Hlavní obsah

V anketě o nejabsurdnější výluku z pojištění zatím vede slovíčkaření

2. 5. 2018, 17:04

V anketě o nejabsurdnější výluku z pojištění se po prvním měsíci hlasování umístily výluky související se slovíčkařením a popisem obdobných situací. Takovým slovíčkařením je například rozdíl mezi úrazem a únavovým zraněním. Hlasovat bude možné ještě šest týdnů, uvedl organizátor ankety Patrik Nacher.

Foto: Bankovnipoplatky.com

Logo ankety o nejabsurdnější výluku z pojištění

Článek

„Pro výluky z pojištění, jako téma nové ankety, jsme se rozhodli proto, že se jedná o velmi významný problém s fatálními následky pro klienty pojišťoven. Rozsah a popis výluk či jejich interpretace rozhodují o tom, zda klient v případě vážné životní situace – nehody, onemocnění či ztráty zaměstnání od pojišťovny něco dostane, nebo se budou hledat výmluvy, proč neplnit,” řekl organizátor ankety a majitel serveru Bankovnipoplatky.com Nacher.

Ten je známý z dřívějška především bojem proti absurdním bankovním poplatkům. Anketu na toto téma loni zakončil jejím 12. ročníkem, podle Nachera splnila svůj účel a banky skutečně řadu absurdních poplatků ze svých sazebníků odstranily.

Lidé mohou v anketě hlasovat ještě dva týdny pro 10 nominovaných absurdních výluk a poté ještě měsíc pro tři „nejúspěšnější“ a zvolit tu nejabsurdnější.

Průběžné výsledky ankety za první měsíc jejího fungování:
1.Slovíčkaření, slovní popis podobných situací – například potopa, povodeň, zátopa, vytopení (pojištění se může vztahovat na zátopu, ale už ne na vytopení) – 223 hlasů
2.Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.) – 209 hlasů
3.Neposkytnutí vyčerpávajících informací – klient neuvede všechny informace o své osobě či majetku (například nesdělení informací o léčení v minulost, i v dětském věku pojištěného, nebo pojištěný neuvede nemoc, o které ani neví, že jí trpí apod.) – 113 hlasů
4.Pojištění výrobku v záruce – pojištěný si pojistí například ledničku, která je poškozena v důsledku zkratu na vedení, nebo přepětí. Pojišťovna v takovém případě odmítne plnit, protože přístroj je v záruce. Prodejce však odmítne reklamaci z důvodu zkratu na vedení. Neplní ani pojišťovna a ani není možné realizovat reklamaci – 85 hlasů
5.Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění) – 83 hlasů
6.Vznik nepředvídatelných okolností – vyšší moc (například je schválen zákon, který způsobí pojištěnému nějakou škodu, na níž měl pojištění, vznik války, terorismus, situace, se kterými se nepočítalo apod.) – 76 hlasů
7.Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty – připojištění (například havarijní pojištění neobsahuje pojištění skel, které je nutné připojistit) – 74 hlasů
8.Karenční doba – po uzavření pojištění po určitou dobu pojišťovna nemusí plnit, tedy neplnění v případě vzniku pojistné události po určité stanovené období – 73 hlasů
9.Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci (například pojištěnou ledničku umístěnou v garáži zatopí voda) – 67 hlasů
10.Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden) – 64 hlasů

Po měsíci hlasování se na prvním místě drží s 223 hlasy výluka související se slovíčkařením popisu výluky a slovní popis podobných situací. Takovým slovíčkařením je například rozdíl mezi úrazem a únavovým zraněním. Pokud si například člověk při kosení trávy vyhodí ploténky, nebo si poškodí páteř, neuznává pojišťovna toto postižení jako úraz, ale jako zranění způsobené únavou či opakovanou činností. Nic klientovi v tomto případě pojišťovna neproplatí, přestože drtivá většina klientů bude mít za to, že jakékoliv podobné zranění spadá pod definici úrazu, na který jsou pojištěni. Lidé si tak mylně myslí, že jsou pojištěni proti úrazu, ale použitím slovíčkaření pojišťovna dosáhne toho, že klientovi nic nevyplatí, uvedl Nacher.

Druhým v pořadí je s 209 hlasy prozatím výluka z hlediska nejednoznačné identifikace. Pojišťovna tak nevyplatí plnění v případě, kdy například není vůz, loď nebo jiný dopravní prostředek udržován v dobrém stavu. Co je udržování dobrého stavu už je na posouzení pojišťovny, která tímto nejednoznačným termínem, identifikací problému či pochybení může odmítnout plnit.

Na třetím místě se zatím se 113 hlasy umisťuje výluka neposkytnutí vyčerpávajících informací. Tato výluka je typická pro úrazové či životní pojištění. Typickým příkladem je neuvedení vyčerpávajících informací o zdravotním stavu klienta.

Stačí, aby klient například neuvedl, že v minulosti byl v krátké pracovní neschopnosti s potížemi kloubů a pojišťovna odmítne po letech vyplatit plnění klientovi za nemoc kolenních kloubů, které mu znemožní několik měsíců chodit. V jiném případě pak klient neuvedl krátkodobé léčení žaludku z důvodu vředů a pojišťovna odmítla vyplatit plnění v důsledku onemocnění tohoto klienta rakovinou žaludku. Věc by přitom řešil systém, kdy by si pojišťovny vyžádaly informace nikoliv od klientů, ale s jejich svolením od jejich lékařů, nebo by klienti doložili potvrzení o svém stavu přímo do lékaře.

Reklama

Související články

Výběr článků