Hlavní obsah

Výborný: Nové milostivé léto pomůže dlužníkům i věřitelům

6. 6. 2022, 11:05

Na podzim se zopakuje milostivé léto umožňující dlužníkům zbavit se snáze exekucí vymáhaných soudními exekutory. Oproti prvnímu kolu z přelomu roku se zpřesní některé podmínky. Exekutoři tentokrát budou muset zájemcům o oddlužení odpovědět do 15 dnů, řekl Právu spoluautor iniciativy, poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).

Foto: Milan Malíček, Právo

Marek Výborný

Článek

Sněmovna minulý týden schválila opakování milos­tivého léta. Proč je podle vás potřeba ho zopakovat?

Během prvního milostivého léta, jež proběhlo na přelomu roku, se ukázalo, že je výhodné pro všechny aktéry. Nejen pro dlužníky, kteří se dostanou z dluhové pasti, ale i pro věřitele.

Ti totiž zjistili, že mají jedinečnou šanci dostat se k dlužným jistinám (základní dluh bez penále, poplatků či úroků – pozn. red.), které by buď neviděli nikdy, nebo ve velmi vzdálené době. A v současnosti, kdy velmi dramaticky rostou ceny, věřitelé také vnímají to, že když dostanou tyto jednorázově vrácené jistiny nyní, tak je to pro ně zajímavější, než když jim to do budoucna bude znehodnocovat inflace.

Současně i stát ví, že se mu vyplatí dostat lidi z dluhové pasti, protože jednak nebude muset vyplácet dávky v hmotné nouzi či státní sociální pomoci, jednak si dlužníci budou moci najít standardní práci a odvádět sociální a zdravotní pojištění. Jako lidovci jsme se vždy snažili o maximální vyváženost v oblasti exekucí.

Další možnost oddlužení. Poslanci podpořili pokračování milostivého léta

Druhé milostivé léto má proběhnout od září do konce listopadu a týká se dluhů u státu, krajů a obcí či firem, v nichž má stát či samospráva podíl. Vedle jistiny budou muset dlužníci zaplatit i odměnu exekutorovi. Ta se oproti loňsku zdvojnásobila. Proč?

Čelili jsme hlasitým výhradám exekutorů, že částka v prvním milostivém létě, která byla 750 korun bez daně z přidané hodnoty (Dlužníci platili i s DPH 907,50 Kč – pozn. red.), je příliš nízká a nepokrývá veškeré náklady s tím spojené. Po vzájemných konzultacích s ministerstvem spravedlnosti a Exekutorskou komorou jsme dospěli k tomu, že výhrady jsou částečně oprávněné i s ohledem na rostoucí inflaci. A proto jsme se dohodli i s organizacemi pomáhajícími dlužníkům, že je vhodné částku navýšit na dvojnásobek. Exekutor tak obdrží odměnu 1500 Kč bez DPH (S DPH to bude 1815 Kč – pozn. red.). Nepovažujeme to za nějaký limit pro využití milostivého léta.

Jaké budou další změny oproti prvnímu milostivému létu?

Parametricky žádné. Bude možné jej využít na exekuční řízení zahájená před 28. říjnem loňského roku a pouze u dluhů vůči státu či organizacím se státním podílem. Aktivitu musí také projevit dlužník, musí o využití milostivého léta požádat.

Co jsme ale upravili, je vyjasnění některých výkladových nejasností, které byly. Například je v novém zákoně napevno stanoveno, že penále u dluhů u zdravotních pojišťoven je vždycky příslušenství. Měsíc jsme totiž vedli debatu se zdravotními pojišťovnami a právníky, a přesto dodnes některé exekutorské úřady odmítají interpretaci, že by penále bylo příslušenství, a vymáhají jej jako jistinu. To bude stanoveno zákonem naprosto přesně.

Minule padaly i stížnosti, že někteří exekutoři na dotazy dlužníků nereagují, anebo velmi pomalu…

Abychom se vyhnuli takovým oprávněným výtkám, stanovili jsme nyní zákonem lhůtu 15 dnů, do kterých musí exekutor odpovědět dlužníkovi na dotaz, jaká je výše jeho jistiny a na jaké číslo účtu má částku poslat. Pokud exekutor neodpoví do 15 dnů, bude se o dny zpoždění prodlužovat rozhodná doba milostivého léta, která je jinak tříměsíční.

