Hlavní obsah

Propad vývozu prací stáhl stavebnictví

11. 3. 2003, 10:02 – PRAHA

Poslední tři měsíce loňského roku díky zvýšenému objemu oprav a rekonstrukcí objektů zničených srpnovými povodněmi stavebnictví rostlo. První měsíc letošního roku však výrazně poklesl vývoz stavebních prací do zahraničí, což zapříčinilo meziroční pokles stavební výroby o 2 procenta.

Foto: Daniela Blahová
Článek

Ve srovnání s prosincem 2002 stavební výroba po očistění od sezónních výkyvů poklesla o 0,6 procenta. Propad vývozu stavebních prací dosáhl 85,3 procenta. "Na základě dodatečných dotazů u některých stavebních podniků bylo zjištěno, že část stavebních prací provedených v lednu 2003 na nové výstavbě stavební podniky nevyfakturovaly a neuvedly tudíž ve statistických výkazech," uvádí Český statistický úřad.

Objem stavebních prací provedených v lednu 2003 v tuzemsku se zvýšil o 0,7 %, a to zejména vlivem růstu objemu prací na opravách a údržbě stavebních objektů.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve stavebních firmách se zvýšila o 5,3 % a dosáhla 14 793 Kč, reálná mzda se zvýšila o 5,7 %. Jednotkové mzdové náklady vzrostly o 9,4 %. V lednu 2003 bylo vydáno 6919 stavebních povolení s orientační hodnotou 22,0 mld. Kč.

Výrazně vyšší orientační hodnota staveb povolených v lednu 2003 ve srovnání s lednem 2002 byla ovlivněna vydáním stavebního povolení na velkou dopravní investici v Praze.

Byla povolena výstavba 2083 bytů, v tom 1594 bytů v nové výstavbě a 489 bytů změnami dokončených staveb. Orientační hodnota nově povolených bytů dosáhla v bytových domech 5,2 mld Kč.

Výrazný pokles počtu nově povolených bytů v lednu 2003 byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou ledna 2002, kdy byla povolena v Praze výstavba bytových domů s více jak tisícem bytů.

Reklama

Výběr článků