Hlavní obsah

Energie zdražují. Jak se s tím vypořádat

12. 10. 2021, 8:33

Řada dodavatelů energií v posledních dnech informuje zákazníky o nutné změně ceníku s odůvodněním, že za současné situace raketového růstu velkoobchodních cen už nejsou schopni dodávat energie za původních podmínek, které slíbili při uzavření smlouvy. Jak postupovat?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

„Spotřebitelé jsou zmatení. Očekávali, že uzavření smlouvy na dobu určitou s fixovanou cenou je právě před takovými cenovými výkyvy ochrání,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Spotřebitel může volit mezi přijetím zvýšení ceny a možností od dodavatele odejít, což je právo, které mu v takové situaci dává zákon. Dodavatelé obvykle nemají právo měnit ceny u smluv uzavřených na dobu určitou s pevně garantovanou cenou.

Obraťte se na ERÚ

Hekšová poukázala na společnost Europe Easy Energy, která od 1. listopadu oznámila zvýšení ceny.

Někteří dodavatelé energií stopli příjem nových zákazníků

Ekonomika

„Ale klademe si otázku, zda je změna cenového plánu u fixované ceny oprávněná. Přesto, že dodavatel takovou možnost v ceníku i v obchodních podmínkách předvídá, může to být pro spotřebitele překvapivé ustanovení, o což by se mohl v případném sporu s dodavatelem opřít.“

Spotřebitelé totiž mohou trvat na původně slíbené fixované ceně, což může vést ke sporu s dodavatelem.

„Doporučujeme srovnat si ceny různých dodavatelů ve srovnávačích dostupných na webových stránkách Energetického regulačního úřadu a dohodnout se s novým dodavatelem. Teprve potom je vhodné odstoupit od smlouvy s tím stávajícím,“ řekla Hekšová.

„Pokud spotřebitel pouze odstoupí od smlouvy a neuzavře smlouvu jinou, může se nechtěně dostat do režimu neoprávněného odběru. Dodávka od nového dodavatele by totiž měla plynule navazovat na tu původní,” dodala.

Doporučení přidává i Energetický regulační úřad (ERÚ), na nějž by se měli lidé s otázkami nebo stížnostmi na dodavatele energií obracet.

ČEZ skokově zdražil fixovanou elektřinu pro nové zákazníky

Ekonomika

O tom, zda dodavatel energií skutečně garantuje stálou cenu na několik let, nerozhodují podle ERÚ reklamní slogany, ale znění smlouvy.

Někteří z dodavatelů tak podle úřadu například nabízeli fixované produkty, které sice slibovaly neměnnou cenu na další rok, šlo však o smlouvy na dobu neurčitou, které mohou kdykoliv vypovědět a po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty ukončit.

To také udělali, jakmile ceny energií na burze vzrostly a původní nabídka pro obchodníky přestala být výhodná.

„Spotřebitelé produkt vnímali jako jistotu neměnné ceny na celý další rok, někdy i delší období,“ uvedla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

„Během dvou měsíců od podpisu jim ale dodavatel volá a přesvědčuje je, že musí přejít na jiný ceník. V některých případech dodavatelům takový krok smlouvy skutečně umožňují, není tomu tak ale vždy,” dodala Zemanová.

Havlíček: U energií zavedeme domácnostem až nulovou daň

Domácí

Jestliže byly smlouvy uzavírány na dobu určitou a s pevně garantovanou cenou, je podle ní dodavatel povinen smluvní ujednání dodržet a nemůže se z něj jednoduše vyvázat.

„Všem spotřebitelům proto doporučujeme, aby si znovu přečetli smlouvy, než na alternativní nabídku přistoupí, a nenechali se nutit k rychlé a nevýhodné změně ceníku,“ uvedla Zemanová.

V konkrétních případech byl spotřebitelům jako alternativa nabídnut produkt, kde se ceny počítají podle vzorce, který přímo zohledňuje aktuální cenu elektřiny nebo plynu na burze.

Takové nabídky však mohou být nebezpečné právě ve chvíli, kdy ceny na burzách rostou, což se v současnosti děje.

Dalším z problémů, které na ERÚ spotřebitelé hlásí, je výrazné navyšování měsíčních záloh, často až na dvojnásobek. Energetický zákon ale jasně stanoví, že výše záloh musí odpovídat očekávané spotřebě a ceně dodávky.

Jestliže je smlouva s pevně garantovanou cenou, dodavatel je povinen smluvní ujednání dodržet
Markéta Zemanová, ERÚ

Zvýšit zálohy tak může například dodavatel, který již navýšil cenu a spotřebiteli to řádně oznámil. Pouhý očekávaný nárůst ceny ale dodavatele ke zvýšení záloh neopravňuje.

Odejít bez sankcí

Oznámení o zvýšení ceny či změně smluvních podmínek musí dodavatel spotřebitelům zaslat nejdéle třicet dní před tím, než změny začnou platit.

Spotřebitel má pak právo reagovat odstoupením od smlouvy až do desátého dne před avizovanou změnou.

Důležité přitom je, že odstoupí-li spotřebitel od smlouvy kvůli zvýšení ceny nebo změně smluvních podmínek v této lhůtě, nesmí mu dodavatel účtovat žádné sankce, i kdyby šlo o smlouvu na dobu určitou.

Pozor je ale třeba podle mluvčího ERÚ Michala Keborta dát na případy, kdy spotřebitel uzavřel smlouvu na dodávky energií přes zprostředkovatele.

„Z možných nástrah upozorníme například na případy, kdy lidé k uzavření smlouvy s dodavatelem využili zprostředkovatele, typicky aukci,” uvedl Kebort.

Jestliže by mu smlouvou přislíbili exkluzivitu na výběr dodavatele ve svém odběrném místě, což není výjimečný příklad, tím, že by si sami vybrali nového dodavatele, by mohli tuto smlouvu porušit a vystavit se sankcím,“ doplnil.

Změna dodavatele energií: Na co si dát pozor

Finance

Je proto potřeba vždy prostudovat veškerou dokumentaci, veškeré smlouvy a všeobecné obchodní podmínky.

Na ERÚ se kvůli změnám fixované ceny obracejí stovky lidí denně. Úřad proto podle Keborta zahájil šetření u společností Bohemia Energy, Europe Easy Energy a také Lumius, která podle ERÚ nečekaně ukončuje dodávky plynu.

U Bohemia Energy a Europe Easy Energy, které spadají do stejné skupiny, prošetřuje ERÚ možné porušení zákona o ochraně spotřebitele, konkrétně podezření na užití zakázaných nekalých obchodních praktik.

„Stížností na chování těchto dvou firem se u nás schází extrémní množství, proto jsme se rozhodli výjimečně informovat veřejnost o našich krocích již ve fázi zahájení šetření. Lidé si stěžují nejenom na předčasné ukončení fixace ceny,“ řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

„Velkým otazníkem je také to, jakým způsobem tyto společnosti přesvědčují spotřebitele, aby z fixovaných produktů přešli na pohyblivé ceny určované burzou. To je totiž pravý opak jistoty, kterou nabízí fixace,” doplnil Trávníček.

Reklama

Výběr článků