Hlavní obsah

Z kohoutků ve středočeské obci tekla zcela legálně voda plná dusičnanů

14. 1. 2015, 8:50
Novinky, Jaroslav Soukup

Školky ve středočeském městě Lysá nad Labem se musely předzásobit balenou pitnou vodou. Důvodem je obsah dusičnanů, jejichž koncentrace ve vodovodní síti města koncem loňského roku překročily povolený limit. Provozovatel vodovodu získal od krajské hygienické stanice výjimku a mírnější limit na další tři roky, aby vůbec mohl vodu dál dodávat. Takovou vodu z kohoutku ale podle Státního zdravotního ústavu nesmějí pít kojenci ani malé děti.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Článek

Z posudku Státního zdravotního ústavu (SZÚ) totiž vyplývá, že voda v případě mírnějšího limitu není vhodná pro kojence, kojící a těhotné ženy a ve větší míře by ji neměly pít ani děti do sedmi let.

V Lysé se problémy objevily loni na podzim, kdy se hodnoty dusičnanů dostaly až nad hranici 70 mg/l. Limit je přitom 50 mg/l. Voda v místním vodovodu má obecně hodnoty spíše vyšší a většinou se blíží limitu. Kojenci by ji proto neměli vůbec pít.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Školky mají v pohotovosti barely

Aby mohli lidé ve městě vodu, byť ne zcela nezávadnou, vůbec používat, udělili hygienici tříletou výjimku, která stanovuje limit na 80 mg/l. Město nicméně zajistilo, aby školky měly v zásobě barely s vodou vhodnou pro nejmenší děti. „Od úterý je voda ve školkách připravena,“ potvrdil místostarosta Petr Eliška.

Měření, které se uskutečnilo na začátku ledna, ukázalo, že hodnoty dusičnanů se vrátily do rámce běžného limitu. Pokud by další měření ukázalo jeho opětovné překročení, začnou dodanou vodu okamžitě používat.

Dusičnany nelze odstranit běžnou filtrací například ve filtračních konvicích nebo lahvích a rovněž převaření nepomůže. Jejich nejčastějším zdrojem v podzemních vodách jsou hnojiva a zemědělská činnost obecně.

Dusičnany (soli kyseliny dusičné)
Užívání umělých hnojiv, nakládání s organickými odpady převážně ze zemědělských chovů hospodářských zvířat a změny ve využívání půdy jsou hlavními faktory odpovědnými za výskyt dusičnanů v podzemních vodách.
Vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě mohou působit zdravotní problémy. Dusičnany se v zažívacím traktu přeměňují na dusitany, které se podílejí na vzniku methemoglobinu, a tím na poruše přenosu kyslíku krví. Nejcitlivější částí populace jsou v této souvislosti kojenci do 3 měsíců věku krmení umělou výživou vzhledem k riziku vzniku (kojenecké) methemoglobinémie. Reakcí dusitanů v žaludku s některými součástmi potravy mohou vznikat rakovinotvorné nitrosaminy.
Běžně se stravující člověk přijme většinu dávky dusičnanů (a dusitanů) potravou, a to zejména v zelenině a také v masných výrobcích, kam se přidávají jako povolená aditiva. Avšak při vyšším obsahu dusičnanů v pitné vodě (nad 50 mg/l) se i pitná voda stává pro člověka významným zdrojem dusičnanů.
zdroj: SZÚ, Expozice obyvatel chemickým látkám z pitné vody

S dodavatelem vody, kterým je společnost Stavokomplet, se město dohodlo na  nápravě. „Víme, že ta situace není úplně běžná, ale zase není zcela nestandardní,“ popsal za Stavokomplet Martin Aleš.

Úpravy mohou vodu zdražit

Firma se chystá nainstalovat do vodovodu speciální filtry. „Řešení předpokládáme v horizontu tří až pěti měsíců,” dodal Aleš, podle něhož jde o poměrně nákladnou technologii, jejíž pořízení by se v konečném důsledku mohlo promítnout i do ceny vody.

To plyne i z vyjádření města, které odhadlo náklady na instalaci ionexových filtrů do tří miliónů korun a do budoucna by chtělo nalézt nový zdroj vody. „V době provozu filtrů je potřeba počítat s navýšením provozních nákladů,“ konstatoval na webu místostarosta Eliška.

Srážky nestačily naředit podzemní vody

K dílčímu zvýšení dusičnanů mohlo podle Aleše dojít zejména v důsledku relativního sucha, které v loňském roce panovalo. Svůj podíl může nést i zemědělská činnost, která je v regionu velmi intenzivní.

„Tenhle problém se objevil v celém Polabí. Má to přímou souvislost se suchou zimou, kdy sníh nenaředí podzemní vody,“ popsal. „V 90 procentech studničních vod je problém s dusičnany běžný,“ připomněl Aleš.

Zdravotní problémy nehrozí, tvrdí hygienici

„Povolení můžeme vydat, když je prokázáno, že nedojde k ohrožení veřejného zdraví,“ popsala udělení tříleté výjimky Milena Marečková z krajské hygienické stanice.

Naměřené hodnoty, které v posledních týdnech kolísaly, podle ní nepředstavují pro běžnou populaci jakékoli riziko.

Není bez zajímavosti, že až do roku 2004 existoval v ČR speciální limit pro kojeneckou vodu, v níž nesmělo množství dusičnanů přesahovat 15 mg/l. Přísnější limity se nyní vztahují pouze na balenou vodu, kde je limit pro kojeneckou vodu jen 10 mg/l.

Výjimek jsou v ČR desítky

Na vodovod je v ČR napojeno zhruba 8,1 miliónu obyvatel. Podle dat SZÚ za rok 2013 není udělování výjimek na překročení limitů ojedinělé. V roce 2013 bylo v ČR 175 oblastí, v nichž hygienici udělili výjimku alespoň pro jeden ze sledovaných ukazatelů. Téměř 135 tisíc lidí tak odebíralo vodu, která nesplňovala zákonem dané limity na kvalitu. V případě dusičnanů mělo výjimku 61 oblastí, v nichž žilo přes 30 tisíc lidí.

Výjimky na kvalitu vody mohou být vydávány na období tří let, a to dvakrát za sebou. „Zatímco udělení tzv. výjimky na první a druhé časové období je v kompetenci členské země EU, udělení třetí výjimky (opět nejvýše na období tří let) je vázáno na předchozí souhlas Evropské komise,“ uvedl hlavní hygienik Vladimír Valenta.

Reklama

Související témata:

Výběr článků