Hlavní obsah

Jak změnit dodavatele elektřiny a plynu

21. 1. 2019, 4:09
Právo, Martin Procházka

Změna dodavatele energií je cestou, jak mohou lidé zmírnit dopad současného zvyšování cen elektřiny i plynu. Jen loni změnilo dodavatele elektřiny přes půl milionu odběratelů, tedy nejvíce v historii. Jak dodavatele změnit bez obav z toho, že vás čeká nepříjemné překvapení v podobě penále za předčasné vypovězení smlouvy nebo jiné záludnosti?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Co se týče postupu, je změna dodavatele stejná u elektřiny i plynu, omezen není ani počet změn dodavatele za rok.

Odborníci radí si změnu nejdříve pečlivě rozmyslet a zjistit, jakou smlouvu máte uzavřenou se stávajícím dodavatelem.

„Řada spotřebitelů si v okamžiku, kdy podepisuje dokumentaci nutnou ke změně dodavatele, neuvědomuje případné překážky. Třeba to, že jejich stávající smlouva o dodávkách energií buď nejde vypovědět vůbec, nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty, jelikož byla sjednána na určité období, které ještě neskončilo,“ řekl Právu vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Pozor na termíny

Typicky lze smlouvu v případě, že je uzavřena na dobu určitou, vypovědět tři měsíce před koncem jejího trvání. Změnit dodavatele bez obav ze sankcí můžete se smlouvou na dobu určitou i tehdy, když stávající dodavatel zvýší neregulovanou cenu elektřiny nebo plynu či změní jiné smluvní podmínky způsobem, se kterým nesouhlasíte.

Pokud dodavatel oznámí změny náležitým způsobem, typicky prostřednictvím pošty, e-mailu nebo SMS, a nejpozději 30 dní před jejich účinností, můžete odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny. Pokud dodavatel změnu náležitě neoznámí, máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do tří měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Řada spotřebitelů si v okamžiku, kdy podepisuje dokumentaci nutnou ke změně dodavatele, neuvědomuje případné překážky
Lukáš Zelený, dTest

Dodavatelé u smlouvy na dobu určitou často uplatňují její automatické prodloužení. Tomu lze zabránit, pokud ve stanovené době oznámíte dodavateli, že si nepřejete ve smlouvě pokračovat.

„Například ve Francii se automaticky prodlužované smlouvy dají vždy vypovědět v měsíční výpovědní době. Uvítali bychom obdobnou úpravu i u nás. Stačilo by, pokud by každou automaticky prodlouženou smlouvu o dodávkách energií šlo ukončit ve lhůtě dvou či i jednoho měsíce před jejím koncem. Automatické prodloužení smlouvy by totiž mělo sloužit k ochraně spotřebitele, který si nehlídá konec smlouvy a mohl by se dostat do černého odběru. Tak, jak ho mají někteří dodavatelé ve smlouvách nastavené, spíše představuje překážku pro změnu dodavatele,“ řekl Zelený.

Důležité je potom vytipovat si konkrétní dodavatele a srovnat jejich cenové a obchodní podmínky.

Cenu si ověřte

Pro snadné porovnání cenových nabídek dodavatelů lze využít například kalkulátor na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Pokud například někdo z rodiny podepíše smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu podomnímu prodejci a později on nebo členové rodiny zjistí, že je nevýhodná, může od ní ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

Nestihne-li to v této lhůtě, umožňuje mu energetický zákon smlouvu vypovědět od jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba poté činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. V tomto případě vůči spotřebiteli nemůže dodavatel uplatňovat v souvislosti s výpovědí smlouvy žádnou sankci, tedy například smluvní pokutu či poplatek za ukončení smlouvy.

Někteří dodavatelé také přicházejí s trikem pronájmu či prodeje žárovek. Spolu se smlouvou o dodávkách energií podepíše zákazník i smlouvu, podle které obdrží do nájmu či do vlastnictví sadu žárovek za výhodnou cenu. Pokud však od smlouvy o dodávkách energií odstoupí, částka za žárovky se podle smluvních podmínek vyšplhá na několik tisíc korun a dodavatel ji bude chtít zaplatit. Lidé tak raději vezmou zrušení smlouvy zpět.

„Takový postup dodavatele ovšem není v souladu se zákonem. Odstoupením či výpovědí smlouvy o dodávkách energií se ruší automaticky i smlouva o koupi či nájmu žárovek. Pokud by po spotřebiteli dodavatel požadoval zaplacení vysokých částek, jedná se o sankci nebo překážku pro zrušení smlouvy uzavřené při podomním prodeji. Taková sankce je ze zákona zakázána. Doporučujeme žárovky dodavateli vrátit oproti potvrzení a trvat na tom, že požadované částky spotřebitel platit nebude,“ uzavřel Zelený.

Změna poskytovatele energie krok po kroku
Ověřte si délku trvání smlouvy Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, bývá tato lhůta stanovena zpravidla na tři měsíce. U smluv na dobu určitou je podle právníka dTestu Lukáše Zeleného rozpětí širší. Pokud výpovědní lhůtu nedodržíte, a chcete odejít dříve, je třeba počítat s tučnou pokutou.
Výběr vhodného dodavatele Není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jediného dodavatele s nejlepší cenovou nabídkou. Důležité jsou také reference neboli pověst nového dodavatele. Za jednu z dobrých referencí lze považovat přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka. Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky, které bývají obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů. Dozvíte se z nich výpovědní lhůtu, úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky), zda bude změna dodavatele zpoplatněna (změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírají takzvaný aktivační poplatek za zprostředkování), jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněny, způsob ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti.
Podpis smlouvy S novým dodavatelem je nezbytné uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před podpisem smlouvy byste si měli nechat předložit smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky. Pro ulehčení celého procesu změny můžete při podpisu smlouvy udělit novému dodavateli plnou moc a ten pak provede některé činnosti za vás, čímž může celý proces změny urychlit.
Vlastní změna dodavatele Pokud podepíšete plnou moc, tento bod se vás netýká. Proces změny trvá obvykle od jednoho do šesti měsíců. Záleží na výpovědních lhůtách, ale i na tom, zda stávající dodavatel neodmítne přijmout výpověď například z důvodu špatně uvedeného data konce stávající smlouvy nebo chyby ve jméně.
Dodávka od nové firmy Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele a uplyne výpovědní lhůta, budete odebírat energii od nového dodavatele. O tom musíte být informováni, stejně jako o datu, od kterého byla skutečně zahájena dodávka. Zároveň se doporučuje, abyste k termínu změny dodavatele nahlásili stav měřidla. Obdržíte také závěrečné vyúčtování spotřeby, jímž dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Je třeba i přesměrovat platby za energii na konto nového dodavatele. Při prvním vyúčtování od nového dodavatele si zkontrolujte celou fakturu, hlavně zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny.

Reklama

Související témata:

Související články

Za energie je možné ušetřit i tisíce

13. 10. 2018, 8:34

Zima se pomalu blíží, ceny elektřiny a plynu pro domácnosti mají přitom brzy citelně vzrůst. Výraznému navýšení účtů za energie lze zamezit nejen změnou...

Výběr článků