Hlavní obsah

Češi sami uznávají, že jsme popelnice Evropy

16. 3. 2017, 14:29
Novinky, bož

Popelnice Evropy. Takovou přezdívku dávají Česku sami Češi kvůli otřesné kvalitě potravin v obchodních sítích. A potvrzuje to poslední výzkum agentury STEM/MARK, kde se více než 70 procent českých respondentů považuje za spotřebitele druhé kategorie. Dvě třetiny osob se domnívají, že český spotřebitel není dostatečně chráněn. V porovnání se zbytkem Evropy je jeho postavení hodnoceno jako horší.

Foto: David Ryneš, Novinky

Mají čeští spotřebitelé stejné postavení jako občané jiných zemí?

Článek

Český spotřebitel má podle výzkumu tendenci rozhodovat se při nákupu více podle ceny než podle kvality.

V případě jakéhokoli klamání dvě třetiny spotřebitelů odcházejí k jiné značce či produktu. Kritičtější postoj zaujímají spotřebitelé mezi 45 až 59 lety a také lidé žijící v Praze.

Horší kvalita potravin a nedostatečné sebevědomí

Jako důvod špatného postavení uvádí většina (81 procent) dotazovaných horší kvalitu potravin oproti německému nebo rakouskému trhu. Podle rovné poloviny respondentů může být horší postavení českého spotřebitele dáno nízkou mírou znalostí spotřebitelských práv.

Více než polovina (55 procent) spotřebitelů soudí, že český trh je pro nadnárodní firmy druhořadý. Nedostatečné sebevědomí českého spotřebitele, stejně jako nevymahatelnost práva, vidí jako důvod horšího postavení Čechů 38 procent respondentů.

Výzkum realizovala agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku populace ve věku 18 až 65 let o velikosti 803 respondentů. Šetření proběhlo v březnu 2017.

Reklama

Související články

Výběr článků