Hlavní obsah

Špidla chce otevřít EU imigrantům a bojovat za ženy

9. 2. 2005, 16:17 – BRUSEL

Evropská komise ve středu schválila pětiletý program sociální politiky. Dokument předložil český komisař Vladimír Špidla. Jeho cílem je mimo jiné zlepšení zaměstnanosti v Evropské unii a postavení žen na pracovním trhu. Český expremiér rovněž navrhl otevřít Evropu imigrantům. Právě oni mají zvrátit záporné statistiky porodnosti.

Foto: Krkonošské muzeum Vrchlabí

Lyžařské závody na počátku 20. století

Článek

"Za dvacet let bude v Evropě o dvacet miliónů méně pracovníků, a to včetně stávajícího přílivu imigrantů," řekl pro Reuters komisař pro zaměstnanost a sociální věci Špidla.

"Samozřejmě, zvažujeme-li věci z hlediska dvou týdnů, vypadá vše méně hrozivě. EU ale musí myslet na dlouhodobý vývoj. Nutně proto potřebujeme imigranty," konstatoval.

Podle něj nelze uzavřít hranice s odkazem na to, že nezaměstnaných je již teď v Evropě dost. "Vyvíjelo by se stejně zázračně poválečné Německo, kdyby nepřišli ze zahraničí lidé hledající práci? Zcela jistě ne," pokračoval.

Detaily upřesní zelená kniha

Desetistránkový seznam postupů a iniciativ se soustřeďuje na upřesněné cíle tzv. lisabonské agendy schválené minulý týden. Špidla se bude podle svých slov snažit ovlivnit stárnutí Evropy. Napomoci mu má tzv. zelená kniha o demografii, která bude publikována v příštích týdnech.

"Jde o reakci na velikou demografickou změnu, ke které dojde v průběhu jedné generace, protože pomýšlíme zhruba na rok 2030," uvedl pro ČTK. Špidla dále zdůraznil, že Evropská unie potřebuje omlazení.

Pokračoval, že "staré" státy Unie musejí po uplynutí dvouleté výjimky zrušit také pracovní omezení pro občany "nových" zemí EU. Český expremiér se vyslovil pro ochranu sociálně a zdravotně slabších osob na pracovním trhu, mj. tělesně handicapovaným spoluobčanům či osobám z etnických menšin.

Boj s chudobou

Vedle problémům na poli zaměstnanosti by měla EU podle Špidly řešit prohlubující se chudobu některých složek obyvatelstva.

Doplnil, že velkou část problémů lze vyřešit na základě spolupráce mezi veřejnými orgány na místní, regionální a celostátní úrovni, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců a nevládními organizacemi.

Anketa

Souhlasíte s komisařem Špidlou, že stárnutí Evropy zastaví příliv imigrantů?
Ano
15,7 %
Ne
77,4 %
Nemám o problému dostatek informací
6,2 %
Je mi to jedno
0,7 %
Celkem hlasovalo 561 čtenářů.

Hlavní body Špidlova programu:

Oblast nezaměstnanosti:

  • vytvoření evropského trhu práce: zaměstnancům bude umožněno převádět nároky na důchod a na sociální zabezpečení v rámci dílčích států EU; vznikne dobrovolný systém kolektivního vyjednávání
  • EK přezkoumá přechodná omezení pracovního trhu
  • aktualizaci pracovního práva; cíl řešit potřeby navozené novými formami práce, tj. jmenovitě krátkodobé pracovní smlouvy; nová strategie bezpečnosti a ochrany zdraví
  • řízení procesu restrukturalizace cestou sociálního dialogu

Oblast chudoby

  • analýza dopadu stárnutí populace a budoucích vztahů mezi různými generacemi - základ v zelené knize
  • podporování členských států v reformách důchodů, zdravotní péče a v boji proti chudobě
  • skoncování s diskriminací a nerovností
  • EK posoudí schémata minimálních mezd v EU
  • EK stanoví politický přístup k boji proti diskriminaci, postihující zejména etnické menšiny, jako jsou Rómové
  • EK zváží rozvíjení rovných příležitostí žen a mužů, například založením institutu pro gendrovou problematiku 

Zdroj Evropská komise

Reklama

Výběr článků