Hlavní obsah

Zemřel český průkopník jaderné bezpečnosti Jiří Beránek

26. 6. 2017, 19:25

V pátek 23. června zemřel ve věku 88 let Jiří Beránek, který se v osmdesátých letech rozhodujícím způsobem podílel na zabezpečení československých jaderných elektráren a na výkonu nezávislého státního dozoru.

Foto: rodinný archiv Jiřího Beránka

Jiří Beránek

Článek

Na konci 70. let minulého století byly vydány první právní předpisy Československé komise pro atomovou energii (ČSKAE) obsahující požadavky na jadernou bezpečnost jaderných zařízení včetně významné novelizace stavebního zákona v roce 1976, kam se promítl i schvalovací proces pro jaderná zařízení.

Historickým milníkem pak bylo v roce 1984 vydání zákona o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení, kdy byl Beránek jmenován hlavním inspektorem ČSKAE. Opatření po havárii v Černobylu v roce 1986 znamenala další velké posílení dozorné činnosti.

Drábová: Vydání zákona bylo osobním úspěchem

„Na Jiřího Beránka budeme s úctou vzpomínat jako na jednoho z klíčových lidí, kteří věnovali své celoživotní úsilí a um zavádění a prosazování požadavků jaderné bezpečnosti v bývalém Československu. Byl spoluzakladatelem státního dozoru nad jadernou bezpečností. Jeho osobním úspěchem bylo vydání zákona č. 28/1984, o státním dozoru nad jadernou bezpečností, který byl prvním v zemích provozujících jaderné elektrárny s reaktory projektovanými v bývalém Sovětském svazu,” řekla Novinkám stávající předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Za úspěchy, které měly významný společenský dopad na ochranu životního prostředí, stál právě zejména Beránek, který uplatnil své mezinárodní zkušenosti získané v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii i jako velký stratég a vyjednavač. Beránek pomohl prosadit zajištění jaderné bezpečnosti v jednotlivých fázích přípravy i následného provozu jaderných elektráren.

Reklama

Výběr článků