Hlavní obsah

Při bouřce blesk hrozí do tří kilometrů

3. 8. 2009, 8:40
Právo, Václav Pergl

V létě často podnikáme výlety a může se stát, že nás přitom překvapí bouřka. „Není to nic neobvyklého. Vždyť průměrný počet dní s bouřkou se na území Česka pohybuje od 16 do 35 dnů ročně. S nadmořskou výškou jejich počet stoupá. V létě jich pak je nejvíc,“ řekla Právu Dagmar Honsová z pražského Meteopressu. Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě?

Foto: Petr Josek, Reuters

Článek

„I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky, a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně,“ nabádá Petr Kopáček, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR, a přidává spoustu rad, jak se chránit před bouřkou.

Aby nás nezasáhl
* Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek.
* Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
* Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal či v menších staveních bez bleskosvodu (např. staré hájence).
* Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
Na zem nelehat, z vody ven
* Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte.
* Jelikož je blesk, jak známo, silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.
* Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.
* Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako bleskosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky.
* Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.
* Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovázejí nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko.
* Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km, tj. asi 9 sekund mezi hřměním a bleskem, ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená, tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem.
Auto je dobrý úkryt
* Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřené, poskytne vám plechová karosérie spolehlivou ochranu.
* Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
* Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při úrazech elektrickým proudem.

Co je blesk

Blesk je silný elektrický výboj vzniklý v atmosféře. Úder blesku lze chápat jako zkrat mezi mrakem a zemí, kdy se výboj sestupující z mraku setká s výbojem ze země. Takový výboj o několika desítkách až stovkách tisíc ampérů může nejen způsobit požár, ale kvůli tzv. přepěťovým impulzům zapříčinit i značné škody na elektrických a elektronických přístrojích a zařízeních, a co hůř, zranit lidi. Kulový blesk není vědci dosud plně zmapován. Také on však dokáže způsobit tragédii.

Reklama

Související témata:

Výběr článků