Hlavní obsah

Jak je to s cestovním pojištěním u zrušených zájezdů

9. 7. 2020, 8:17
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Šíření nemoci covid-19 zavřelo hranice, cestovní kanceláře zrušily zájezdy a lidé dostali do ruky vouchery v hodnotě plateb uhrazených za daný zájezd. Mnozí z nich však při koupi zájezdu uzavřeli i cestovní pojištění, případně pojištění storna zájezdu. Mají nárok na vrácení zaplaceného pojistného, které se mnohdy pohybuje i v tisícových částkách?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Pandemie koronaviru a s ní přijatá vládní opatření jak v Česku, tak prakticky ve všech postižených státech, dala stopku cestování. Cestovní ruch se tak na mnoho týdnů až měsíců stal jedním z oborů nejvíce postižených koronakrizí.

Ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na cestovní ruch byl v České republice přijat tzv. zákon Lex Voucher (zákon č.185/2020 Sb.), který umožňuje cestovním kancelářím nabízet klientům za zrušené zájezdy v období od 20. února do 31. srpna vouchery v hodnotě veškerých klientem uhrazených plateb.

Zrušili vám zájezd kvůli pandemii? Na co máte právo

Finance

Během ochranné doby, která končí 31. srpna 2021, má pak klient možnost uplatnit voucher na náhradní zájezd. Pokud tak neučiní, je cestovní kancelář povinna mu vrátit peníze nejpozději do 14. září 2021.

Je pojistné součástí uhrazených plateb?

Je běžnou praxí, že cestovní kanceláře klientům při koupi zájezdu a podpisu smlouvy nabízejí rovnou i sjednání cestovního pojištění a pojištění storna zájezdu, na což přistoupí valná většina lidí. Platba za zájezd se jim tak navýší o další stovky až tisíce korun. Měl by tedy vystavený poukaz v případě, že cestovka klientovi zájezd zruší, obsahovat i částku uhrazenou za pojištění?

„'Lex voucher' stanoví v § 4 odst. 3 písm. a) minimální náležitosti, které musí obsahovat poukaz na zájezd, mimo jiné i peněžní částku odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za zájezd. Zákon ovšem dále nerozvádí, o jaké platby se jedná, ani zda tato cena zahrnuje pojištění,” uvedla pro Právo Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Lidé se vrhli na dovolené v zahraničí

Domácí

Například cestovní kancelář Blue Style se ve svých Podmínkách poukazu na zájezd Lex Voucher (LV) k problematice uhrazeného pojistného staví jednoznačně. „Hodnota Poukazu LV obsahuje veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch na zájezd, tedy neobsahuje úhrady ve prospěch třetích stran (např. cestovní pojištění).”

Jak se dále Hekšová pro Právo vyjádřila, oporu by bylo možné hledat i v ustanoveních občanského zákoníku, konkrétně v § 2528 odst. 1 písm. b), který definuje „celkovou cenu zájezdu“.

„Pojištění storna či cestovní pojištění není v této definici obsaženo, nicméně údaje o pojištění patří mezi náležitosti potvrzení o zájezdu a měly by být v cestovní smlouvě či v potvrzení o zájezdu uvedeny. Údaje o uzavřeném pojištění se zpravidla uvádí v cestovní smlouvě či v potvrzení o zájezdu zvlášť. Pravidla pro vrácení plateb za pojištění storna či cestovního pojištění by se měla řídit ustanoveními pojistných smluv a všeobecnými pojistnými podmínkami pojišťoven, podle kterých došlo ke sjednání pojištění,” dodala Hekšová.

Vzhledem k tomu, že v Lex Voucher není použitý pojem celková cena zájezdu tak, jak je tomu v případě občanského zákoníku, podle Hekšové se tak v praxi nabízí prostor k nejasnostem a dohadům, kdy zákazník bude požadovat vrácení veškerých uhrazených plateb včetně ceny pojištění.

Přepojištění, ale i propadnutí pojistného

Redakce požádala o vyjádření i zástupce pojišťovny, která se na problematiku cestovního pojištění specializuje. Jaké má klient možnosti, pokud mu cestovka zrušila zájezd a on si zároveň při podpisu smlouvy sjednal a zaplatil i cestovní pojištění?

V případě, že klient voucher uplatní, je řešení jednoduché, pojištění se převede na náhradní zájezd. „Klientům umožňujeme využít již uhrazené pojistné na nový zájezd, který si za voucher vyberou. O pojištění tedy určitě nepřijdou,” ujistil mluvčí ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

I na dovolenou po Česku se vyplatí pojistit

Finance

Jak dále dodal, za pojistku by dopláceli v případě, že by si vybrali výrazně dražší zájezd nebo zájezd do výrazně jiné destinace (svět vs. Evropa), na který by původně sjednané pojištění nestačilo.

V případě, že ale voucher nevyužijete a po uplynutí ochranné doby si necháte od cestovky vrátit peníze, o úhradu pojistného přijdete. „Pokud klient po uplynutí tzv. ochranné doby voucher nevyužije, pojistné nevracíme. Jedná se totiž o jednorázové pojistné, které náleží pojistiteli celé bez ohledu na zánik pojištění,” uvedl Divoký.

Ve své odpovědi se mluvčí zároveň odkázal na občanský zákoník, § 2810, který uvádí, že pojištění zaniká krom jiného i zánikem pojistného nebezpečí. Tím je podle Divokého třeba rozumět možnou příčinu vzniku pojistné události. „K zániku pojistného nebezpečí tedy dojde nevyužitím voucheru, kdy současně zaniká možná příčina pojistné události, a právě proto má pojistitel nárok na pojistné. Nárok pojistitele na pojistné vyplývá v takovém případě z § 2782 odst. 1,” dodal.

Reklama

Související články

I na dovolenou po Česku se vyplatí pojistit

14. 6. 2020, 9:54

Letošní léto bude ve znamení tuzemských dovolených. Také v Česku vás ale může potkat nečekaná událost. Například úraz či způsobená škoda pak mohou dovolenou...

Výběr článků