Hlavní obsah

ČSSD chce majetková přiznání pro ty, kdo koupí drahý dům či auto

20. 5. 2009, 4:23
Právo, Vladimír Čechlovský

Majetková přiznání, o jejichž zavedení se levice marně snaží už téměř dvacet let, se možná přece jenom stanou skutečností. Sociální demokracie je totiž chce v případě svého přesvědčivého vítězství ve volbách zavést.

Foto: Michaela Říhová, Právo

Poslanec ČSSD David Rath ve Sněmovně hovoří s předsedou strany Jiřím Paroubkem.

Článek

Právu to v úterý řekl první místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Návrh je součástí balíčku daňových změn, na kterých se již shodlo politické vedení ČSSD. Budou ale ještě diskutovány na červnové programové konferenci ČSSD. Všechny by měly nabýt účinnosti v horizontu let 2010 nebo 2011.

Všem dosavadním rizikům se chceme vyhnout. Přiznání bude administrativně jednoduché a v žádném případě ne plošné.
místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka

Boj o majetková přiznání patřil v minulosti k nejostřejším na politické scéně. Kritikům zejména z řad pravice se nelíbila představa plošného uplatnění na poplatníky, soupisy jejich majetku a také obtížnost kontroly finančními úřady, což by z majetkových přiznání udělalo jen formální věc.

„Všem dosavadním rizikům se chceme vyhnout. Přiznání bude administrativně jednoduché a v žádném případě ne plošné,“ uvedl Sobotka.

Přiznání na výzvu

Přiznání by podle jeho slov nikdo nepodával automaticky. Poplatník by mohl být k podání majetkového přiznání finančním úřadem vyzván tehdy, když získá v kalendářním roce buď nemovitý majetek přesahující deset miliónů korun, nebo registrovaný movitý majetek vyšší než dva milióny korun, například auto či loď.

Finanční úřady jsou napojeny na všechny majetkové registry a mají přehled, kdy a v jaké hodnotě poplatník takový majetek získal.

Pokud by finanční úřad vyzval k podání přiznání, musel by pak poplatník v něm doložit, že majetek získaný v daném kalendářním roce byl pořízen z řádně zdaněných příjmů. Pokud by to řádně neprokázal, nebo jen zčásti, musel by z výše nedoložených příjmů zaplatit určitou sankční daň. Její výše bude teprve navržena.

Majetková přiznání by se tedy nevztahovala například na obrazy, šperky, vzácné sbírky apod.

Přiznání by se neuplatňovala ani zpětně na již dříve nabyté věci. Nedělal by se tedy žádný soupis toho majetku, který poplatník nabyl v minulosti.

„Limity výše pořízeného majetku nastavujeme proto tak vysoko, aby to nezatížilo běžného občana. Smyslem je, aby daňová správa měla možnost boje proti legalizaci příjmů z trestné činnosti,“ zdůvodnil Sobotka.

Pro manažery vyšší daň i pojistné

Soc. dem. už má jasno i v tom, jaké další daňové změny by zavedla. U daně z příjmů chce zrušit superhrubou mzdu a uzákonit, aby manažeři a další lidé, kteří si vydělají nad sto tisíc korun hrubého měsíčně (nad 1, 2 miliónu Kč ročně), platili z výdělku přesahujícího 100 000 Kč daň ve výši 38 procent. Nyní činí sazba na všechny příjmy 15 % ze superhrubé mzdy, což je v přepočtu na hrubou mzdu asi 22,6 procenta.

S tímto návrhem přišla soc. dem. už v rámci protikrizového balíčku, ale neuspěla. „Chceme, aby se zvýšila progresivita zdanění těm lidem, kteří za Topolánkovy vlády získali nejvyšší úlevy,“ řekl Sobotka. Současně chce soc. dem. znovu zavést společné zdanění manželů.

ČSSD má dále v úmyslu prosadit zvýšení stropu, od kterého manažeři a další lidé s vysokými platy neplatí zdravotní a sociální pojistné. „Systému hrozí deficit a toto opatření by bylo jedním z těch, které by pomohly k nápravě,“ uvedl Sobotka.

Nyní se pojistné neplatí od čtyřnásobku průměrného platu v národním hospodářství (asi 94 tisíc korun), nově se má neplatit až od šestinásobku průměrného platu, to je od 141 tisíc korun.

Firmám se má zvýšit sazba daně z příjmů na 21 procent, tedy na úroveň, na jaké byla v roce 2008. Letos podle Topolánkova reformního balíku činí 20 % a příští rok se sníží na 19 %. „Zvýšení sazby je nutné ve světle hrozby vysokých deficitů rozpočtu,“ zdůraznil Sobotka.

Dědická daň při velkém dědictví

ČSSD nezůstane jen u daně z příjmu. Chce znovu zavést dědickou daň i pro nejbližší příbuzné, pokud zdědí majetek přes deset miliónů korun. A to tak, že pouze z částky přesahující 10 miliónů by se platila dědická daň ve výši 3 %. „Je to jen symbolická sazba, která má vyjadřovat solidaritu mezi poplatníky. Úplné osvobození od dědické daně mezi nejbližšími příbuznými, které platí u nás, je totiž anomálií mezi vyspělými zeměmi,“ uvedl Sobotka.

Novinkou je i záměr ČSSD odlišně zdaňovat příjmy ze zisku z prodeje cenných papírů než dosud. Nyní platí osvobození, pokud prodávající držel akcie aspoň půl roku. Nyní by se tyto příjmy zdaňovaly podle výše zisku s tím, že určitá část zisku by nepodléhala zdanění.

Anketa

Souhlasíte s návrhem ČSSD na podávání majetkových přiznání?
Ano
41,3 %
Ne
56,3 %
Nevím
2,4 %
Celkem hlasovalo 9529 čtenářů.

Majetkové přiznání podle ČSSD

Neplatilo by plošně, poplatník by k němu byl vyzván

Týkalo by se lidí, kteří získali nemovitost v hodnotě nad 10 mil. Kč nebo movitý majetek v hodnotě nad dva milióny korun.

Poplatník by musel doložit, že majetek získal z příjmů, které předtím zdanil, v opačném případě by platil sankci

Reklama

Související témata:

Výběr článků