Hlavní obsah

Z občanských průkazů zmizí údaje o rodinném stavu

14. 9. 2010, 10:21 • Aktualizováno 14. 9. 2010, 10:37
Novinky, alt

Z občanských průkazů už nikdo cizí nepozná, zda je jeho držitel svobodný, rozvedený, ženatý, či v případě ženy vdaná. Počítá s tím novela zákona, která nyní leží ve Sněmovně. Stav se už nebude uvádět do elektronických občanských průkazů, které by se měly vydávat od roku 2012.

Foto: Novinky

Článek

Pokud by zákon neprošel a stav by se dál musel do průkazu uvádět, musel by se kromě výčtu, svobodný/á, vdaná, ženatý, rozvedený/á, vdova, vdovec, doplnit i stav partnerství, do něhož mohou vstoupit homosexuálové. Mnoho lidí považuje podobnou informaci za osobní a nevidí důvod, proč by o něm měl být například policista, kterému člověk občanku předloží, informován.

Elektronické občanské průkazy budou vypadat podobně jako nynější, ale budou doplněny o čipovou kartu, v níž budou údaje načteny.

Uvažuje se i o tom, že postupně by z průkazu mělo zmizet i trvalé bydliště. I to mnozí kritizují jako nesmyslný pozůstatek minulého režimu. Trvalé bydliště musí mít každý, ačkoliv reálně žije na úplně jiných místech. Kromě toho se uvažuje, že do roku 2020 by z průkazu mělo zmizet i rodné číslo.

Od roku 2012 by se podle novely zákona o registrech měly v průkaze objevit následující údaje
jméno a příjmení
pohlaví (určuje se písmeny F - female a M - male)
státní občanství
datum, místo a okres narození
rodné číslo
adresa trvalého pobytu, pokud jsou v Česku k trvalému pobytu nahlášeni
u lidí narozených v cizině se bude zaznamenávat pouze kód země, nikoli její název

V minulosti se do občanských průkazů uváděl i zaměstnavatel či přechodný pobyt. Bývaly v něm také údaje o očkování nebo názvy absolvovaných škol. Průkazy v podobě sešitů přestaly definitivně platit 31. prosince 2005.

Staré občanky mohou mít pouze lidé narození před rokem 1936, kteří v něm mají označenu platnost bez omezení.

Reklama

Související témata:

Výběr článků