Hlavní obsah

Daň na složence sčítá více nemovitostí, pro poplatníky je to nepřehledné

22. 5. 2013, 12:07
Právo, Vladimír Čechlovský

Lidé, kteří vlastní více nemovitostí na území jednoho kraje či Prahy, se ze složenek, které v těchto dnech dostávají, nedozvědí nic o výši daně za jednotlivou nemovitost. Na složence, respektive její oddělitelné části (tzv. alonži), mají totiž uvedenou jen celkovou daň za všechny své nemovitosti v jednom kraji.

Foto: Profimedia.cz

Rozklíčovat celkový údaj o výši daně ze všech nemovitostí na území jednoho kraje může být pro vlastníka oříškem. Neví totiž, jaká je výše daně za jednotlivou nemovitost.

Článek

To může být pro řadu lidí velmi nepříjemné zjištění. Pokud se totiž u některé z těchto nemovitostí od letošního roku zvýšila z nějakého důvodu daň, lidé ze složenky nepoznají, u které nemovitosti se to stalo.

Pokud se budou zajímat o to, kde a proč se daň zvýšila, ztratí tím nepochybně dost času. Je to tak komplikace pro řadu poplatníků.

Letos celkový údaj za kraj poprvé

Uvedení celkové daně za všechny nemovitosti v jednom kraji je letošní novinkou. Až dosud lidé, kteří měli nemovitosti v různých okresech, dostávali složenku za každou svou nemovitost, z níž na první pohled věděli, jakou daň za kterou nemovitost platí.

Pouze pro vlastníky, kteří mají více nemovitostí jen v jednom okrese, se nezměnilo nic. Ti už v minulosti měli na jedné složence uvedenou celkovou daň za všechny nemovitosti v daném okrese.

Nyní tedy výrazně přibylo poplatníků, kteří mají na složence uvedenou celkovou daň.

Změna nastala v souvislosti s reorganizací finanční správy od ledna 2013. Od tohoto termínu mají finanční úřady celokrajskou působnost s tím, že dosavadní finanční úřady se přeměnily na územní pracoviště finančních úřadů.

Změnila se i správa daně z nemovitostí. Vlastníkovi, který má více nemovitostí na území jednoho kraje či Prahy, spravuje daň z nemovitosti jen jedno územní pracoviště finančního úřadu. O které pracoviště jde, je uvedeno rovněž na alonži složenky. To je naopak výhodou pro poplatníka.

Menší přehled pro poplatníka

Rozšíření počtu poplatníků, kteří najdou na složence uvedenou celkovou daň, je ale pro vlastníky nepříjemnou záležitostí. V podstatě ještě více ztrácejí přehled o tom, jakou za kterou nemovitost platí daň. Daň se totiž proti minulosti mění častěji v důsledku zejména častějšího využívání tzv. místního koeficientu obcemi, který jim umožňuje zvýšit daň dvakrát až pětkrát.

Kde zjistit výši daně

Pokud tedy majitele překvapí výše daně a chce se dopátrat pravého stavu věci, má několik možnosti. Nejjednodušší je se obrátit na příslušné územní pracoviště FÚ uvedené na alonži složenky, u něhož je od ledna 2013 uložen jeho daňový spis k dani z nemovitostí, a zde se dotázat, co se stalo.

Vlastník, u něhož došlo ke změně výše daně, má také možnost nahlédnout na kterémkoli územním pracovišti FÚ v daném kraji či Praze do tzv. hromadného předpisného seznamu, v němž zjistí výši daně za kteroukoli svou nemovitost v tomto kraji.

Seznam je k dispozici k veřejnému nahlédnutí v průběhu května, kdy se daň platí. Informaci o době, kdy lze nahlédnout, zveřejňují finanční úřady vyhláškou na své úřední desce a také v jednotlivých obcích.

Hromadný předpisný seznam je de facto seznam, kterým finanční úřad oficiálně sděluje poplatníkům výši daně v případech, kdy se změnila proti předchozímu roku, případně proti částce vypočtené v jejich daňovém přiznání. Poplatník se může proti stanovení daně i odvolat.

Individuální platební výměr finanční úřady většinou používají jen v případech, pokud poplatník podává přiznání a udělá při výpočtu daně nějakou chybu.

Zeptat se přímo v obci

Jinou možností, jak zjistit, proč se změnila daň, je například dotázat se v příslušné obci, v jejímž katastru nemovitost leží, jak obec změnila koeficienty pro letošní rok.

Poplatníkům daně z nemovitostí se letos zaplacení daně zkomplikovalo už tím, že dodavatelská firma pracující pro finanční správu uvedla na složenkách zaslaných v dubnu špatná čísla finančních úřadů.

Mnozí z poplatníků, kteří daň kvůli tomu zaplatili na chybný účet, museli čekat na vrácení peněz a platbu daně opakovat.

Reklama

Související témata:

Výběr článků