Hlavní obsah

Česku na jaře hrozí vysychání řek

11. 2. 2020, 15:39 • Aktualizováno 11. 2. 2020, 16:08
Novinky, tov

Zásoby vody ve sněhu na českých horách jsou v porovnání s loňskem desetkrát menší. Už na jaře proto mohou vyschnout některé menší toky, varovalo v úterý ministerstvo zemědělství.

Foto: Petr Horník, Právo

Vyschlá řeka Sázava na snímku ze srpna 2015

Článek

Přestože deště z posledního týdne na většině území alespoň dočasně zvýšily průtoky ve vodních tocích, zásoby vody ve sněhu zůstávají minimální. V porovnání s loňským rokem jsou celkové zásoby přibližně desetkrát nižší, v okolí některých přehrad dokonce nulové.

Silně pod normálem zůstávají i hladiny podzemních vod. Na většině vodních děl snížili vodohospodáři odtoky na minimální hodnoty, aby zajistili dostatek vody pro jarní a letní měsíce.

Hydrolog: Podzemní vody? Není z čeho brát

„Prakticky od začátku roku s obavami sledujeme stav srážek na našem území. Situace se v posledním týdnu alespoň částečně zlepšila, přesto bude velkým problémem chybějící sněhová pokrývka. Nejen, že se nedoplní zásoby podzemní vody, ale voda bude pravděpodobně už brzy na jaře chybět i ve vodních tocích,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Přehrady na 80 procentech

V jednotlivých povodích museli vodohospodáři v uplynulých týdnech snížit odtoky z velkých přehradních nádrží na minimální hodnoty. Díky tomu jsou důležité přehrady naplněny z více než 80 procent. Výjimku tvoří vodní dílo Orlík, které má kvůli rekonstrukci zásobní prostor snížený zhruba na třetinu, ale od příštího týdne by se mělo začít pozvolna napouštět.

„S řediteli státních podniků jsem dnes hovořil o situaci v jednotlivých povodích a opatřeních, která přijímají. Prioritou je, aby nebylo ohroženo zásobování obyvatel pitnou vodou. Probírali jsme nejen kroky, které mohou udělat bezprostředně, ale také dlouhodobá opatření, která nám zajistí dostatek vody i do budoucna. Mírné zimy s nedostatkem sněhu se totiž budou opakovat stále častěji,“ dodal Toman.

Přestože zásobování obyvatel pitnou vodou zatím není ohroženo, v létě mohou být omezovány odběry vody pro průmysl nebo zemědělství. Je také pravděpodobné, že již během jara se vodní toky dostanou do stavu sucha, menší toky pak mohou vyschnout úplně, varoval resort.

Podnikají opatření

Ministerstvo dodalo, že v současnosti podniká řadu aktivit k omezení následků nedostatku vody. V loňském roce do těchto opatření investovalo 13,7 miliardy. Pokračuje například příprava navýšení hladin Novomlýnských nádrží o 35 cm, čímž by se podařilo zadržet až devět milionů metrů kubických vody navíc oproti stávajícímu stavu.

V legislativním procesu je nyní také novela vodního zákona, která mimo jiné zavede tzv. komise pro období sucha. Půjde o určitou obdobu povodňových komisí, které fungují už několik let. Komise pro sucho budou fungovat na krajské i celostátní úrovni a v případě potřeby budou moci upravit, omezit nebo zakázat nakládání s vodami, omezit užívání vody z vodovodu nebo nařídit na vodním díle mimořádnou manipulaci nad rámec schváleného manipulačního řádu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků