Hlavní obsah

Chcete si přivydělat? Jaké máte možnosti

15. 10. 2022, 5:29
Novinky, bab

Současná ekonomická situace spojená s enormním růstem cen bydlení, energií, potravin či služeb dostává mnohé domácnosti na pokraj finanční nouze. Zájem o možnosti přivýdělku k hlavnímu zdroji příjmu, resp. zaměstnání, tak roste. Jaké mají zaměstnanci možnosti a na co si dát pozor?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Brigády či různé formy přivýdělků již nejsou doménou jen studentů, řada zaměstnanců v současné době jejich prostřednictvím řeší svou nelehkou finanční situaci způsobenou růstem cen.

„Čím dál častěji se setkáváme s tím, že si lidé hledají další zaměstnání na částečné úvazky jinde a snaží se tak zajistit si vyšší příjem. Nejedná se zdaleka jen o dělnické profese, kde to i v minulých letech byl už vzrůstající trend. Dnes se do situace, kdy hledají možnosti přivýdělku, dostávají i administrativní pracovníci a řada dalších,“ uvedla Radka Šušková, ze společnosti New Dimension.

Přivýdělek je pro studenty samozřejmostí, pracují hlavně za barem či jako prodavači

Pokud se rozhodnete si při zaměstnání přivydělávat, většinou s danou firmou uzavřete jeden z druhů dohod – buď dohodu o pracovní činnosti (tzv. DPČ), nebo dohodu o provedení práce (tzv. DPP). Tento druhý typ dohody zaměstnavatelé nabízejí častěji, je totiž z pohledu pojistného na zdravotní a sociální pojištění výhodnější.

„U dohody o provedení práce je základní podmínkou, že rozsah, na který se dohoda uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto limitu se počítá i doba práce konaná zaměstnancem pro stejného zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné DPP. V dohodě pak musí být uvedeno, na jakou dobu se uzavírá,“ doplnil Vít Havrda z advokátní kanceláře KODAP legal.

Pozor na souběh činností

Počet DPP či DPČ u různých zaměstnavatelů není nijak omezen. Můžete tak dohodu uzavřít i u několika firem. Pokud byste ale z vedle dohody o provedení práce vykonávali výdělečnou činnost (například na základě další DPP), která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, můžete tak učinit pouze s jeho předchozím souhlasem. Jinak se vystavujete riziku porušení svých povinností a ukončení DPP ze strany zaměstnavatele. Pokud budete mít u jednoho zaměstnavatele uzavřeno více DPP, musí se u každé z nich jednat o jinou pracovní náplň.

Sjednat si přivýdělek můžete i u svého stávajícího hlavního zaměstnavatele. V takovém případě se na základě DPP platí daň z příjmu, a to bez ohledu na výši sjednané měsíční odměny. V průběhu hlavního pracovního poměru jste totiž podepsali prohlášení k dani z příjmu ze závislé činnosti (tzv. růžový formulář), v rámci něhož se uplatňují měsíční slevy na dani nebo daňová zvýhodnění.

Anketa

Vystačíte se svým příjmem, nebo si musíte přivydělávat?
Vystačím celkem dobře, žádný přivýdělek nehledám.
27,2 %
Mám to na hraně, ale zatím nic dalšího nehledám.
18,5 %
Vystačím jen tak tak, už se po něčem dalším ohlížím.
14,4 %
Už si musím přivydělávat, z hlavního příjmu všechno nezaplatím.
39,9 %
Celkem hlasovalo 2987 čtenářů.

Bude-li hrubá odměna činit maximálně 10 tisíc korun, strhává se z ní patnáctiprocentní srážková daň, kterou za „dohodáře“ odvede zaměstnavatel. Při překročení této částky hradí zaměstnavatel za zaměstnance zálohovou daň z příjmů.

Odvody pojistného se DPP netýkají v případě, že výdělek zaměstnance u jednoho zaměstnavatele nedosáhne 10 tisíc korun za měsíc, za tímto účelem se výdělek všech DPP u jednoho zaměstnavatele sčítá. Tato podmínka se ale zpravidla neuplatní v případě, kdy zaměstnanec koná na základě dohody o provedení práce svou jedinou výdělečnou činnost. V případě dohody o pracovní činnosti se pojistné neodvádí, pokud si vyděláte méně než 3500 korun za měsíc.

Povinnost podat daňové přiznání

Kdy jste povinni podat daňové přiznání? „To nastane zejména v situaci, kdy má jako zaměstnanec příjmy ze závislé činnosti zdaněné zálohovou daní současně od více plátců daně (zaměstnavatelů),“ uvedl Jan Kašpar, daňový poradce společnosti KODAP.

Jedná se například o situaci, kdy budete mít příjmy z dohody o provedení práce od jednoho zaměstnavatele nad 10 tisíc korun a současně v témže měsíci máte příjem z hlavního pracovního poměru u dalšího zaměstnavatele, který je zdaněn také zálohovou daní.

„Povinnost podat přiznání má zaměstnanec i tehdy, pokud má i jiné příjmy než ze zaměstnání, které musejí být v přiznání uvedeny. Jde například o příjmy ze samostatné činnosti nebo z nájmu,“ doplnil Kašpar.

Na dohodáře se nevztahuje možnost čerpat dovolenou, uplatňovat překážky v práci na straně zaměstnavatele či cestovní náhrady. „To nicméně nebrání zaměstnavateli, aby například cestovní náhrady dle své vůle, respektive na základě dohody zaměstnanci poskytoval,“ zmínil Havrda.

Pokud si nesjednáte způsob zrušení právního vztahu v DPP nebo DPČ, je možné ho ukončit dohodou nebo výpovědí danou z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou.

Výběr článků