Hlavní obsah

Přehled k volbám do Evropského parlamentu 2019

16. 5. 2019, 15:25
Novinky, jdu

Volby do Evropského parlamentu, zákonodárného orgánu a jediné přímo volené instituce Evropské unie, probíhají každých pět let. Jedná se o druhé největší demokratické volby na světě (po těch indických), o složení europarlamentu může rozhodnout více než 400 milionu oprávněných voličů z 28 členských států. Konkrétně Češi si své europoslance zvolí 24. a 25. května. Přinášíme přehled k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu.

Foto: Novinky

Evropské volby 2019

Článek

Kdy volby proběhnou?

Volby do Evropského parlamentu probíhají ve dvou dnech, v pátek 24. května a sobotu 25. května. Volební místnosti budou v pátek otevřeny od 14:00 do 22:00 a v sobotu pak od 8:00 do 14:00.

Ve všech zemích probíhají volby v rámci jednoho týdne, a to od čtvrtečního rána do následující neděle, přesné datum voleb si každá země určuje sama.

K urnám už ve čtvrtek například přijdou Britové nebo Nizozemci, většina členských zemí pak bude volit až v neděli. Česká republika je jedinou zemí, kde volby probíhají ve dvou dnech.

Vyhlášení výsledků proběhne až poté, co se ukončí hlasování ve všech zemích Unie, a to nejdříve v neděli 26. května v 23:00 SEČ.

Kdo může volit?

Volit do Evropského parlamentu mohou všichni občané, kteří nejpozději do druhého dne voleb dosáhnou věku 18 let.

Volí se buď v místě trvalého bydliště, nebo s pomocí voličského průkazu. V těchto volbách lze volit jen na území České republiky, nelze volit ze zahraničí.

Ti občané EU, kteří žijí v jiném členském státě, mají možnost volit politiky v tamních volbách. Jednotlivé země však mají rozdílné požadavky, některé vyžadují trvalý nebo obvyklý pobyt, jiné například zápis v evidenci obyvatelstva.

V Česku mohou volit občané jiných členských zemí, pokud zde mají zařízený trvalý nebo přechodný pobyt, a to alespoň po dobu 45 dnů.

Jak odevzdat svůj hlas?

K volbám je nutné mít s sebou občanský průkaz nebo pas a v případě, že volíte mimo své trvalé bydliště i voličský průkaz. Ten se po příchodu do volební místnosti odevzdává okrskové volební komisi.

Hlasovací lístky obdrží voliči prostřednictvím pošty nejpozději tři dny před začátkem voleb, tedy 21. května. Lístky je možné si vyžádat i ve volební místnosti.

Ve volební místnosti každý volič obdrží obálku, do které za plentou vloží hlasovací lístek té strany, které chce dát hlas. Do obálky je třeba vložit jen jeden lístek, jinak je hlas neplatný. Hlas je neplatný i v případě, kdy je vložen do jiné než předem určené obálky.

Voliči mají možnost využít preferenčních hlasů tak, že v hlasovacím lístku zakroužkují pořadové číslo kandidáta. Nejvýše lze zakroužkovat dva kandidáty, pokud je kroužků více, není na kroužky brán zřetel a lístek se hodnotí bez preferenčních hlasů.

Pokud není volič schopen ze závažných zdravotních důvodů přijít do volební místnosti, může za ním na jeho žádost komise vyslat 2 své členy s přenosnou urnou. Volič se však musí nacházet na území okrsku.

Voličský průkaz

V případě, že chcete volit jinde než v místě trvalého bydliště, můžete si u obecního úřadu v místě trvalého bydliště zažádat o voličský průkaz.

Zažádat lze buď osobně do 22. května, nebo písemně (prostřednictvím CzechPointu či datové schránky). V případě písemné žádosti je nutné, aby byla doručena nejpozději do 17. května v 16 hodin. Žádost lze stáhnout na webových stránkách příslušného obecního úřadu.

Na voličský průkaz lze volit kdekoliv v České republice, nikoli však v zahraničí. Průkaz se před hlasováním odevzdává volební komisi, aby na jeden průkaz nešlo hlasovat vícekrát.

Kdo se volí?

Češi do Evropského parlamentu vybírají 21 poslanců. Ti jsou voleni na pět let.

Do Evropského parlamentu se volí poměrným systémem, mandáty se mezi jednotlivé strany přerozdělují podle získaných procent hlasů. Každá země si stanovuje práh pro vstup do Evropského parlamentu, v Česku je stanovena (stejně jako u poslaneckých voleb) 5procentní hranice.

V posledních volbách 2014 si mandáty rozdělily hnutí ANO (4), ČSSD (4), TOP 09 (4), KDU-ČSL (3), KSČM (3), ODS (2) a Svobodní (1).

Celkový počet poslanců Evropského parlamentu je omezen na 751. Počet poslanců se odvíjí od počtu obyvatel jednotlivých zemí. Počet poslanců se pohybuje od 6 (tohoto počtu dosahují nejmenší státy jako Malta, Kypr či Estonsko) po 96 (tolika dosahuje Německo). Po vystoupení Velké Británie z EU by počet europoslanců mel klesnout na 705.

Kdo může kandidovat?

Základní podmínkou je občanství některého členského státu. Jednotlivé země mají rozdílnou věkovou hranici pro možnost kandidatury. V Česku a na Slovensku je možné kandidovat od 21 let, ve většině členských zemí je minimální věk stanoven na 18 let. Například v Řecku a v Itálii však mohou lidé kandidovat až od 25 let.

V šesti zemích včetně Česka mohou kandidaturu pokládat jen politické strany a organizace. V ostatních zemích je podání kandidatury vázané na požadovaný počet podpisů či stanovené kauci.

Reklama

Související témata:

Výběr článků