Hlavní obsah

Co všechno musíte udělat, když opouštíte nájemní byt

3. 6. 2018, 4:11

Skončí-li vám pronájem bytu, jste povinni majiteli vrátit klíče. V jakém stavu byste ale měli byt odevzdat, je vhodné předem ošetřit v nájemní smlouvě. Zabráníte tak dohadům, zda jste měli byt před odchodem například vymalovat. Praktické je vyhotovit protokol o převzetí bytu i o jeho předání zpět pronajímateli.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Pokud dostanete výpověď z bytu, zpět pronajímateli byste ho měli předat v poslední den výpovědní doby. Jestliže jste dostali výpověď kvůli podstatnému porušování vašich povinností, můžete dostat výpověď i bez výpovědní doby. Byt tak musíte odevzdat nejpozději do měsíce od skončení pronájmu.

Klíče stačí hodit do schránky

V případě, že s výpovědí nesouhlasíte, můžete ji napadnout u soudu. Byt tak předat nemusíte, čeká se totiž na rozhodnutí soudu.

„Byt se považuje za odevzdaný, pokud pronajímatel dostane od nájemce klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Klíče nemusíte předat přímo pronajímateli, stačí je například vhodit do poštovní schránky,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

K ochraně před nájemci, kteří „prásknou do bot“ a nechají za sebou často i dluhy, slouží ustanovení občanského zákoníku, podle kterého nájem skončí, jestliže se nájemce chová tak, že nájem lze považovat bez jakýchkoli pochybností za skončený.

Ovšem jak soudy, tak soudní exekutoři doporučují domáhat se i v takové situaci skončení nájmu soudní cestou a poté podat žalobu na vyklizení jako v ostatních případech, kdy se nájemce brání skončení výpovědi a odevzdání bytu.

Předání bytu ošetřete již v nájemní smlouvě

Jak odborníci doporučují, je vhodné na podmínky předání bytu po skončení nájmu myslet již při sepisování nájemní smlouvy. Zároveň by v ní mělo být ošetřeno, jak naložit s úpravami v bytě provedenými nájemcem.

„V praxi se často objevuje spor o to, jestli musí nájemce odevzdat čerstvě vymalovaný byt. Máte-li to napsáno ve smlouvě, nejde o nepřiměřené ustanovení, protože nájemce má malovat byt v rámci běžné údržby i během nájmu. Také ale záleží na délce nájemního vztahu. Čím delší doba, tím spíš platí povinnost byt vymalovat. Když jakožto nájemce změníte barvu výmalby, musíte před odchodem vymalovat stěny bytu původní barvou,“ uvedl Zelený.

Pokud byste ale měli ve smlouvě uvedeno, že za nevymalování bytu musíte zaplatit částku překračující náklady na takové vymalování, jednalo by se o neplatné ustanovení. Šlo by totiž o smluvní pokutu a ty jsou ve smlouvách o nájmu bytu zákonem výslovně zakázané.

Protokol o převzetí i předání slouží jako důkaz

Praktické je vyhotovit protokol o převzetí bytu i o jeho předání zpět pronajímateli. Součástí protokolů by měla být i fotodokumentace nebo videonahrávka zachycující stav bytu. Pomůže vám to snáze porovnat stav bytu na začátku a na konci nájmu. Nájemce by totiž – pokud není dohodnuto jinak – měl odevzdat byt ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení.

„Pronajímatel má díky protokolům důkaz pro požadování případné náhrady škody, naopak nájemce se eventuálně může bránit, že je zdokumentováno, že závady v bytě existovaly již při jeho předání,“ upřesnil Zelený.

Pronajímatel může například požadovat opravu nábytku či podlahy zničené zvířetem nájemce.

Protokol může také sloužit jako důkaz o tom, kdy byl nájem ukončen a o stavech energií ke dni předání bytu. Tyto údaje jsou důležité pro závěrečné vyúčtování, které může pronajímatel provést někdy i měsíce po odevzdání bytu v závislosti na termínech vyúčtování od dodavatelů energií a vody.

U dodávek energií pozor na smlouvu

V případě, že na vás byla v pronajatém bytě vedena smlouva o dodávce energií, budete se muset po ukončení nájmu zabývat i jejím ukončením. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět, ovšem smlouvu na dobu určitou si obvykle budete muset „vzít“ s sebou do nového odběrného místa.

Můžete se ale domluvit s pronajímatelem, že v ní bude pokračovat nový uživatel bytu.

„Stěhování jako důvod výpovědi smlouvy na dobu určitou uznávají jen někteří dodavatelé, jiní budou požadovat za předčasné ukončení smlouvy pokutu,“ dodal Zelený.

Anketa

Bydlíte v nájemním nebo vlastním bytě?
Vlastním
47,7 %
Nájemním
52,3 %
Celkem hlasovalo 1117 čtenářů.

Reklama

Související témata:

Související články

Nájemné v Česku vzrostlo za rok o 14 procent

18. 4. 2018, 14:53

Průměrná nabídková cena nájemního bydlení v Česku ke konci loňského roku meziročně vzrostla o 13,8 procenta na 197 korun za metr čtvereční. Nejrychleji nájmy...

Výběr článků