Hlavní obsah

Vláda posvětila změny nájemního bydlení a exekucí

6. 4. 2009, 12:58 – Praha
Novinky, ČTK, Jaroslav Soukup

Kabinet premiéra Mirka Topolánka schválil na svém pondělním zasedání několik důležitých právních norem. Především změnu exekučního řádu a novelu občanského zákoníku, která upravuje vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem bytu.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda přichází na jednání vlády.

Článek

Tržní podoba nájemného bude podle ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobody určována na základě cenových map té které lokality. Další změnou, která posiluje práva pronajímatelů je skutečnost, že nájemce musí mít pronajímatelův souhlas pro to, aby si mohl do bytu nastěhovat další osobu.

Nově je v zákoně také definováno, na koho může přejít nájemní smlouva v okamžiku, kdy nájemce zemře. Mělo by jít pouze o manžela, partnera, sourozence, zeťě, snachu a dítě a to na dva roky, nedohodnou-li se aktéři jinak. Specifická pravidla se budou týkat nezletilých dětí a lidí nad 75 let.

Podle novely již nebude možná výměna bytů bez souhlasu pronajímatele a zároveň nebude možná výpověď z bytu bez udání důvodu. Svoboda řekl, že na novele panuje v parlamentu shoda a očekává proto její schválení.

Exekutoři budou pod  větším dohledem

Dvě novely exekučního řádu mají posílit dohled nad činností exekutorů a zvýšit jejich zodpovědnost. Střednědobá novela se soustřeďuje především na ochranu práv účastníků řízení a na vymezení povinností a pravidel při postupu exekutorů. Jednou z hlavních změn je zavedení institutu přiměřenosti exekuce, který zabraňuje exekutorovi prodat například nemovitost dlužníka, po kterém věřitel vymáhá třeba jen stokorunovou částku.

Dvě novely exekučního řádu mají posílit dohled nad činností exekutorů a zvýšit jejich zodpovědnost. Střednědobá novela se soustřeďuje především na ochranu práv účastníků řízení a na vymezení povinností a pravidel při postupu exekutorů. Jednou z hlavních změn je zavedení institutu přiměřenosti exekuce, který zabraňuje exekutorovi prodat například nemovitost dlužníka, po kterém věřitel vymáhá třeba jen stokorunovou částku.

Norma přináší také možnost vyškrtnutí věci ze soupisu. To znamená, že pokud exekutor zapsal věc, která patří třetí osobě, může soudní exekutor rozhodnout o vyškrtnutí této věci. Dalším vstřícným krokem vůči věřitelům je stanovení lhůty, v níž bude exekutor povinen vyplatit oprávněnému vymoženou částku.

Reklama

Související témata:

Výběr článků