Hlavní obsah

Elektrárna na biomasu se v srdci Beskyd zatím stavět nesmí

24. 5. 2013, 20:01
Právo, Denisa Telaříková

Malé vítězství slaví téměř pět tisíc obyvatel městečka v srdci Beskyd a jeho okolí, kteří se podepsali pod petici proti výstavbě elektrárny na spalování biomasy ve Frýdlantu nad Ostravicí. Moravskoslezský kraj totiž rozhodl, že stavba energetického centra se prozatím odkládá.

Foto: Miroslav Šára, Novinky

Beskydy z vrcholu Soláně. Ilustrační foto

Článek

Nejprve je podle kraje nutné pořádně posoudit, zda stavba nepoškodí životní prostředí.

Rozhodnutí kraje vítá i frýdlantská radnice, jež si nepřeje vybudování energetického centra, které označuje za spalovnu, uprostřed města a poblíž rekreační zóny.

Výstavbu „spalovny“ znovu posoudí úřady

„Krajský úřad po vyhodnocení všech připomínek a požadavků doručených v procesu EIA k záměru Energetické centrum Frýdlant nad Ostravicí vydal závěr zjišťovacího řízení. V něm konstatoval, že je záměr nutno posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dokumentaci je nutno dopracovat zejména o informace týkající se kompenzačních opatření z hlediska ochrany ovzduší, vyhodnocení dopravní zátěže a vlivu záměru na veřejné zdraví,“ sdělila krajská mluvčí Petra Špornová.

Upozornila na to, že dotčené orgány i veřejnost, které se k záměru vyjadřovaly, ve většině případů doplnění údajů požadovaly, nebo se rovnou vyjadřovaly nesouhlasně.

Lidé upozorňovali především na to, že elektřina z biomasy by se vyráběla poblíž obytné zóny, nákupního centra, fotbalového hřiště a koupaliště. A navíc nechápou, proč v srdci Beskyd. Obyvatelé se bojí zhoršení ovzduší, hluku z nákladních automobilů a zvýšeného provozu, ale také zápachu z nově vzniklého centra.

Investor posouvá termín zahájení výstavby elektrárny

Právní zástupce společnosti Laskin invest Magdalena Poncza Právu v pátek sdělila, že investor v současné době podrobně studuje závěry zjišťovacího řízení krajského úřadu, které vydal 22. května.

„Všech 25 požadavků vyplývajících z vyjádření občanů, orgánů státní správy a občanských sdružení doručených kraji v rámci zjišťovacího řízení záměru stavby centra investor beze zbytku do svého záměru zapracuje a krajskému úřadu předloží,“ informovala Magdalena Poncza s tím, že investor celou proceduru rozšířeného procesu zkoumání vlivů centra na životní prostředí vítá, přestože bude muset posunout termín zahájení výstavby. Původně chtěl totiž elektrárnu začít stavět již letos na podzim.

„Jen takovýmto oficiálním postupem budou zcela zřetelně prokázány minimální dopady této moderní a ekologické výroby elektrické energie a tepla na životní prostředí ve Frýdlantu nad Ostravicí,“ upřesnila Poncza.

Firma nadále trvá na tom, že se nejedná o jakoukoliv formu spalovny, jak podle ní nešťastně stavbu nazvalo město i iniciátoři petice.

„Společnost je připravena se svým týmem odborníků, mezi které patří i vědci z VŠB-TUO, pokračovat v záměru výstavby energetického centra a přesvědčit obyvatele města i kraje, že se budou moci v budoucnu chlubit špičkovou ekologickou technologií výroby elektřiny a tepla, jak je tomu v zahraničí, například v Rakousku,“ dodala ještě zástupkyně firmy.

Radnice i lidé jsou i nadále proti „spalovně“

Radnice i obyvatelé jsou však nadále důrazně proti vzniku „spalovny“ a upozorňují na to, že firma zatím neřekla, co s vyrobenou elektřinou a teplem bude dále dělat, odkud bude dřevěnou štěpku dovážet, kde a v jakém stavu ji bude skladovat a zpracovávat a ani proč by měla stavba vzniknout zrovna v Beskydech.

„Nicméně jsme rádi, že konečně proběhne veřejná diskuse,“ řekl Právu frýdlantský místostarosta Ivo Hudeček (Nez).

Reklama

Výběr článků