Hlavní obsah

Češi pracují nejraději v Německu

12. 7. 2004, 11:16 – ČESKÁ REPUBLIKA
Právo, Kateřina Procházková

Spolková republika Německo je třetím nejvyspělejším státem světa a přispívá k růstu HDP v eurozóně přibližně třiceti procenty. Podle dat zjištěných ČSÚ se zájem Čechů o práci v zemích EU soustřeďuje v první řadě právě na Německo.

Foto: Robert Rohál

Muzeum Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži.

Článek

Spolkové země Bavorsko a Hesensko navíc přicházejí s iniciativou, která má přilákat IT-specialisty ze zahraničí. Pomůckou k tomu je tzv. blue card, jež má splnit stejný účel jako již existující green card. Jejich principy se však podstatně liší.

Nejdůležitější rozdíl spočívá v tom, že blue card není nijak časově omezena (green card je vydávána na pět let) a není ani určena pro omezený počet pracovníků. Pouze v případě ztráty zaměstnání musí držitel karty opustit Německo nejpozději do tří měsíců.

Původně byla blue card vytvořena pouze pro IT-specialisty, nyní ji už mohou využít i špičkoví pracovníci z jiných oborů. Bez jakýchkoliv dalších byrokratických průtahů by měla umožnit časově neomezené právo na pobyt v zemi.

Předpokladem pro udělení karty je podepsání pracovní smlouvy anebo alespoň vyhlídka na její získání.

Za čtvrt roku 1,2 miliardy

Z největšího a nejbližšího trhu si Češi přivážejí každé tři měsíce zhruba 1,2 miliardy korun. Jen za loňských prvních devět měsíců si zde vydělali 3,3 miliardy, což bylo více než za celý rok 2002.

Těsně před rozšířením EU se ozývaly u našeho západního souseda hlasy, které varovaly před zhroucením německého pracovního trhu. Současná hospodářská situace, krize na pracovním trhu v nových spolkových zemích a velký rozdíl v mzdách na obou stranách hranice donutily německou vládu zavést omezující opatření.

Období pro omezený pohyb pracovníků potrvá minimálně dva roky. Předpokládá se ale, že se Německo bude snažit přesvědčit Evropskou komisi o nutnosti prodloužit i toto období.

Obavy z přílivu pracovních migrantů z východu jsou však zatím neopodstatněné. "Nápor cizinců nebude tak silný, aby jakýmkoliv způsobem narušil stabilitu pracovního trhu ve starých zemích," tvrdí ekonom David Marek z Patria Online.

Pro občany Česka se v přechodném období prakticky nic nezměnilo a platí pravidla stejná jako před vstupem do EU. Pouze rodinní příslušníci českých občanů, kteří již v Německu dříve pracovali, mají od května na německý pracovní trh neomezený přístup.

Odborníci získají povolení snadněji

V dnešní době je možné poměrně jednoduše získat v Německu pracovní povolení, pokud jste vědec, odborník či vedoucí pracovník s vysokoškolským vzděláním nebo vedoucí zaměstnanec vyslaný českou firmou či pokud jste v rámci obchodních kontaktů přechodně zaměstnán k zaučení.

Také au-pair pobývající jeden rok u rodiny má k pracovnímu povolení snadný přístup. Věk žadatelky však při podání žádosti nesmí přesáhnout 24 let.

Dále se jedná i o sezónní práce v délce maximálně tří měsíců, pokud byla tato práce zprostředkována nebo povolena ZAV (centrála pro zprostředkování práce v Bonnu), či práce ve stánkovém prodeji, pokud je předložen formální souhlas centrály.

Nástupní platy absolventů VŠ (roční průměr v EUR)
Chemik43 112
Informatik41 327
Ekonom39 769
Obchodník35 969
Fyzik38 776
Inženýr36 480
Matematik35 459
Právník38 776
Psycholog31 378

Green card

Již zmíněná zelená karta je udělena, pokud žadatel předloží vysokoškolský diplom a příslib německého zaměstnavatele, že minimální mzda bude činit 50 tisíc eur ročně. V případě splnění těchto podmínek je vízum vydáno během tří až čtyř pracovních dnů. Žadatel s sebou do Německa může vzít rodinu. Doba pracovního povolení je ale omezena na pět let.

Do prosince 2003 obdrželo zelené karty 337 odborníků z Česka. Zaevidovat se lze na adrese BonnZAV.IT-Experts@arbeitsamt.de.

Další vítané profese

Kuchaři smějí být zaměstnáni ve specializovaných (tedy např. českých) restauracích. Při žádosti o pracovní povolení je třeba předložit výuční list v oboru kuchař a doklad o specializaci restaurace, kde má být zaměstnán. Vyřízení pracovního povolení trvá až tři měsíce.

Podle platného cizineckého zákona může být uděleno povolení k pobytu také lékařům. V současnosti je poptávka především po praktických lékařích v nových spolkových zemích. Běžné jsou inzeráty zvoucí lékaře z Česka nebo Polska do uvolněných praxí.

Samozřejmostí je dobrá znalost němčiny a povolení k vykonávání činnosti podle parag. 10 Spolkového lékařského řádu (o povolení se žádá u Zemské správy příslušné spolkové země nebo na Zemském úřadu vlády). Informace k tomuto podává i nemocnice, se kterou máte uzavřenou pracovní smlouvu, nebo Spolková lékařská komora. Vydání víza trvá tři měsíce.

Češi žijící v příhraničních oblastech mohou požádat o speciální druh pracovního povolení. Pendleři se ale musí každý den vracet do ČR a mohou pracovat pouze dva dny v týdnu.

Na učenou může 1400 Čechů

Zajímavostí je možnost práce v SRN pro určité množství Čechů za účelem zlepšení jejich jazykových schopností nebo dalšího vzdělávání. Podmínkou je ukončené vzdělání. Počet pracovních povolení je dán smlouvou mezi Českem a SRN a není ovlivněn situací na německém pracovním trhu.

Doba zaměstnání nesmí přesáhnout osmnáct měsíců a věk zaměstnaného musí být mezi 18 a 40 lety. Příjezd rodiny zaměstnaného do Německa není dovolen. Maximální počet pracovních povolení tohoto druhu je 1400 ročně. S žádostí uspějí zhruba dvě třetiny žadatelů, přesto ale zůstává kvóta zhruba ze dvou třetin nenaplňována. Žádosti vyřizují úřady práce v Česku. Vydání víza trvá tři dny.

Ekonomické údaje Německa

:: Daň z příjmu (podle výše): 38-58%

:: Nezaměstnanost 8,5%

:: Inflace 1,0%

:: Průměrná mzda 3627 eur

:: Průměrné hrubá mzda v průmyslu 2650 eur

:: Průměrná hrubá mzda ve službách 3100 eur

Lidé mohou pracovat v Německu bez povolení, stejně jako ve většině zemí v EU, maximálně dvacet hodin týdně. Výše jejich příjmu není nijak omezená.

Reklama

Související témata:

Výběr článků