jedná o majetkovou újmu. Vaší povinností je podle občanského zákoníku ji nahradit. Zároveň ale máte povinnost náhrady škody i v případě, že jinému člověku způsobíte tzv. nemajetkovou újmu.

„Za tu je považován zejména zásah do přirozených práv člověka, ať již jde o ztrátu života či zdraví, omezení osobní svobody, zásah do soukromí, cti, důstojnosti nebo poškození dobrého jména,” upřesnil Šídlo.

Zároveň doplnil, že za nemajetkovou újmu je považováno i osobní neštěstí, které mohou pociťovat blízké osoby poškozeného, ale třeba i náhodní svědci dopravní nehody. „Dobrá pojistka by nás proto měla ochránit před co největší škálou škod, které můžeme způsobit, včetně nemajetkových,” dodal.

Rady a doporučení

  • Vyhněte se nejlevnějším pojistkám prodávaným na internetu. Jsou sice levné, ale zpravidla mají celou řadu výluk. Zkušený finanční poradce vám poradí lépe.
  • Upřednostněte produkty, které nevylučují škody způsobené hrubou nedbalostí. Nikdy nevíte, zda soud či pojišťovna neoznačí vaše jednání za hrubě nedbalostní.
  • Pokud bydlíte v pronájmu, sjednejte si pojištění bez výluky na škody způsobené na pronajatých nemovitostech a na zapůjčených věcech.
  • Cestujete-li do zahraničí, vyberte si produkt s celosvětovou či evropskou platností. Nebudete tak již muset řešit pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění.
  • Dojde-li ke škodě, popište popravdě, jak daná situace nastala, a veškerou komunikaci s poškozeným nechte na pojišťovně, u které máte toto pojištění sjednáno. Pojišťovna bude plnit jen v případě, kdy jste škodu zavinili a jste za ni odpovědní.

Zdroj: Dušan Šídlo

Základní částka, na kterou si můžete pojištění sjednat, se běžně pohybuje od jednoho do 50 miliónů korun, přičemž může být stanovena jiná částka pro újmy na majetku a jiná pro újmy na zdraví. V případě újmy na zdraví by měly pojistné částky dosahovat alespoň deseti miliónů korun.

„Ve smlouvě můžete mít sjednanou i spoluúčast, o niž se pojistné plnění vždy snižuje. Je určena buď fixní částkou, nebo je vyjádřena jako procentuální podíl z pojistného plnění,“ uvedl Zelený. Pojišťovny také málokdy uhradí celkovou škodu, zpravidla si odečtou alespoň vlastní odhad amortizace poškozeného majetku.

Reklama

Související články

Výběr článků