Hlavní obsah

Česko mělo v loňském roce čtvrtý nejnižší poměr dluhu k HDP z EU

21. 10. 2019, 15:32
Novinky, bož

Dluh členských států Evropské unie (EU) ke konci loňského roku činil 80,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). O rok dříve to přitom bylo 87,8 procenta. Deficit členů EU se za rok 2018 meziročně snížil z jednoho procenta na 0,7 procenta. Vyplynulo to z dat, jež v pondělí zveřejnil Eurostat. Česko mělo v roce 2018 v poměru k HDP čtvrtý nejnižší dluh a pátý nejvyšší přebytek rozpočtu v EU.

Foto: Novinky

Poměr dluhu k HDP (2018).

Článek

Český rozpočet skončil v loňském roce v mírném přebytku 2,9 miliardy korun. Šlo o čtvrtý nejlepší v historii Česka. Podle statistiky Eurostatu přebytek činil 1,1 procenta HDP.

Šlo však o výrazné zhoršení oproti roku 2017, kdy český rozpočet skončil v přebytku 1,6 procenta HDP. I přesto mělo Česko pátý nejvyšší přebytek v EU.

Před Českem se umístily Lucembursko (přebytek 2,7 procenta), Malta (1,9), Německo (1,9) Bulharsko (1,8) a Nizozemsko (1,5). Přebytkový rozpočet vykázalo 14 z 28 členských států.

Dva státy dosáhly deficitu, který překonal hranici tří procent HDP. Rumunský deficit činil přesně tři procenta HDP, deficit Kypru dosáhl dokonce 4,4 procenta HDP.

Podle takzvaných maastrichtských kritérií by se přitom deficit rozpočtu měl držet pod třemi procenty HDP a vládní dluh by neměl přesahovat 60 procent.

Maastrichtská kritéria (jejich splnění je nutné k přijetí eura)
Podíl deficitu státního rozpočtu na HDP musí být menší než 3 %. Pokud je mírně vyšší, musí se snižovat.
Podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 %. Pokud je dluh vyšší, musí se tomuto limitu postupně přibližovat.
Míra inflace smí převyšovat úroveň tří zemí EU s nejnižší inflací nejvýše o 1,5 procenta.
Dlouhodobá úroková míra smí být nejvýše o 2,5 procenta vyšší, než je tato míra ve třech zemích EU s nejnižší inflací.
Měnový kurz musí být poslední dva roky před vstupem součástí měnového mechanismu ERM II a nesmí se nadměrně vychylovat mimo stanovené pásmo.

Nejnižší dluh v poměru k HDP mělo na konci roku 2018 Estonsko. Tamní dluh dosahoval 8,4 procenta HDP. Následovalo Lucembursko (21 procent HDP) a Bulharsko (22,3). Státní dluh Česka na konci roku 2018 činil 32,6 procenta HDP.

Vládní dluh přesahující 60 procent HDP mělo na konci roku 2018 čtrnáct členů EU, tedy polovina. Nejvyšší byl i nadále řecký dluh ve výši 181,2 procenta HDP. Následují Itálie (134,8 procenta HDP), Portugalsko (122,2), Kypr (100,6 procenta), Belgie (100), Francie (98,4) a Španělsko (97,6).

Reklama

Výběr článků