Někteří exekutoři sabotují Milostivé léto

To znamená, že když někdo požádá o odpověď koncem listopadu a dostane odpověď začátkem prosince, tak se mu o to zpoždění prodlouží čas na zaplacení?

To bohužel nikoliv. Musel by o to požádat před 15. listopadem, protože lhůta na odpověď je patnáct dnů. Když požádá 10. listopadu, tak všechno stíhá, a v případě, že nedostane odpověď včas, tak se mu to prodlouží o dobu prodlení.

Pokud ale požádá 20. listopadu, tak už zbývá na odpověď jen deset dnů a na to se to vztahovat nebude. Proto varuji před tím, aby někdo čekal na poslední chvíli. Pokud to někdo nechá na konec listopadu, je to jeho nezodpovědnost.

V zásadě to bude fungovat tak, že pokud někdo položí exekutorovi otázku třeba desátého září a exekutor neodpoví ani do konce listopadu, tak se to milostivé léto prodlouží o celou dobu, co exekutor neodpoví.

Podle Exekutorské komory se prvního milostivého léta zúčastnilo jen 15 000 lidí a ukončeno bylo 42 000 exekucí. Vy jste konstatovali, že důvodem byly prudce rostoucí ceny energií, takže se všichni nemohli zapojit. Nyní je tu čtrnáctiprocentní inflace a lidé nemají více peněz. Může vůbec být druhé milostivé léto úspěšnější?

To nedokážu odhadnout. Ale měl bych k tomu dvě poznámky. Data zveřejněná Exekutorskou komorou nebyla a dosud nejsou konečná. Takže dlužníků, kteří využili prvního milostivého léta, bude pravděpodobně několik desítek tisíc.

A jeden z důvodů, proč ho chceme zopakovat, je nejenom to, že na podzim krachovali dodavatelé energie, například Bohemia Energy, a dlužníci museli platit násobně vyšší složenky za plyn a elektřinu.

Jak už také bylo řečeno, je tam i ta příčina, že některé exekutorské úřady nekomunikovaly s dlužníky dostatečně vstřícně a rychle. Ti se tak nedozvěděli aktuálně dlužnou částku jistiny, kterou by měli v rámci milostivého léta uhradit. I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli milostivé léto zopakovat.

Autoři milostivého léta se přou s exekutory, kolika lidem pomohlo

Neprojeví se nějak ta inflace?

Samozřejmě že v současné době jsou na tom lidé ještě hůře. Je vysoká inflace, ceny rostou a pravděpodobně ještě porostou dále. Nicméně milostivé léto je také o vzájemné rodinné solidaritě. O tom, že pokud má někdo v rodině možnost ho využít a zbavit se dluhů, tak mu širší rodina nebo přátelé pomohou. Je to i o tom, že řada neziskových organizací pomáhá těm, kteří to skutečně potřebují a nemají ani na zaplacení jistiny. Pomáhají jim například formou darů a dárcovských účtů. Třeba Člověk v tísni rozdal v prvním milostivém létě 11 milionů korun a více než 200 dlužníků se díky tomu zbavilo exekucí za více než 100 milionů korun. To je něco, co mi dává velký smysl.

Navíc budeme jednat se zástupci bankovního sektoru, Českou bankovní asociací, se zástupci zaměstnavatelů a pokusíme se nalézt ještě další mechanismy, třeba nějaké zvláštní bankovní produkty určené na financování milostivého léta. Ale samozřejmě tak, aby nedošlo k odsunutí problému a vytvoření další dluhové pasti.

Některé banky už také nabízejí svým klientům možnost snazšího oddlužení…

Banky jsou vstřícné k tomu nastavit nějaké přijatelné podmínky v rámci své společenské odpovědnosti.

Stejně tak je možnost se bavit se zaměstnavateli, zda by nemohli dlouhodobě pomoci financovat svým zaměstnancům případné zapojení se do milostivého léta, třeba dlouhodobou půjčkou splácenou srážkami ze mzdy.

Reklama

Výběr článků