Hlavní obsah

Finanční poradna: Peníze, které dorazily na účet omylem, se musí vrátit

3. 6. 2020, 5:00

Pokud se někomu na účtu objeví peníze, které mu nepatří, je jeho povinností je neprodleně vrátit. Banka to ani na požádání odesílatele platby sama udělat nemůže. Vystupuje totiž jen v roli zprostředkovatele mezi odesílatelem a příjemcem platby.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační snímek

Článek

Na nesprávný účet poslal peníze i čtenář, který se na redakci se svým příběhem obrátil a požádal o radu, jak řešit situaci, do které se dostal.

„Když jsem plánoval provedení stavebních prací na našem domku, spletl jsem si údaje o platebním styku s jednotlivými firmami, které jsem vybíral k uzavření smlouvy o dílo. Tak se stalo, že jsem dal pokyn bance k zaslání peněz ze smlouvy na jiný účet než ten, který byl uveden na faktuře,” uvedl.

Až ve chvíli, kdy ho firma, které měl částku správně zaslat, upomínala, zjistil svou chybu. „Požádal jsem banku, aby peníze z nesprávného účtu stáhla a zaplatila na správný bankovní účet. Byl jsem ale odmítnut. Oslovil jsem tedy firmu, se kterou nemám žádný smluvní vztah, a která omylem dostala peníze, které jí nepatřily, nereagovala a peníze na můj účet nevrátila. Co mám dělat?” zeptal se čtenář.

Právník: Jedná se o bezdůvodné obohacení

K situaci čtenáře se vyjádřil právník Jan Dubenský: „Daný případ dokumentuje situaci, jak důležité je věnovat pozornost při vyplňování platebních příkazů. Pokud banka provedla příkaz správně, nemůže chybu odesílatele platby napravit tím, že by peníze vyžadovala sama zpět.”

Jak dále dodal, vyžadovat vrácení peněz, může pouze odesílatel platby, protože se jednoznačně jedná o tzv. bezdůvodné obohacení, které upravuje ustanovení § 2991 a násl. občanského zákoníku.

Finanční poradna: Jak reklamovat vyúčtování energií

Finance

„Za bezdůvodné obohacení zákon považuje situaci, když někdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který však odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám,” vysvětlil Dubenský.

Z dotazu čtenáře tak jednoznačně vyplývá, že zaslal peněžní částku někomu, kdo ji dostat neměl, a tedy šlo o plnění bez právního důvodu. „Zákon je v takovém případě jednoznačný, když stanoví, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil,” doplnil Dubenský

Čtenáři by dále doporučil vyzvat písemně danou firmu k vrácení peněz, a pokud tak neučiní, nezbude mu nic jiného, než se toho domoci žalobou u soudu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků